När du försöker säkerhetskopiera en databas i en Exchange Server-2013 loggas händelse 2112 eller 2180

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2888315 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Symptom

Säkerhetskopieringen misslyckas när du försöker säkerhetskopiera en 2013 för Microsoft Exchange Server-databas med hjälp av en tredje parts produkt eller Windows Server Backup. Dessutom kan loggas något av följande händelser i programloggen:

LogName:Application
Källa: MSExchangeRepl
Datum:Datum
EventID:2112
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Fel:
Nyckelord: klassisk
Användare: saknas
Beskrivning:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWriterinstance'GUID 'failedwitherrorcode0x80070015whenpreparingforabackupofdatabase'Databasnamn'.


LogName:Application
Källa: MSExchangeRepl
Datum:Datum
EventID:2180
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Fel:
Nyckelord: klassisk
Användare: saknas
Beskrivning:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWritercouldnotobtainthelogfilesignaturefordatabase'Databasnamn'.Themsexchangereplservicemayneedtoberestartedandthebackupretriedafterallcopiesreachastablemountedorhealthystate.


Orsak

Thisissueoccursbecauseaninternalstructureisnotinitializedproperly inExchange2013.

Lösning

Lös problemet genom att installera följande kumulativa uppdatering:
2892464 Beskrivning av kumulativ uppdatering 3 för Exchange Server 2013

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

FormoreinformationaboutWindowsServerBackup gotothefollowingMicrosoftwebsite:
Allmän information om Windows Server Backup

Egenskaper

Artikel-id: 2888315 - Senaste granskning: den 26 november 2013 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Nyckelord: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888315 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2888315

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com