Ustawienia regionalne oraz ustawienia języka dla instalacji nienadzorowanej systemu Windows w wersji wielojęzycznej

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 289125 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289125
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano ustawienia regionalne i ustawienia języka, które można określić dla instalacji nienadzorowanej systemu Windows w wersji wielojęzycznej.

Więcej informacji

W systemie Windows dodano obsługę domyślnych ustawień regionalnych, ustawień regionalnych oraz języka interfejsu użytkownika jako wpisy w pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej.

Następujące ustawienia są istotne dla pliku Unattend.txt podczas konfiguracji ustawień związanych z systemem Windows w wersji wielojęzycznej podczas instalacji nienadzorowanej:

[RegionalSettings]
Language = locale ID
LanguageGroup = language group ID, language group ID
SystemLocale = locale ID
UserLocale = locale ID
InputLocale = locale ID:keyboard layout ID, locale ID:keyboard layout ID
MUILanguage = language ID
UserLocale_DefaultUser = locale ID
InputLocale_DefaultUser = locale ID:keyboard layout ID
MUILanguage_DefaultUser = language ID

Language
To ustawienie określa instalowany język. Jeżeli to ustawienie jest określone, ustawienia SystemLocale, InputLocale i UserLocale są ignorowane.

LanguageGroup
To ustawienie określa obsługę języka zainstalowaną na komputerze. Jeżeli to ustawienie jest określone, zawiera ustawienia domyślne dla ustawień InputLocale, SystemLocale i UserLocale. Aby uzyskać listę grup języków, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/globaldev
SystemLocale
To ustawienie umożliwia programom nieużywanie standardu Unicode do uruchamiania i wyświetlania menu oraz okien dialogowych w zlokalizowanym języku. Jeżeli zlokalizowany program nie jest wyświetlany poprawnie na komputerze, konfiguracja ustawień regionalnych systemu, tak aby były zgodne z językiem zlokalizowanego programu, może rozwiązać problem. Jednak ustawienie to ma wpływ na całą sieć, więc nie jest możliwa równoległa obsługa zlokalizowanych programów, nieużywających standardu Unicode dla wielu języków.

UserLocale
To ustawienie kontroluje ustawienia numerów sortowania, waluty, godziny i daty.

InputLocale
To ustawienie określa kombinacje ustawień regionalnych i układu klawiatury. Jeżeli określono wiele ustawień regionalnych, pierwszy określony układ klawiatury staje się domyślnym układem komputera. Określone kombinacje muszą być obsługiwane przez jeden z języków, zdefiniowanych przy użyciu ustawienia LanguageGroup lub języka domyślnego dla instalowanej wersji językowej systemu Windows XP. Jeżeli dostępny język nie obsługuje określonej kombinacji, używana jest domyślna kombinacja. Ustawienie to jest ignorowane, jeżeli określono ustawienie Language.

MUILanguage (nowe ustawienie w systemie Windows XP)
To ustawienie konfiguruje język interfejsu aktualnego użytkownika na komputerze opartym na systemie Windows w wersji wielojęzycznej. To ustawienie służy do konfiguracji po instalacji, jeżeli jest już zainstalowana żądana wersja językowa systemu Windows w wersji wielojęzycznej.

UserLocale_DefaultUser (nowe ustawienie w systemie Windows XP)
To ustawienie konfiguruje ustawienia regionalne dla użytkownika domyślnego. Ustawienia regionalne użytkownika kontrolują ustawienia numerów, waluty, godziny i daty. Określone ustawienie regionalne użytkownika musi być obsługiwane przez jeden z języków, określonych przy użyciu ustawienia LanguageGroup lub język domyślny zainstalowanej wersji systemu Windows XP.

InputLocale_DefaultUser (nowe ustawienie w systemie Windows XP)
To ustawienie konfiguruje kombinacje ustawień regionalnych i kombinacje układu klawiatury dla użytkownika domyślnego.

MUILanguage_DefaultUser (nowe ustawienie w systemie Windows XP)
To ustawienie konfiguruje język interfejsu użytkownika dla domyślnego profilu użytkownika, który obejmuje język logowania oraz domyślny język interfejsu użytkownika, stosowany do wszystkich nowych kont użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozmieszczania systemu Windows XP w organizacjach wielonarodowych, zapoznaj się z rozdziałem „Multilingual Solutions for Global Businesses” w zestawie Windows XP Professional Resource Kit.

Właściwości

Numer ID artykułu: 289125 - Ostatnia weryfikacja: 21 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtool kbsetup KB289125

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com