คำอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานสมาร์ทแท็กใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 289148 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของคุณลักษณะสมาร์ทแท็กใน Microsoft Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมาร์ทแท็กได้รับการออกแบบเพื่อจดจำข้อมูลที่ระบุ และมีตัวเลือกการดำเนินการที่ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่เป็นที่รู้จักแล้ว การดำเนินการที่จะทำให้พร้อมใช้งาน ด้วยปุ่มที่ปรากฏใกล้กับเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่รู้จัก ปุ่มจะปรากฏขึ้น เมื่อมีการเรียกใช้เซลล์ หรือ เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่เซลล์

วิธีการเปิดใช้งานสมาร์ทแท็ก

ฟังก์ชันการทำงานของสมาร์ทแท็กถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ก่อนที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของสมาร์ทแท็ก คุณต้องเปิดการรู้จำสมาร์ทแท็ก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอน ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้

Microsoft Office Excel 2007

 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
 2. คลิกตรวจสอบ.
 3. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ.
 4. ในการการแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสมาร์ทแท็กแท็บ
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นป้ายชื่อข้อมูล ด้วยสมาร์ทแท็กกล่องกาเครื่องหมาย
 6. ในการrecognizersกล่อง คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก recognizers สมาร์ทแท็กเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิกตกลง.
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกของ Excelกล่องโต้ตอบ

Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ.
 2. ในการการแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสมาร์ทแท็กแท็บ
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นป้ายชื่อข้อมูล ด้วยสมาร์ทแท็กกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการrecognizersกล่อง คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก recognizers สมาร์ทแท็กเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิกตกลง.

การรู้จำสมาร์ทแท็ก

 • เซลล์ของแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีรู้จักสมาร์ทแท็กถูกทำเครื่องหมาย ด้วยตัวบ่งชี้ของเซลล์ที่สีม่วงที่มุมล่าง-ขวาของเซลล์ ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น เมื่อมีเลือกเซลล์ หรือ เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่เซลล์ เมื่อคุณคลิกปุ่มสมาร์ทแท็ก การดำเนินการที่มีอยู่จากสมาร์ทแท็กจะแสดงรายการ ถ้าเซลล์ที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยสมาร์ทแท็ก และคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่เซลล์อื่นที่ประกอบด้วยสมาร์ทแท็ก ปุ่มสองปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น ถ้ามีเลือกช่วงของเซลล์ ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้นเฉพาะสำหรับเซลล์ที่คุณเลื่อนตัวชี้ไปที่
 • เซลล์ประกอบด้วยสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่ง
 • เท่านั้น Excel สามารถผ่านเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ไปยังสมาร์ทแท็ก ตัวอย่างเช่น ถ้า "ฉันต้อง MSFT" ถูกป้อนลงในเซลล์ "MSFT" ไม่รู้จักเป็นสัญลักษณ์ทางการเงิน ด้วยสัญลักษณ์ MSN ทางการเงินของ MoneyCentral สมาร์ทแท็ก
 • Excel ไม่ได้สนับสนุนสมาร์ทแท็กที่ขยายหลาย ๆ เซลล์

มีอยู่ในสมาร์ทแท็ก

 • คุณสามารถถ่ายโอนสมาร์ทแท็กจากโปรแกรม Office หนึ่งไปยังโปรแกรม Office อื่น โดยใช้คลิปบอร์ด ถ้าสมาร์ทแท็กไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Word แต่ไม่ใน Excel คุณสามารถวางลงใน Excel และการดำเนินการที่จะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่มีรู้จักเนื้อหาในเซลล์ Excel ที่ยังคงใช้
 • สมาร์ทแท็กอยู่ในเซลล์หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การจัดรูปแบบของเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง
  • แถวหรือคอลัมน์ที่จะแทรก หรือลบออกไปรอบ ๆ เซลล์
  • ย้ายเซลล์
  • เซลล์ที่ตัด หรือคัดลอก และวางแล้ว
  • เซลล์มีกรองอัตโนมัติ
  • เซลล์มี rearranged เนื่องจากการดำเนินการเรียงลำดับ
  • เซลล์ถูกซ่อนอยู่
 • สมาร์ทแท็กจะถูกเอาออกจากเซลล์หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลในเซลล์
  • ข้อมูลในเซลล์จะวางเหนือ
  • มีลากข้อมูลใหม่ลงในเซลล์
 • ถ้าเซลล์เซลล์เดียวที่ประกอบด้วยรู้จักข้อมูลถูกวางลงในช่วงของเซลล์ สมาร์ทแท็กถูกวางลงในเซลล์ไม่
 • เมื่อคุณป้องกันแผ่นงาน ซึ่งป้องกันคุณจากการเพิ่ม หรือเอาสมาร์ทแท็กออกจากเซลล์ในแผ่นงาน อย่างไรก็ตาม สมาร์ทแท็กที่มีอยู่แล้วในแผ่นงานที่ได้รับการป้องกันการทำงานอย่างที่คาดไว้
 • สมาร์ทแท็กสามารถถูกฝังอยู่ในสมุดงานเพื่อให้พวกเขาจะถูกบันทึกไว้กับแฟ้ม เมื่อคุณบันทึกสมุดงานที่ประกอบด้วยการฝังสมาร์ทแท็กเป็นเว็บเพจ (HTML หรือ MHTML), และจากนั้น ดูเว็บเพ 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft หรือในภายหลัง สมาร์ทแท็กที่มีอยู่ แสดงเฉพาะกระทำแบบกำหนดเองของสมาร์ทแท็กในนั้นการดำเนินการแท็กสมาร์ทรายการ

  เมื่อต้องการเปิดการฝังสมาร์ทแท็ก ทำตามขั้นตอน ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้

  Excel 2007

  1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
  2. คลิกตรวจสอบ.
  3. คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ.
  4. ในการการแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสมาร์ทแท็กแท็บ
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังสมาร์ทแท็กในสมุดงานนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกของ Excelกล่องโต้ตอบ

  Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า

  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ.
  2. ในการการแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสมาร์ทแท็กแท็บ
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นฝังสมาร์ทแท็กในสมุดงานนี้กล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
 • ถ้าคุณเรียกใช้เป็นการกระทำของสมาร์ทแท็ก นี้ไม่รวมอยู่ในรายการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตามการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน
 • เซลล์ในตารางสาระสำคัญหรือ QueryTable ถูกส่งผ่านไปยัง recognizers ที่เมื่อการ PivotTable หรือ QueryTable ถูกสร้าง หรือฟื้นฟูในลักษณะเดียวกันเป็นเซลล์ปกติ
 • สมาร์ทแท็กจะถูกเอาออกจากเซลล์ที่เป็นผลมาจากการคำนวณใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเซลล์แล้ว re-evaluated โดย recognizers สมาร์ทแท็ก

ข้อจำกัดของสมาร์ทแท็ก

 • คุณไม่สามารถยกเลิกการลบของสมาร์ทแท็ก โดยการคลิกยกเลิก.
 • สมาร์ทแท็กไม่ re-pasted หลังจากการเลิกทำ และทำซ้ำของการดำเนินการวาง ถ้ามีการเปิดใช้งานสมาร์ทแท็กออก ในทำซ้ำคำสั่งผลไม่มีสมาร์ทแท็กในเซลล์ ถ้าเปิดสมาร์ทแท็กอยู่ เซลล์ถูกส่งผ่านไปยัง recognizers การ และถูกรู้จักอีกครั้ง
 • ไม่จำกัดของ 65,530 สมาร์ทแท็กสำหรับแต่ละแผ่นงาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทแท็ก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
288958วิธีการเอาสมาร์ทแท็กออกจากสมุดงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 289148 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsmarttags kbhowto kbinfo kbmt KB289148 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:289148

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com