Microsoft Lync for Mac 2011 14.0.6 naujinimo Apra?ymas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2888920 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Straipsnyje apra?omas naujinimas Microsoft Lync for Mac 2011, i?leist? 2013 m. spalio.

?vadas

Klausimus, kurie naujinim?

Naujinimas i?sprend?ia ?iems klausimams:
  • 2888982 "Serveris nepasiekiamas." klaidos prane?imas, kai prisijungiate prie "Lync for Mac 2011", publikacijas
  • 2892271 Vartotojo s?saja u???la spustel?jus skirtuk? "Telefonas" Lync for Mac 2011 14.0.5
  • 2892604 Sugenda, kai prisijungiate prie Lync for Mac 2011 14.0.5, kuris Kerberos autentifikavimas ?jungtas

Daugiau informacijos

B?tinosios s?lygos

Prie? prad?dami diegti Lync for Mac 2011 14.0.6 naujinim?, turite pa?alinti bet versija Lync for Mac 2011, ankstesniu Lync for Mac 2011 14.0.4on kompiuterio. Be to, ?sitikinkite, kad kompiuteryje veikia Mac OS X 10.5, arba v?lesne versija Mac OS X operacin?s sistemos.

?sitikinti, kad kompiuteris atitinka operacin?s sistemos versija s?lyga, Apple meniu spustel?kite Apie ?? Mac .

Nustatyti, whichversion, "Lync for Mac 2011" ?diegtas j?s? kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu eiti spustel?kite programos.
  2. Atidarykite "Lync for Mac 2011".
  3. "Lync" meniu spustel?kite Apie "Lync".
Versija Lync for Mac 2011 yra rodomi dialogo lange Apie "Lync" .

Kaip gauti naujinim?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?sti Microsoft Lync for Mac 2011 14.0.6 paket? dabar.
I?leidimo data: Spalio 2013

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie i?tekli? "Lync for Mac 2011", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Mac

Savyb?s

Straipsnio ID: 2888920 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Lync for Mac 2011
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888920 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2888920

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com