มีบันทึกเหตุการณ์ 2112 หรือ 2180 เมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลฐานข้อมูลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2888315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลฐานข้อมูล 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นหรือสำรองข้อมูลของ Windows Server การดำเนินการสำรองข้อมูลล้มเหลว นอกจากนี้ หนึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

LogName:Application
แหล่งที่มา: MSExchangeRepl
วันที่:วันที่
EventID:2112
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คำอธิบาย
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWriterinstance'GUID 'failedwitherrorcode0x80070015whenpreparingforabackupofdatabase'ชื่อ'.


LogName:Application
แหล่งที่มา: MSExchangeRepl
วันที่:วันที่
EventID:2180
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คำอธิบาย
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWritercouldnotobtainthelogfilesignaturefordatabase'ชื่อ'.Themsexchangereplservicemayneedtoberestartedandthebackupretriedafterallcopiesreachastablemountedorhealthystate


สาเหตุ

InExchange2013 Thisissueoccursbecauseaninternalstructureisnotinitializedproperly

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุงแบบสะสมต่อไปนี้:
2892464 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ Exchange Server 2013

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

FormoreinformationaboutWindowsServerBackup, gotothefollowingMicrosoftwebsite:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server Backup

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2888315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2888315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com