ID на статията: 289022 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия се описва начина за разглеждане и ръчно конфигуриране на файла Boot.ini в Windows XP в рамките на диалога Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване).

В Windows XP можете бързо и лесно да откриете файла Boot.ini, за да го прегледате и/или редактирате.

Преди редактирането е препоръчително да се направи резервно копие на файла Boot.ini. Преди това е необходимо да промените една от опциите за папки, за да се виждат скритите файлове.


Съхраняване на резервно копие на Boot.ini

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Properties (Свойства).
  -или-
  Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете sysdm.cpl и след това натиснете OK.
 2. В раздела Advanced (Разширени) щракнете върху Settings (Настройки) под Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване).
 3. Под System Startup (Стартиране на системата) щракнете върху Edit (Редактиране). В резултат на това действие файлът се отваря в Notepad (Бележник) и е готов за редактиране.
 4. В Notepad (Бележника) щракнете върху File (Файл) на лентата с Menu (менюто) и изберете Save As (Запиши като).
 5. С десния бутон на мишката щракнете върху празно пространство в диалоговия прозорец Save As (Запиши като), насочете мишката към опцията New (Нова) в контекстното меню и щракнете върху Folder (Папка).
 6. Въведете име за новата папка, например temp, след което натиснете бутона ENTER (Въвеждане), за да създадете папката с името temp.
 7. Щракнете двукратно новата папка с име temp, след което натиснете бутона Save (Запиши), за да съхраните резервно копие на файла Boot.ini.

Редактиране на файла Boot.ini

За разглеждане и редактиране на файла Boot.ini:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Properties (Свойства).
  -или-
  Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете sysdm.cpl и след това натиснете OK.
 2. В раздела Advanced (Разширени) щракнете върху Settings (Настройки) под Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване).
 3. Под System Startup (Стартиране на системата) щракнете върху Edit (Редактиране).

Примерен Boot.ini файл

Това е примерен файл по подразбиране Boot.ini от компютър, работещ под Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Това е пример за горния файл Boot.ini с предишна инсталация на Windows 2000 на отделен дял.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

Модифициране на Boot.ini

Въпреки че можете да модифицирате файла Boot.ini посредством диалога Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване), в който можете да изберете операционната система по подразбиране, да промените продължителността на таймаута или ръчно да редактирате файла, следният метод използва Bootcfg.exe - помощна програма, работеща в режим на команден ред.

Забележка Помощната програма Bootcfg.exe е налична само в Windows XP Professional. Тази програма не е налична в Microsoft Windows XP Home Edition. Затова този раздел не е приложим за Windows XP Home Edition.
 1. Щракнете върху Start (Старт), а после щракнете върхуRun (Изпълни).
 2. В текстовото поле Отвори (Open) въведете cmd.
 3. В командния ред въведете bootcfg /?.
 4. Ще се появи помощната информация и параметрите на BOOTCFG.exe.

Добавяне на операционна система

В командния ред въведете:
bootcfg /copy /d Operating System Description /ID#
Където Operating System Description (Описание на операционната система) е текстово описание (например Windows XP Home Edition), а # посочва номера на елемент за зареждане в раздела за операционни системи на файла BOOT.INI, чието копие (т.е. на елемента) трябва да се направи.


Премахване на операционна система

В командния ред въведете:
bootcfg /delete /ID#
Където # посочва номера на елемент за зареждане, който искате да изтриете от раздела за операционни системи на файла BOOT.INI (например 2 за втората операционна система, фигурираща в списъка.


Задаване на операционната система по подразбиране

В командния ред въведете:
bootcfg /default /ID#
Където # посочва номера на елемент за зареждане в раздела за операционни системи на файла BOOT.INI. Този елемент ще стане операционната система по подразбиране.


Задаване на таймаута

В командния ред въведете: bootcfg /timeout# Където # посочва интервала в секунди, след който ще се зареди операционната система по подразбиране.


Отваряне на файла Boot.ini за потвърждаване на промените

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Properties (Свойства).
  -или-
  Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете sysdm.cpl и след това натиснете OK.
 2. В раздела Advanced (Разширени) щракнете върху Settings (Настройки) под Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване).
 3. Под System Startup (Стартиране на системата) щракнете върху Edit (Редактиране).Библиография

Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 289022 - Последна рецензия: 31 януари 2014 г. - Редакция: 2.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB289022

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com