Så här kontrollerar och hanterar du länkars status i Excel 2002 och Excel 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 288940 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV288940
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du stegvis kontrollerar länkstatus och avgör vilka åtgärder som krävs utifrån den status som rapporteras. Dialogrutan Redigera länkar i Microsoft Excel innehåller förbättrade funktioner med ökad kontroll över länkar i arbetsböcker.

Kontrollera länkar

En länk är en referens till en annan arbetsbok. Länkar kallas ibland för externa referenser. En länk kan också utgöra en referens till ett annat program, t ex Microsoft Word 2002, och denna länktyp kallas ibland fjärreferens. Eftersom data i en annan arbetsbok eller ett annat program kan förändras finns det olika sätt att styra uppdateringen av länkar.

Gör så här om du vill kontrollera status för länkar i en arbetsbok:
 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Obs! Kommandot Länkar är bara tillgängligt om filen innehåller länkad information.
 2. Uppdatera status för alla länkar i listan genom att klicka på Kontrollera status.

  Processen kan ta flera minuter om arbetsboken innehåller ett stort antal länkar eller om källarbetsboken för länkarna finns på en nätverksplats och nätverksanslutningen är långsam.

  När proceduren Kontrollera status är klar visas aktuell status för samtliga länkar i kolumnen Status.
 3. Om du vill hantera länkarna ytterligare markerar du länken och vidtar sedan den åtgärd som krävs enligt nedanstående tabell:
    Status        Åtgärd som krävs
    ----------------------------------------------------------------------
    OK          Ingen åtgärd krävs. Länken fungerar och är
              uppdaterad. 
  
    Okänd       Klicka på Kontrollera status för uppdatering av status
              för alla länkar i listan. 
  
    Ej tillämpligt    Object Linking and Embedding (OLE) eller Dynamic Data
              Exchange (DDE) används för länken. Excel
              2002 kan inte kontrollera status för dessa typer av
              länkar.
  
    Error:        Klicka på Ändra källa och välj rätt
    Det går inte att hitta källan   arbetsbok. Källan kan ha flyttats eller
              bytt namn.
    
    Error:        Klicka på Ändra källa och välj rätt
    Det går inte att hitta kalkylbladet kalkylblad. Källan kan ha flyttats eller
              bytt namn.
  
    Warning:       Klicka på Uppdatera värden. Länken uppdaterades inte när
    Värdena har inte uppdaterats  arbetsboken öppnades. 
  
    Warning:       Klicka på Öppna källa och beräkna arbetsboken genom att
    Källan har inte      trycka på F9. Arbetsboken kan vara inställd på manuell
    beräknats om     beräkning. Ställ om till automatisk beräkning genom att klicka på
              Alternativ på Verktyg-menyn, välja fliken
              Beräkning och sedan klicka på Automatisk. 
  
    Warning:       Vissa namn kan inte hittas förrän källarbetsboken
    Odefinierat eller     öppnas. Klicka på Öppna källa, byt
    icke-rektangulärt område tillbaka till målarbetsboken och klicka på
              Kontrollera status. Om detta inte löser problemet
              kontrollerar du att namnet inte är felstavat eller saknas.
              Växla till källarbetsboken, peka på Namn på Infoga-menyn,
              klicka på Definiera och sök efter
              namnet. 
  
    Warning:       Klicka på Öppna källa. Länken kan inte uppdateras förrän
    Öppna källan för att    källan är öppen.
    uppdatera värdena
  
    Källan är öppen    Källan är öppen. Ingen åtgärd krävs om det
              inte finns fel i kalkylbladet.
  
    Värdena har uppdaterats   Ingen åtgärd krävs. Värdena har uppdaterats.
    från filnamn
  
    Warning:       Länkens status kan inte avgöras.
    Odefinierad status Källan innehåller kanske inga kalkylblad eller kan vara
              sparad i ett filformat som inte stöds. Klicka på Uppdatera värden.
  					

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om länkar: Klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv länkar i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Egenskaper

Artikel-id: 288940 - Senaste granskning: den 20 januari 2006 - Revision: 3.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbxlslink kbprb kbhowtomaster KB288940

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com