คำอธิบายของโพรไฟล์ผู้ใช้และบริการข้อมูลใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 289467 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ดู195478.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู182159.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่162203.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Outlook บริการข้อมูลข่าวสารให้คุณสามารถควบคุมวิธีการที่ระบบอีเมล์ที่อยู่ และส่งข้อความของคุณ เช่นเดียวกันตามที่จัดเก็บข้อความและโฟลเดอร์ของคุณอย่างไร บทความนี้อธิบายถึงบริการข้อมูลที่พร้อมใช้งานกับ Outlook และวิธีการเพิ่มลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรไฟล์ผู้ใช้

โพรไฟล์ผู้ใช้คือ กลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดวิธีตั้งค่า Outlook สำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น โพรไฟล์อาจรวมเข้าไปยังกล่องจดหมายบน Microsoft Exchange Server และระบุว่า สมุดรายชื่อของ Outlook ปรากฏขึ้นในการสมุดที่อยู่กล่องโต้ตอบ โพรไฟล์สามารถประกอบด้วยหมายเลขใด ๆ ของบริการข้อมูลข่าวสาร

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างโพรไฟล์เฉพาะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สามารถให้ หรือผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยชื่อบัญชีของคุณ รหัสผ่าน และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล กรุณาติดต่อ ISP หรือระบบผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับข้อมูลนี้

โดยทั่วไป คุณเพียงต้องโปรไฟล์ผู้ใช้หนึ่ง ถ้าคุณจำเป็นในบางครั้งต้องการทำงานกับชุดบริการข้อมูลข่าวสารอื่น อาจจะเป็นประโยชน์ในการสร้างส่วนกำหนดค่าเพิ่มเติมให้ใช้บริการดังกล่าว ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แต่ละคนควรมีโปรไฟล์ที่แยกต่างหากเพื่อให้มีความปลอดภัยส่วนบุคคลของรายการ

คุณสามารถคัดลอกโพรไฟล์ผู้ใช้มีอยู่ เปลี่ยนชื่อ และจากนั้น แก้ไขตามความต้องการสร้างโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถให้เริ่มต้น Outlook มีโพรไฟล์เหมือนกันทุกครั้ง หรือคุณสามารถเลือกโพรไฟล์ที่ใช้แต่ละครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของ Outlook

วิธีการเพิ่มโพรไฟล์ผู้ใช้

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโพรไฟล์ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งจดหมายไอคอน
 3. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า.
 4. ในการจดหมายกล่องโต้ตอบ คลิกadd.
 5. ทำตามพร้อมท์ของตัวช่วยสร้างการตั้งค่ากล่องขาเข้า

วิธีการที่ได้รับการพร้อมท์สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้

ถ้าคุณได้ตั้งค่าส่วนกำหนดค่าที่มากกว่าหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถให้ Outlook พร้อมท์คุณสำหรับโพรไฟล์ที่คุณต้องการใช้เมื่อคุณเริ่มต้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิด Outlook
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งจดหมายไอคอน
 4. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า.
 5. เลือกแสดงพร้อมท์สำหรับส่วนกำหนดค่าที่จะสามารถใช้ได้คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

บริการข้อมูลข่าวสาร

การตั้งค่าที่ทำให้สามารถส่ง เก็บ ได้รับข้อความ และระบุตำแหน่งที่เก็บที่อยู่ คือบริการข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่คุณสามารถใช้บริการข้อมูล คุณต้องเพิ่มส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถให้บริการข้อมูลหลายในโพรไฟล์ผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหลายชุดของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ในโพรไฟล์เดียว และคุณสามารถมีอีเมอินเทอร์เน็ตและ Exchange Server ในโพรไฟล์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเสมอให้บริการอีเมเดียวกันสองในโพรไฟล์ ตัวอย่างเช่น สอง Exchange Server บริการ แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และอีเมลทางอินเทอร์เน็ตมีข้อยกเว้น ถ้ามีการให้บริการไม่อนุญาตให้มีซ้ำในโปรไฟล์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่นใน Exchange Server บริการ เมื่อคุณพยายามจะเพิ่มสำเนาตัวที่สองของการบริการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
outlook สามารถเพียงสนับสนุนบัญชี Exchange Server หนึ่งในคราวเดียวกัน และคุณมีการตั้งค่าหนึ่ง
คุณสามารถระบุที่ตำแหน่งการนำส่งข้อความขาเข้า ตำแหน่งที่ตั้งของสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณ และการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณสร้าง มีบริการข้อมูลข่าวสาร คุณยังสามารถตั้งบริการข้อมูลข่าวสารการเชื่อมต่อกับระบบอีเมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีบริการข้อมูลที่สองของโปรไฟล์ผู้ใช้ Exchange Server สำหรับการส่ง และรับข้อความและสมุดรายชื่อส่วนบุคคลสำหรับจัดเก็บการแจกจ่ายส่วนบุคคล

Microsoft Exchange Server

ตั้งค่าคุณลักษณะ Outlook ที่สมบูรณ์ที่สามารถใช้กับ Exchange Server ซึ่งสนับสนุนการเก็บข้อความที่มีใช้เซิร์ฟเวอร์ การขนส่งข้อความ และสมุดที่อยู่ส่วนกลาง ได้ ในการกำหนดค่านี้ Outlook มีลักษณะการทำงานของอีเมลขั้นสูง กลุ่มการจัดกำหนดการ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล explorer เอกสาร และโปรแกรมประยุกต์ groupware แบบกำหนดเอง

หมายเหตุ:: บริการ Exchange Server จะมีอยู่ใน Outlook แต่คุณต้องขอรับใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ของ Exchange Server แยกต่างหาก

อีเมลทางอินเทอร์เน็ต

ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตอี ฟังก์ชัน Outlook เป็นไคลเอนต์อีเม featured เต็มรวมเข้ากับการจัดการข้อมูลที่เดสก์ท็อป และ explorer เอกสารของ Outlook คุณจัดเก็บข้อความภายในแฟ้ม.pst และเชื่อมต่อจากระยะไกล และดาวน์โหลดข้อความจากผู้มีอีเมลให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) คุณสามารถเก็บอีเมลที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook หรือสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

วิธีการเพิ่มการบริการข้อมูล

เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลข่าวสารโพรไฟล์ผู้ใช้ในMicrosoftoutlook 2002หรือ ใน Microsoft Officeoutlook 2003ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. เลือกเพิ่มบัญชีอีเมลที่มีแล้ว คลิกถัดไป
 3. เลือกบริการอีเมลของที่เหมาะสม และทำตามพร้อมท์เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ระบุสำหรับบริการข้อมูลที่คุณเลือก
ถ้ามีการให้บริการข้อมูลที่คุณต้องไม่อยู่ในรายการ คุณอาจต้องติดตั้งแยกต่างหาก

เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลข่าวสารโพรไฟล์ผู้ใช้ในMicrosoft Office Outlook2007 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีการตั้งค่า.
 2. ในการอีเมลแท็บ คลิกใหม่.

บริการเพิ่มเติม

มีคำอธิบายของบริการข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
สมุดรายชื่อของ outlook
สมุดรายชื่อของ Outlook ถูกสร้างจากที่ติดต่อที่อยู่ในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน และรวมถึงรายการในการอีเมลฟิลด์ หรือในนั้นโทรสารโทรศัพท์หมายเลขเขตข้อมูล: คุณสามารถให้ที่อยู่อีเมหลายสำหรับแต่ละผู้ติดต่อ

เมื่อคุณอัพเดผู้ติดต่อของคุณในโฟลเดอร์ Contacts, Outlook มีการปรับปรุงสมุดรายชื่อในเวลาเดียวกัน โฟลเดอร์ที่ติดต่อปรากฏเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สมุดรายชื่อ Outlook

คุณลักษณะใหม่ใน Outlook ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายชื่อการแจกจ่ายจากที่ติดต่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดที่ติดต่อของคุณโฟลเดอร์ แล้วคลิกรายชื่อการแจกจ่ายใหม่ในการการดำเนินการเมนู
สมุดรายชื่อส่วนบุคคล
สมุดรายชื่อส่วนบุคคลจะใช้เพื่อเก็บรายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคลที่คุณมักเน้นข้อความ เช่นรายการของทุกคนในทีม racquetball มากที่สุด ถ้าคุณใช้ Exchange Server คุณสามารถเพิ่มอยู่สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะไปยังสมุดรายชื่อส่วนบุคคล ที่อยู่ส่วนบุคคลแฟ้มตามบัญชีมีนามสกุลเป็น.pab และสามารถเก็บไว้บนดิสก์

หมายเหตุ:: สามารถสร้างรายชื่อการแจกจ่ายจากที่ติดต่อของคุณอาจไม่จำเป็นสำหรับสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คือ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างการจัดเก็บข้อความ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์อื่น คุณเพิ่มแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลหลัก (.pst) เป็นบริการแบบไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้แล้ว กำหนดชื่อแฟ้ม แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) มีนามสกุลเป็นแฟ้ม.pst

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 289467 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB289467 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:289467

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com