FIX: Vaizdo monitori? u???la nors ekrano turinys yra atnaujinta Windows 7 SP1 "arba" Windows Server 2008 R2 SP1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2894655 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Manyti, kad j?s haveone arba daugiau monitori? pridedamas toa kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 Service Pack 1 (SP1) arba Windows Server 2008 R2 SP1. ? viename arba daugiau steb?toj? gali u??aldyti kartais o ekrano turinys yra atnaujinamas (atnaujinamas).

Pastaba?is klausimas yra labiau tik?tina, kad atsiranda, kai yra daugiau monitori?, prijungt? prie kompiuterio.

Prie?astis

?i problema kyla d?l Win32k.sys procese problema.

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite 1 Pakeitim? paketas Windows 7 arba Windows Server 2008 R2 ?diegta.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.

Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 failo informacija ir pastabos

Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 1. 18XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.182802,348,5449-Spal-1311:57x86
Win32k.sys6.1.7601.224762,357,2489-Spal-1311:51x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.182803,155,9689-Spal-1312:11x64
Win32k.sys6.1.7601.224763,159,0409-Spal-1312:41x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Win32k.sys6.1.7601.182807,438,8489-Spal-1311:43IA-64
Win32k.sys6.1.7601.224767,440,8969-Spal-1312:15IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

Matyti, kad terminologija "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams pla?iau apib?dinti.

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_67580e23eaf0d593262174281ecca444_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_87125153cd95cf5b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis694
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_f642fd0bd17b721e56cecc93431933ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_7c526c534f4aa1c4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis694
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_baab168ff9056332.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,086
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:20
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_bb4586e912157c3c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,086
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:07
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_165477f6986f629cbdd856c3cd19f5d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_d4d0c66ff83e5c11.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a71446ab04979ab96eb44d57c884a44f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_dd068e7a87a04769.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a84d6ac8c4bd3d2d63672305bc9d560b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_3318968ee4460365.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydisiki 1,038
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_aaf68b16110339ca0924ed1bbf80dd6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_5667d97255ca4ae9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_c58add1f44fb4b857d15ebaebd0b7ea7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_8dff399a5fa74a8c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_d6329246d7602445d33bac799c5e193b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_0810d9547f4fc7ee.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_16c9b213b162d468.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,090
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_1764226cca72ed72.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,090
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)14:14
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_211e5c65e5c39663.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,178
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:05
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_21b8ccbefed3af6d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,178
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)12:49
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_8b5de9184c0dcf09ce0ab4898fddb6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_c0da26394c189f47.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,036
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_c2a08842fed2e9e32e6ea051b620a0e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_e2f3bda7a9644604.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,036
Data (UTC)10-Oct-2013
Laiko (UTC)08:59
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_baacba85f9036c2e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,088
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:07
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_bb472adf12138538.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis42,088
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:19
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18280_none_211e5c65e5c39663.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,178
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)13:05
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22476_none_21b8ccbefed3af6d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,178
Data (UTC)09-Oct-2013
Laiko (UTC)12:49
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2894655 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2894655 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2894655

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com