FIX: Pertraukos u?klausoje gali gr??ti dalinis rezultat? rinkinyje be klaid? SQL Server

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2890095 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s turite susij?s serverio konfig?racija tarp vietinio serverio ir nuotoliniu serveriu.
 • J?s turite kliento programa, kuri veikia u?klausoje nuo didelio stalo Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 arba SQL serverio 2014 m. Didelio stalo yra tolimame serveryje.
 • Nuotolin?s u?klausos seanso forcedly sustabdoma SQL serverio, kuriame yra duomen? baz? d?l tam tikr? prie?as?i?. Pvz., nuotolin?s u?klausos sesija yra forcedly sustabdyta d?l ?urnalo pristatymas arba duomen? baz?s atk?rimas.
Tokiu atveju tik dalinis rezultat? rinkinyje gali b?ti gr??intas ? kliento program?, ir klaid? yra sukurtas.

Sprendimas

Klausimas pirm? kart? nustatyta ?i? kaupiamajame naujinime SQL serverio.

Kaupiamasis naujinimas 1 SQL Server 2014 m.

Kaupiamasis naujinimas 8 SQL serverio 2012 SP1

Kaupiamasis naujinimas 11 SQL Server 2012

Kaupiamasis naujinimas 9 SQL Server 2008 R2 SP2

Apie kaupiamieji naujinimai SQL Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kiekvienas naujas Kaupiamasis naujinimas SQL Server yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? atnaujinim?. Check out naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2890095 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 22 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2890095 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2890095

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com