ID článku: 289022 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup při zobrazení a ruční konfiguraci souboru Boot.ini v systému Windows XP v dialogovém okně Spuštění a zotavení systému.

V systému Windows XP můžete soubor Boot.ini snadno a rychle vyhledat a ověřit či upravit.

Před úpravou je doporučeno vytvořit jeho záložní kopii. První kroky obsahují možnost změny složky, aby bylo možné zobrazit skryté soubory, a dále možnost vytvoření záložní kopie souboru Boot.ini.


Uložení záložní kopie souboru Boot.ini

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tento počítač a potom na příkaz Vlastnosti.
  –nebo–
  Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Upřesnit klikněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému.
 3. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klikněte na tlačítko Upravit. Soubor se otevře v programu Poznámkový blok, kde jej můžete upravit.
 4. V programu Poznámkový blok klikněte na panelu nabídek na nabídku Soubor a klikněte na příkaz Uložit jako.
 5. Pravým tlačítkem myši klikněte do prázdné oblasti dialogového okna Uložit jako, v místní nabídce přejděte na příkaz Nový a klikněte na položku Složka.
 6. Zadejte název nové složky, například temp, a pak stisknutím klávesy ENTER vytvořte tuto složku.
 7. Poklepejte na novou složku Temp a kliknutím na tlačítko Uložit uložte záložní kopii souboru Boot.ini.

Úprava souboru Boot.ini

Zobrazení a úprava souboru Boot.ini
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tento počítač a potom na příkaz Vlastnosti.
  –nebo–
  Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Upřesnit klikněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému.
 3. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klikněte na tlačítko Upravit.

Ukázkový soubor Boot.ini

Jedná se o ukázku výchozího souboru Boot.ini v počítači se systémem Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Zde je uvedena ukázka výše uvedeného souboru Boot.ini po přidání dalšího oddílu se systémem Windows 2000.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

Změna souboru Boot.ini

Při změně souboru Boot.ini pomocí dialogového okna Spuštění a obnovení systému, kde je možné vybrat výchozí operační systém, změnit hodnotu časového limitu nebo ručně upravit soubor, používá následující metoda nástroj příkazového řádku Bootcfg.exe.

Poznámka: Nástroj bootcfg.exe je k dispozici pouze v systému Windows XP Professional. V operačním systému Windows XP Home Edition není tento nástroj k dispozici. Proto se tato část nevztahuje k systému Windows XP Home Edition.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do textového pole Otevřít zadejte text cmd.
 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz bootcfg /?.
 4. Zobrazí se nápověda a parametry nástroje BOOTCFG.EXE.

Přidání operačního systému

Do příkazového řádku zadejte příkaz:
bootcfg /copy /d popis operačního systému /ID#
, kde popis operačního systému je textový popis (například Windows XP Home Edition) a # určuje ID položky pro spuštění v části týkající se operačních systémů v souboru BOOT.INI, z něhož bude vytvořena kopie.


Odstranění operačního systému

Do příkazového řádku zadejte příkaz:
bootcfg /delete /ID#
kde # určuje ID položky pro spuštění, kterou chcete odstranit z části týkající se operačních systémů v souboru BOOT.INI (například 2 pro druhý operační systém uvedený v seznamu).


Nastavení výchozího operačního systému

Do příkazového řádku zadejte příkaz:
bootcfg /default /ID#
kde # určuje ID položky pro spuštění v části týkající se operačních systémů v souboru BOOT.INI, kterou chcete nastavit jako výchozí operační systém.


Nastavení časového limitu

Do příkazového řádku zadejte příkaz: bootcfg /timeout# kde # určuje čas v sekundách, po jehož uplynutí bude zaveden výchozí operační systém.


Otevření souboru Boot.ini a ověření změn

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tento počítač a potom na příkaz Vlastnosti.
  –nebo–
  Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Upřesnit klikněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému.
 3. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klikněte na tlačítko Upravit.Odkazy

Vlastnosti

ID článku: 289022 - Poslední aktualizace: 4. července 2013 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB289022

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com