De status van koppelingen controleren en beheren in Excel 2002 of Excel 2003

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 288940 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL288940
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de status van koppelingen kunt controleren en kunt vaststellen welke acties u moet ondernemen op basis van de gerapporteerde status. Met het dialoogvenster Koppelingen bewerken in Microsoft Excel beschikt u over een verbeterde functionaliteit waarmee u meer controle hebt over de koppelingen in uw werkmappen.

Koppelingen controleren

Een koppeling is een verwijzing naar een andere werkmap. Zo'n koppeling wordt ook wel een externe verwijzing genoemd. U kunt ook een koppeling maken naar een ander programma, zoals Microsoft Word 2002. Aangezien gegevens in een andere werkmap of ander programma kunnen veranderen, zijn er opties waarmee u het bijwerken van koppelingen kunt beheren.

Ga als volgt te werk om de status van de koppelingen in uw werkmap te controleren:
 1. Klik in het menu Bewerken op Koppelingen.

  Opmerking De opdracht Koppelingen is niet beschikbaar als het bestand geen gekoppelde gegevens bevat.
 2. Klik op Status controleren om de status van alle koppelingen in de lijst bij te werken.

  Dit kan een paar minuten duren als de werkmap een groot aantal koppelingen bevat of als de bronwerkmap voor de koppelingen zich op een netwerk bevindt en de netwerkverbinding traag is.

  Wanneer de status is gecontroleerd, wordt de huidige status voor alle bestaande koppelingen weergegeven in de kolom Status.
 3. U kunt nu de gewenste koppelingen selecteren en de vereiste actie uitvoeren, zoals aangegeven in de volgende tabel:
    Status           Vereiste actie
    ----------------------------------------------------------------------------------
    OK             Geen actie vereist. De koppeling werkt en is 
                  bijgewerkt. 
  
    Onbekend          Klik op Status controleren om de status voor alle 
                  koppelingen in de lijst bij te werken. 
  
    Niet van toepassing     Bij deze koppeling wordt OLE (Object Linking and 
                  Embedding) of DDE (Dynamic Data Exchange) gebruikt. 
                  Excel 2002 kan de status van dit soort koppelingen 
                  niet controleren.
  
    Fout:            Klik op Bron wijzigen en selecteer de juiste 
    kan bron niet vinden    werkmap. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.
    
    Fout:            Klik op Bron wijzigen en selecteer het juiste 
    kan werkblad niet vinden  werkblad. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.
  
    Waarschuwing:        Klik op Waarden bijwerken. De koppeling werd niet 
    waarden zijn niet      bijgewerkt toen de werkmap werd geopend. 
    bijgewerkt 
  
    Waarschuwing:        Klik op Bron openen en bereken de werkmap door op 
    bron is niet        F9 te drukken. De werkmap is mogelijk ingesteld op 
    opnieuw berekend      handmatige herberekening. U stelt automatische 
                  herberekening in door op Opties in het menu Extra 
                  te klikken. Selecteer het tabblad Berekening en klik 
                  vervolgens op Automatisch. 
  
    Waarschuwing:        Sommige namen kunnen pas worden opgelost als de  
    niet-gedefinieerde of    bronwerkmap wordt geopend. Klik op Bron openen, schakel 
    niet-rechthoekige naam   terug naar de doelwerkmap en klik op Status controleren. 
                  Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u 
                  of de naam goed is gespeld en niet ontbreekt. 
                  Ga naar de bronwerkmap, wijs Naam aan in het menu Invoegen, 
                  klik op Definiëren en zoek vervolgens naar de naam. 
  
    Waarschuwing:        Klik op Bron openen. De koppeling kan pas worden bijgewerkt 
    bron openen om waarden   als de bron open is. 
    te kunnen bijwerken  
  
    Bron is geopend       De bron is open. Geen actie vereist tenzij er fouten 
                  in de werkmap zijn.
  
    Waarden bijgewerkt     Geen actie vereist. De waarden zijn bijgewerkt. 
    met bestandsnaam
  
    Waarschuwing:        Excel kan de status van de koppeling niet bepalen. 
    onbepaalde status 		   De bron bevat mogelijk geen werkmappen of is opgeslagen in een 
                  niet-ondersteunde bestandsindeling. Klik op Waarden bijwerken.
  
  					

Referenties

Als u meer informatie wilt over koppelingen, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u koppelingen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 288940 - Laatste beoordeling: donderdag 16 februari 2006 - Wijziging: 3.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbprb kbxlslink KB288940

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com