วิธีการสร้างการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows MultiLanguage เวอร์ชัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 289125 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาที่คุณสามารถระบุสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows MultiLanguage เวอร์ชัน

windows ได้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ระบบภาษาสำหรับการป้อนค่า และภาษาอินเทอร์เฟซ (UI) ที่ผู้ใช้เป็นรายการในแฟ้มคำตอบของการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

การตั้งค่าการ unattend.txt

การตั้งค่าต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับแฟ้ม Unattend.txt มีเมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่ารักษารุ่น MultiLanguage Windows ในระหว่างการติดตั้งแบบอัตโนมัติ:
[RegionalSettings]
ภาษา=ID ตำแหน่งที่ตั้ง
LanguageGroup=ID กลุ่มภาษา,ID กลุ่มภาษา
SystemLocale=ID ตำแหน่งที่ตั้ง
UserLocale=ID ตำแหน่งที่ตั้ง
InputLocale=ID ตำแหน่งที่ตั้ง:ID ของเค้าโครงแป้นพิมพ์,ID ตำแหน่งที่ตั้ง:ID ของเค้าโครงแป้นพิมพ์
UserLocale_DefaultUser=ID ตำแหน่งที่ตั้ง
InputLocale_DefaultUser=ID ตำแหน่งที่ตั้ง:ID ของเค้าโครงแป้นพิมพ์
การตั้งค่าที่สองจะถูกละเว้นใน Unattend.txt และ Sysprep.inf และเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่มีวิแบบหลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซสแพ็คติดตั้ง คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เท่านั้นได้ โดยการคลิ invoking แอปเพในภูมิภาคและภาษาของตัวเลือกการควบคุมแผงล็ตในที่ต้องการทำงานอัตโนมัติ:
MUILanguage=รหัสภาษาMUILanguage_DefaultUser=รหัสภาษา

ไวยากรณ์

 • ภาษา-การตั้งค่านี้ระบุภาษาที่ติดตั้ง ถ้ามีระบุการตั้งค่านี้SystemLocale,InputLocale,UserLocaleและMUILanguageการตั้งค่าจะถูกละเว้น

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่านี้SystemLocale,InputLocale,UserLocaleและMUILanguageแต่ละรายการ
 • LanguageGroup-การตั้งค่านี้สนับสนุนภาษาที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ระบุ ถ้ามีระบุการตั้งค่านี้ และมีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการInputLocale,SystemLocaleและUserLocaleการตั้งค่า
 • SystemLocale-การตั้งค่านี้ช่วยให้โปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ Unicode จะรัน และแสดงเมนูและกล่องโต้ตอบในภาษาที่มีการแปล ถ้าโปรแกรมที่แปลไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าภาษาของระบบให้ตรงกับภาษาของโปรแกรมที่มีการแปลอาจแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้มีเครือข่ายทั้ง ดังนั้นคุณไม่สามารถสนับสนุนโปรแกรมแปลที่ไม่ได้ใช้ Unicode สำหรับหลายภาษาพร้อมกัน
 • UserLocale-การตั้งค่านี้ควบคุมการตั้งค่าสำหรับการเรียงลำดับหมายเลข เวลา สกุลเงิน และวัน
 • InputLocale-การตั้งค่านี้ระบุชุดรูปแบบสำหรับการป้อนค่าตำแหน่งที่ตั้งและแป้นพิมพ์ ถ้ามีระบุตำแหน่งที่ตั้งหลาย เค้าโครงแป้นพิมพ์แรกที่ระบุกลาย เป็นค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ ชุดที่ระบุต้องได้รับการสนับสนุน โดยภาษาที่กำหนดไว้ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งLanguageGroupการตั้งค่าหรือภาษาเริ่มต้นสำหรับรุ่นภาษาของ Windows XP ที่มีการติดตั้ง ถ้าภาษาที่พร้อมใช้งานไม่ได้สนับสนุนชุดที่ระบุ ชุดเริ่มต้นถูกใช้ ละเว้นการตั้งค่านี้ถ้าการภาษามีระบุการตั้งค่า
 • UserLocale_DefaultUser(ใหม่สำหรับ Windows XP) -การตั้งค่านี้ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เริ่มต้น ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ควบคุมการตั้งค่าสำหรับหมายเลข เวลา สกุลเงิน และวัน ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ที่ระบุต้องได้รับการสนับสนุน โดยภาษาที่ระบุ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งLanguageGroupการตั้งค่า หรือภาษาเริ่มต้นสำหรับรุ่นของ Windows XP ที่มีการติดตั้ง
 • InputLocale_DefaultUser(ใหม่สำหรับ Windows XP) - การตั้งค่านี้ตั้งค่าสำหรับการป้อนค่าตำแหน่งที่ตั้งและแป้นพิมพ์เค้าโครงชุดสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น
 • MUILanguage(ใหม่สำหรับ Windows XP) -การตั้งค่านี้กำหนดภาษา UI สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows MultiLanguage เวอร์ชัน การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ post-Setup เมื่อภาษา MultiLanguage รุ่นของ Windows ที่คุณต้องติดตั้งแล้ว
 • MUILanguage_DefaultUser(ใหม่สำหรับ Windows XP) - การตั้งค่านี้ตั้งค่าภาษา UI สำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงภาษาเข้าสู่ระบบและภาษาของ UI เริ่มต้นที่ใช้กับบัญชีผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด
เมื่อต้องการใช้แฟ้มคำตอบที่มีการปรับเปลี่ยนรายการ [RegionalSettings หลังจากติดตั้งหรือ Sysprep เสร็จสมบูรณ์:
 1. สร้างเป็นแฟ้มคำตอบที่ประกอบด้วยสินค้าส่วน [RegionalSettings ที่คุณต้องการแก้ไข และบันทึก (ตัวอย่างเช่น เป็น c:\regopts.txt)
 2. สร้างแฟ้มแบทช์ โดยใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อใช้การตั้งค่าแฟ้มคำตอบ:
  rundll32.exe shell32, Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"c:\regopts.txt"
หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้การตั้งค่าที่ถูกต้องในส่วน [RegionalSettings ด้วยวิธีนี้ แต่คุณต้องใช้วิธีนี้จะนำไปใช้ในMuiLanguageและMuiLanguage_DefaultUserการตั้งค่าได้เนื่องจากจะไม่ถูกต้องในแฟ้มคำตอบ Unattend.txt และ Sysprep.inf คุณสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม โดยรวมถึงแฟ้มของคุณชุดงานในส่วน GuiRunOnce ของไฟล์ Unattend.txt หรือ Sysprep.inf สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GuiRunOnce ให้ดูที่ข้อมูลอ้างอิงใน Windows XP Preinstallation เกี่ยวกับวิธีใช้แฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools\Deploy.cab บนสื่อการติดตั้ง Windows XP ของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับรายการของกลุ่มภาษา:
http://www.microsoft.com/globaldev
For more information about deploying Windows XP in multinational organizations, refer to the chapter with the title "Multilingual Solutions for Global Businesses" in theWindows XP Professional Resource Kit.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 289125 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB289125 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:289125

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com