Article ID: 289022 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להציג את הקובץ Boot.ini ולהגדירו באופן ידני במערכת ההפעלה Windows XP מתוך תיבת הדו-שיח 'הפעלה ושחזור'.

במערכת ההפעלה Windows XP, באפשרותך לאתר במהירות ובקלות את הקובץ Boot.ini כדי לאמת ו/או לערוך אותו.

מומלץ לגבות את הקובץ Boot.ini לפני עריכתו. המשימות הראשונות יהיו כרוכות בשינוי אפשרויות תיקייה כך שיוצגו קבצים מוסתרים, ולאחר מכן לגבות את הקובץ Boot.ini.


שמור עותק גיבוי של הקובץ Boot.ini

 1. לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  -או-
  לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה מתקדם, לחץ על הגדרות תחת הפעלה ושחזור.
 3. תחת הפעלה, לחץ על ערוך. פעולה זו פותחת את הקובץ לעריכה בפנקס הרשימות.
 4. בפנקס הרשימות, לחץ על קובץ בשורת התפריטים, ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הצבע על חדש בתפריט ההקשר ולחץ על תיקיה.
 6. הקלד שם עבור התיקיה החדשה, לדוגמה זמני, ולאחר מכן הקש ENTER כדי ליצור את התיקיה הקרויה זמני.
 7. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה הקרויה זמני, ולאחר מכן לחץ על לחצן שמור כדי לשמור עותק גיבוי של הקובץ Boot.ini.

ערוך את הקובץ Boot.ini

כדי להציג וולערוך את הקובץ Boot.ini:
 1. לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  -או-
  לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה מתקדם, לחץ על הגדרות תחת הפעלה ושחזור.
 3. תחת הפעלה, לחץ על ערוך.

דוגמת קובץ Boot.ini

להלן דוגמה של קובץ Boot.ini ממחשב הפועל בעזרת מערכת ההפעלה Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
להלן דוגמה של הקובץ Boot.ini שלעיל עם התקנה קודמת של Windows 2000 במחיצה נפרדת.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

שינוי הקובץ Boot.ini

בעוד שיש באפשרותך לשנות את הקובץ Boot.ini באמצעות שימוש בתיבת הדו-שיח 'הפעלה ושחזור', שבה תוכל לבחור במערכת ההפעלה של ברירת המחדל, לשנות את ערך הזמן הקצוב או לערוך את הקובץ באופן ידני, השיטה הבאה משתמשת ביישום השירות של שורת הפקודה Bootcfg.exe.

הערה תוכנית השירות Bootcfg.exe זמינה רק ב- Windows XP Professional. תוכנית שירות זו אינה זמינה ב- Microsoft Windows XP Home Edition. לפיכך, מקטע זה אינו חל על Windows XP Home Edition.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבת הטקסט פתיחה, הקלד cmd.
 3. בשורת הפקודה, הקלד bootcfg /??.
 4. העזרה והפרמטרים עבור BOOTCFG.exe יוצגו.

הוספת מערכת הפעלה

בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי:
bootcfg /copy /d Operating System Description /ID#?
שבו תיאור מערכת ההפעלה הוא תיאור טקסט (למשל Windows XP Home Edition), ואשר בו # מציין מזהה ערך אתחול במקטע של מערכות ההפעלה של הקובץ BOOT.INI אשר ממנו יש ליצור עותק.


הסרת מערכת הפעלה

בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי:
bootcfg /delete /ID#?
שבו # מציין את מזהה ערך האתחול שברצונך למחוק מן המקטע של מערכות ההפעלה של הקובץ BOOT.INI (למשל עבור מערכת ההפעלה השניה הרשומה שם).


הגדרת מערכת ההפעלה של ברירת המחדל

בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי:
bootcfg /default /ID#?
שבו # מציין את מזהה ערך האתחול, במקטע של מערכות ההפעלה בקובץ BOOT.INI, אותו יש להפוך למערכת ההפעלה של ברירת המחדל.


הגדרת הזמן הקצוב

בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי: bootcfg /timeout#? שבו #? מציין בשניות את הזמן שלאחריו תוטען מערכת ההפעלה של ברירת המחדל.


פתח את קובץ Boot.ini כדי לאמת שינויים

 1. לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  -או-
  לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה מתקדם, לחץ על הגדרות תחת הפעלה ושחזור.
 3. תחת הפעלה, לחץ על ערוך.מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על אחד הקישורים הבאים:


הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 289022 - Last Review: יום רביעי 08 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB289022

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com