Αναγν. άρθρου: 289022 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR289022
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προβολής και μη αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων του αρχείου Boot.ini στα Windows XP μέσα από το παράθυρο διαλόγου "Εκκίνηση και αποκατάσταση" (Startup and Recovery).

Στα Windows XP, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα και εύκολα το αρχείο Boot.ini για να επαληθεύσετε ή/και να επεξεργαστείτε το αρχείο.

Προτείνεται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Boot.ini πριν να το επεξεργαστείτε. Οι πρώτες εργασίες θα αφορούν την τροποποίηση της επιλογής φακέλου, ώστε να προβάλλονται κρυφοί φάκελοι, και στη συνέχεια τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου Boot.ini.


Αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου Boot.ini

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  -ή-
  Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 3. Στην περιοχή Εκκίνηση συστήματος (System Startup), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit). Ανοίγει το αρχείο στο Σημειωματάριο (Notepad) έτοιμο για επεξεργασία.
 4. Στο Σημειωματάριο (Notepad), κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) της γραμμής Μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 5. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Περιβάλλον (Context) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος (Folder).
 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο, για παράδειγμα temp, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το φάκελο με το όνομα temp.
 7. Κάντε διπλό κλικ στο νέο φάκελο με το όνομα temp και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Boot.ini.

Επεξεργασία του αρχείου Boot.ini

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το αρχείο Boot.ini:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  -ή-
  Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 3. Στην περιοχή Εκκίνηση συστήματος (System Startup), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).

Δείγμα αρχείου Boot.ini

Αυτό είναι ένα δείγμα του προεπιλεγμένου αρχείου Boot.ini από υπολογιστή με Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Αυτό είναι ένα δείγμα του παραπάνω αρχείου Boot.ini με μια προηγούμενη εγκατάσταση των Windows 2000 σε ξεχωριστό διαμέρισμα.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

Τροποποίηση του αρχείου Boot.ini

Ενώ μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο Boot.ini χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Εκκίνηση και αποκατάσταση" (Startup and Recovery), όπου μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα, να αλλάξτε την τιμή χρονικού ορίου, ή να επεξεργαστείτε το αρχείο με μη αυτόματο τρόπο, η ακόλουθη μέθοδος χρησιμοποιεί το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών, Bootcfg.exe.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε bootcfg /?.
 4. Θα εμφανιστούν η βοήθεια και οι παράμετροι για το BOOTCFG.exe.

Προσθήκη λειτουργικού συστήματος

Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε:
bootcfg /copy /d Περιγραφή λειτουργικού συστήματος /ID#
όπου Περιγραφή λειτουργικού συστήματος είναι μια περιγραφή κειμένου (π.χ. Windows XP Home Edition) και όπου το # καθορίζει το αναγνωριστικό καταχώρησης εκκίνησης στην ενότητα λειτουργικών συστημάτων του αρχείου BOOT.INI, από το οποίο πρέπει να φτιαχτεί το αντίγραφο.


Κατάργηση λειτουργικού συστήματος

Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε:
bootcfg /delete /ID#
όπου # καθορίζει το αναγνωριστικό καταχώρησης εκκίνησης που θέλετε να διαγράψετε από την ενότητα λειτουργικών συστημάτων του αρχείου BOOT.INI (π.χ. 2 για το δεύτερο λειτουργικό σύστημα που αναφέρεται).


Ορισμός του προεπιλεγμένου λειτουργικού συστήματος

Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε:
bootcfg /default /ID#
όπου # καθορίζει το αναγνωριστικό καταχώρησης εκκίνησης στην ενότητα λειτουργικών συστημάτων του αρχείου BOOT.INI, που θα γίνει το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα.


Ορισμός του χρονικού ορίου

Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε: bootcfg /timeout# όπου # καθορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα μετά τον οποίο θα φορτωθεί το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα.


Άνοιγμα του αρχείου Boot.ini για επαλήθευση αλλαγών

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  -ή-
  Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 3. Στην περιοχή Εκκίνηση συστήματος (System Startup), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις (στα αγγλικά):


Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 289022 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2007 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB289022

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com