คุณไม่สามารถเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ SQL Server Analysis Services ใน Windows 8.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2889492 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมี Microsoft SQL Server จัดการ Studio ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 8.1
 • คุณแผง Explorer วัตถุเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server วิเคราะห์บริการ (SSAS) ใน Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • คุณพยายามเลือก คุณสมบัติ สำหรับอินสแตนซ์ของ SSAS เพื่อดู หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอินสแตนซ์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปรากฏกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

===================================

ไม่สามารถแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอ

===================================

ไม่สามารถแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอ (SqlMgmt)

------------------------------
ตำแหน่งของโปรแกรม:

ที่ Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.DefaultLaunchFormHostedControlAllocator.AllocateDialog (XmlDocument initializationXml, IServiceProvider dialogServiceProvider, CDataContainer dc)
ที่ Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.DefaultLaunchFormHostedControlAllocator.Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.ILaunchFormHostedControlAllocator.CreateDialog (XmlDocument initializationXml, IServiceProvider dialogServiceProvider)
ใน Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchForm.InitializeForm (เอกสาร XmlDocument ผู้ให้บริการ IServiceProvider, ISqlControlCollection ควบคุม)
ใน Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchForm ...ctor (เอกสาร XmlDocument ผู้ให้บริการ IServiceProvider)
ใน Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ToolMenuItemHelper.OnCreateAndShowForm (IServiceProvider sp, XmlDocument เอกสาร)
ใน Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.RunningFormsTable.RunningFormsTableImpl.ThreadStarter.StartThread()

===================================

ตัวเริ่มต้นที่ชนิดสำหรับ 'Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel' ออกข้อยกเว้น (Microsoft.AnalysisServices.SsmsManagementDialogs)

------------------------------
ตำแหน่งของโปรแกรม:

ใน Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel ...ctor (CDataContainer dataContainer)
ใน Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesDialog ...ctor (CDataContainer dataContainer)

===================================

เพิ่มสินค้าแล้ว คีย์ในพจนานุกรม: '4096 คีย์ถูกเพิ่ม: '4096' (mscorlib)

------------------------------
ตำแหน่งของโปรแกรม:

ใน System.Collections.Hashtable.Insert (เพิ่มบูลีนวัตถุคีย์ วัตถุ nvalue )
ใน System.Collections.Hashtable.Add (คีย์วัตถุ ค่าวัตถุ)
ใน System.Collections.Specialized.StringDictionary.Add (สตริงคีย์ ค่าสายอักขระ)
ใน Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel ...cctor()

การแก้ไข

ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

ปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SQL Server 2012

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

อัพเดต 14 สำหรับ SQL Server 2008 SP3

ปรับปรุงสะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในส่วน "การแก้ไข" ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวางแผนไว้ โดยใช้ Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL

หมายเหตุวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใน Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะให้วิธีการอื่นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวางแผนไว้เท่านั้น

วิธีแก้ปัญหา1: ใช้เซิร์ฟเวอร์ SQL จัดการ Studio บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า

วิธีแก้ปัญหา2: แก้ไขคุณสมบัติแท็กด้วยตนเอง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แก้ไขแท็กคุณสมบัติในแฟ้มการกำหนดค่า Msmdsrv.ini บนดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ด้วยตนเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มใช้งาน Notepad ในโหมดการดูแลที่ผู้ดูแล
 2. ใน Notepad คลิกแฟ้มคลิกเปิดและจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Msmdsrv.ini

  หมายเหตุ โฟลเดอร์นี้อาจอยู่ ในแฟ้มโปรแกรม 64 บิตเริ่มต้น หรือ บนตัวอักษรไดรฟ์แยกต่างหากถ้าตัวเลือกการกำหนดค่าเดิมได้ถูกกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Msmdsrv.ini อาจอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งที่ตั้ง
  Microsoft SQL Server Analysis Services 2008%ProgramFiles%\Microsoft Server\MSAS10 SQLชื่ออินสแตนซ์> \OLAP\Config
  Microsoft SQL Server วิเคราะห์บริการ 2008 R2%ProgramFiles%\Microsoft Server\MSAS10_50 SQLชื่ออินสแตนซ์> \OLAP\Config
  Microsoft SQL Server Analysis Services 2012%ProgramFiles%\Microsoft Server\MSAS11 SQLชื่ออินสแตนซ์> \OLAP\Config
  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่งชื่ออินสแตนซ์> แทนชื่ออินสแตนซ์ โดยค่าเริ่มต้นชื่ออินสแตนซ์> เป็น MSSQLSERVER นั้น
 3. เลือกแฟ้ม Msmdsrv.ini
 4. แก้ไขค่าในแท็กสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็นต้องปรับปรุง

  หมายเหตุ
  • เราขอแนะนำให้ คุณทำสำเนาสำรองเซฟของแฟ้ม Msmdsrv.ini ก่อนที่คุณแก้ไขแฟ้ม
  • ค่าไม่ถูกต้อง หรือที่ไม่คาดคิดหรือรายการแท็ก XML ในแฟ้ม Msmdsrv.ini อาจทำให้การบริการ Analysis Services ไม่ให้เริ่มการทำงานในอนาคต ดังนั้น คุณต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณแก้ไขแฟ้ม Msmdsrv.ini
  • คุณสมบัติทั้งหมดไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้แฟ้มการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยการใช้ Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในกรณีเหล่านั้น คุณจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหา 1 หรือใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
 5. บันทึกแฟ้ม

  หมายเหตุ
  • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด "Access Denied" โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Notepad เป็นผู้ดูแล
  • คุณสมบัติบางอย่างอาจมีผลโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานของบริการ Analysis Services หลังจากรอประมาณ 30 วินาที อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอื่น ๆ ต้องใช้บริการจะหยุดทำงาน และเริ่มมีผลบังคับใช้
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:

   การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์คุณสมบัติในบริการวิเคราะห์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2889492 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2889492 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2889492

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com