วิธีการยกเลิก MAPI ไคลเอนต์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 288894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 288894 และ 328240
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะที่คุณสามารถใช้เพื่อปิดการใช้งาน MAPI ไคลเอนต์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Exchange 2000 Server ขึ้นอยู่กับหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์ Emsmdb32 ลักษณะการทำงานนี้ถูกนำมาใช้ใน Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1)

ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงที่ขึ้นอยู่กับใด ๆ หนึ่งสินค้าต่อไปนี้:
 • รุ่นไคลเอ็นต์ของ MAPI เดียว
 • ช่วงเฉพาะของรุ่นไคลเอนต์ MAPI
 • ช่วงที่ open-ended รุ่นไคลเอนต์ MAPI
ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหา หรือรุ่น beta ไคลเอนต์ MAPI ให้บริการจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์การแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงไคลเอนต์ MAPI คุณต้องสร้าง
ปิดการใช้งานไคลเอนต์ MAPI
ค่ารีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: ปิดใช้งานไคลเอนต์ MAPI
  ชนิดค่า:Reg_SZ
  ข้อมูลค่า::v1,v2-v3, -v4,v5-
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 5. เริ่มต้นการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะเก็บข้อมูล Exchange Microsoft บริการในบริการที่ลสแนปแม้ว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์เริ่มนับใหม่ในบริการในแนปบริการ in

  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับ Exchange 2000 Server ใน Exchange Server 2003 การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์นี้เป็นแบบไดนามิกพบ ต่อไปนี้เกิดใน Exchange 2003:
  • 15 นาทีทุก เก็บ queries คีย์รีจิสทรี
  • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะใส่ไว้ในผลทันที
  • ถ้ามีการเชื่อมต่อเปิดปัจจุบันถูกสร้าง ด้วยรุ่นใหม่ที่ถูกบล็อคการ การเชื่อมต่อไปนี้ถูกยกเลิกต่อทันที
  • การเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมดจะถูกบล็อกถ้าคุณใช้รุ่นที่ถูกบล็อค
หมายเหตุ:มีอ่านค่ารีจิสทรีนี้ระหว่างการเริ่มต้นของบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft เท่านั้น

คุณสามารถระบุรุ่นที่เฉพาะหรือช่วงของรุ่นที่คุณต้องการปิดการใช้งานในสายอักขระนี้ ใช้ Exchange System Manager เพื่อตรวจสอบรุ่นของไคลเอนต์ MAPI ที่เชื่อมต่อไปยังเก็บกล่องจดหมาย ใน Exchange System Manager หาตำแหน่งคอนเทนเนอร์ Logons ของเก็บกล่องจดหมาย กระบวนการรุ่นของไคลเอ็นต์คอลัมน์แสดงรุ่นของไคลเอนต์ MAPI ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเก็บกล่องจดหมาย

สิ่งสำคัญรุ่นของไคลเอนต์ MAPI จะแสดงอยู่ใน Exchange System Manager เป็น X.0.Y.Z รุ่นนี้ต้องถูกป้อนเป็น X.Y.Z ในค่ารีจิสทรี ตัวอย่างเช่น ถ้า Exchange System Manager แสดงรายการรุ่นของไคลเอนต์ MAPI เป็น 5.0.2819.0 ป้อน 5.2819.0 ในค่ารีจิสทรีของไคลเอนต์ MAPI ที่ปิดใช้งาน

สิ่งสำคัญคอมโพเนนต์ของ Exchange ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยังใช้ MAPI เข้าสู่ระบบ คอมโพเนนต์บางอย่างรายงานรุ่นไคลเอ็นต์ของพวกเขาเป็นหมายเลขรุ่นต่อ Exchange ดังนั้น หลีกเลี่ยงการจำกัดการ 6.x.x ใน Exchange 2000 คอมพิวเตอร์ หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2003

เมื่อต้องการปิดการใช้งานรุ่นไคลเอ็นต์ของ MAPI เดียว

ป้อนค่าที่เหมาะสมในสตริงที่ข้อมูลค่า ตัวอย่างเช่น การปิดการใช้งาน MAPI รุ่นไคลเอ็นต์ 5.0.2653.22 ใช้สายอักขระต่อไปนี้เป็นสตริงที่ข้อมูลค่าสำหรับค่ารีจิสทรีของไคลเอนต์ MAPI ที่ปิดใช้งาน:
5.2653.22

เมื่อต้องการปิดการใช้งานรุ่นไคลเอ็นต์ของช่วงของ MAPI

ใช้แบบv2-v3รูปแบบ ที่ใดv2หมายเลขเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่เริ่มต้นช่วงของ MAPI ไคลเอ็นต์รุ่นที่คุณต้องการปิดใช้งาน อยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงของทั้งหมด MAPI ไคลเอ็นต์เวอร์ชันจาก 5.0.2653.11 ที่ 5.0.2653.22 ใช้ค่าสายอักขระต่อไปนี้สำหรับค่ารีจิสทรีของไคลเอนต์ MAPI ที่ปิดใช้งาน:
5.2653.11-5.2653.22

การปิดใช้งานกับรุ่นของไคลเอ็นต์ open-ended ช่วงของ MAPI

ใช้การ -v4รูปแบบหรือv5-รูปแบบ การปิดใช้งานรุ่นไคลเอนต์ MAPIv4เวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมด การใช้รูปแบบ-v4. การปิดใช้งานรุ่นไคลเอนต์ MAPIv5รุ่นที่ใหม่กว่าทั้งหมด ใช้v5-รูปแบบ

เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่าหลายรุ่นไคลเอนต์ MAPI

ใช้ได้ทั้งรูปแบบก่อนหน้านี้ Use commas (,) or semicolons (;) to separate the formats.

Error message that is displayed on blocked MAPI clients

After you configure the Disable MAPI Clients registry value, disabled MAPI clients receive the following error message when they try to connect to the mailbox store:
Cannot start Microsoft Outlook. The attempt to log on to the Microsoft Exchange Server computer has failed.
A Microsoft Office Outlook 2003 client receives the following error message:
Your Exchange Server administrator has blocked the version of Outlook that you are using. Contact your administrator for assistance.

To determine the MAPI client version for Outlook clients

The MAPI client version for Outlook clients is the version of Emsmdb32.dll that is used for the Exchange store or for the transport MAPI provider. The MAPI client version for Outlook clients is not the version of any of the following files:
 • Msmapi32.dll
 • Mapi32.dll
 • Outlook.exe
 • OutLLib.dll
For example, you have an Outlook client that has the following set of files:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Outlook.exe11.0.6568.0
OutLLib.dll11.0.8001.0
Msmapi32.dll11.0.6561.0
Emsmdb32.dll11.0.8006.0
In this example, the version of Emsmdb32.dll that you can exclude or include is 11.0.8006.0.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 288894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbfea kbinfo kbqfe kbmt KB288894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:288894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com