Sådan kontrollerer og styrer du kædernes status i Excel 2002 eller Excel 2003

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 288940 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA288940
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Denne trinvise artikel beskriver, hvordan du kontrollerer kædernes status og bestemmer på basis af den rapporterede status, hvilke handlinger der er behov for. Dialogboksen Rediger kæder i Microsoft Excel indeholder forbedret funktionalitet, der giver bedre styr på kæderne i projektmapperne.

Kontroller kæder

En kæde er en reference til en anden projektmappe. Undertiden kaldes den en ekstern reference. En kæde kan også oprettes til et andet program, f.eks. Microsoft Word 2002. Denne type kæde kaldes undertiden en fjernreference. Da data i en anden projektmappe eller et andet program kan ændre sig, er det muligt at kontrollere, hvordan kæderne opdateres.

Du kan kontrollere kædernes status i projektmappen ved at følge disse trin:
 1. Klik på Kæder i menuen Rediger.

  Bemærk! Kommandoen Kæder er ikke tilgængelig, hvis filen ikke indeholder sammenkædede oplysninger.
 2. Klik på Kontroller status for at opdatere status for alle kæder på listen.

  Dette kan tage flere minutter, hvis projektmappen indeholder mange kæder, eller hvis kildeprojektmappen for kæderne findes på en netværksplacering, og netværksforbindelsen er langsom.

  Når statuskontrollen er udført, vises den nuværende status for alle eksisterende kæder i kolonnen Status.
 3. Hvis du vil styre kæderne yderligere, skal du markere kæden og derefter gøre det, der angives i følgende tabel:
    Status        Gør følgende
    ----------------------------------------------------------------------
    OK          Gør ikke noget. Kæden fungerer og er
              opdateret. 
  
    Ukendt       Klik på Kontroller status for at opdatere status for alle
              kæder på listen. 
  
    Ikke tilgængelig    Kæden bruger OLE (Object Linking and Embedding)
              eller DDE (Dynamic Data Exchange). Excel
              2002 kan ikke kontrollere status for denne type
              kæder.
  
    Fejl:        Klik på Skift kilde, og vælg den korrekte
    Kilden blev ikke fundet   projektmappe. Kilden kan være blevet flyttet eller
              omdøbt.
    
    Fejl:        Klik på Skift kilde, og vælg derefter den korrekte
    Projektmappen blev ikke fundet projektmappe. Kilden kan være blevet flyttet eller
              omdøbt.
  
    Advarsel:       Klik på Opdater værdier. Kæden blev ikke opdateret, da
    Værdierne blev ikke opdateret  projektmappen blev åbnet. 
  
    Advarsel:       Klik på Åbn kilde, og beregn projektmappen ved at
    Kilden blev ikke      trykke på F9. Projektmappen kan være angivet til manuel
    genberegnet     beregning. Du kan angive automatisk beregning ved at klikke på
              Indstillinger i menuen Funktioner, vælge fanen
              Beregning og derefter klikke på Automatisk. 
  
    Advarsel:       Nogle navne kan ikke løses, før kildeprojektmappen
    Udefineret eller     åbnes. Klik på Åbn kilde, skift
    ikke-rektangulært navn tilbage til destinationsprojektmappen, og klik derefter på
              Kontroller status. Hvis dette ikke løser problemet,
              skal du sikre dig, at navnet ikke er stavet forkert eller mangler.
              Skift til kildeprojektmappen, peg på Navn i
              menuen Indsæt, klik på Definer, og led så efter
              navnet. 
  
    Advarsel:       Klik på Åbn kilde. Kæden kan ikke opdateres, før
    Åbn kilden for at    kilden åbnes.
    opdatere værdierne
  
    Kilden er åben    Kilden er åben. Gør ikke noget, medmindre
              der findes fejl i projektmappen.
  
    Værdierne er opdateret    Gør ikke noget. Værdierne er blevet opdateret.
    fra filnavnet
  
    Advarsel:       Excel kan ikke bestemme kædens status.
    Status kan ikke defineres Kilden indeholder muligvis ingen projektmapper eller er gemt
              i et ikke-understøttet filformat. Klik på Opdater værdier.
  					

Referencer

Yderligere oplysninger om kæder finder du ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive kæder i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist de fundne emner.

Egenskaber

Artikel-id: 288940 - Seneste redigering: 21. april 2006 - Redigering: 3.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard
Nøgleord: 
kbxlslink kbprb kbhowtomaster KB288940

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com