Przełączniki, których można używać z poleceniami Xcopy i Xcopy32

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 289483 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289483
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Polecenia xcopy i xcopy32 mają te same przełączniki. W tym artykule opisano przełączniki dostępne w czasie uruchamiania poleceń spoza systemu Windows (w trybie MS-DOS) oraz w czasie uruchamiania poleceń w oknie MS-DOS.

Więcej informacji

Następujący wiersz polecenia ma składnię oraz zawiera przełączniki, których można używać z poleceniami xcopy oraz xcopy32 w trybie MS-DOS:
xcopy źródło [ miejsce_docelowe ] [/a | /m] [/d: data ] [/p] [/s] [/e] [/v] [/w]
UWAGA: Nawiasy kwadratowe ([]) wskazują przełączniki opcjonalne. Nawiasy nie są częścią polecenia.

Następująca tabela zawiera opis opcjonalnych przełączników, których można używać z poleceniami xcopy i xcopy32:

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
źródło Określa plik do skopiowania.
miejsce_docelowe Określa lokalizację i nazwę nowych plików.
/a Kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. Nie zmienia atrybutu.
/m Kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut.
/d: data Kopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później.
/p Monituje przed utworzeniem każdego pliku docelowego.
/s Kopiuje foldery i podfoldery z wyjątkiem pustych.
/e Kopiuje wszystkie podfoldery, łącznie z pustymi.
/v Weryfikuje każdy nowy plik.
/w Monituje o naciśnięcie klawisza przed kopiowaniem.


OSTRZEŻENIE: Długie nazwy plików nie są zachowywane w trybie MS-DOS.

UWAGA: Przełącznik /h jest dodawany do poleceń xcopy oraz xcopy32 tylko w systemie Windows Millennium Edition (Me). Ten przełącznik kopiuje pliki ukryte i systemowe w trybie MS-DOS. Mimo to pliki Xcopy nie są automatycznie dołączane do dysku rozruchowego systemu Windows Me.

Następujący wiersz polecenia ma składnię oraz zawiera przełączniki poleceń xcopy oraz xcopy32, stosowane po uruchomieniu z okna MS-DOS:
xcopy źródło [ miejsce_docelowe ] [/a | /m] [/d: data ] [/p] [/s] [/e] [/w] [/c] [/i] [/q] [/f] [/l] [/h] [/r] [/t] [/u] [/k] [/n]
UWAGA: Nawiasy kwadratowe ([]) wskazują przełączniki opcjonalne. Nawiasy nie są częścią polecenia.

Następująca tabela zawiera opis opcjonalnych przełączników, których można używać z poleceniami xcopy i xcopy32 podczas uruchamiania poleceń z okna MS-DOS:

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
źródło Określa plik do skopiowania.
miejsce_docelowe Określa lokalizację i nazwę nowych plików.
/a Kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. Nie zmienia atrybutu.
/m Kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut.
/d: data Kopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później.
/p Monituje przed utworzeniem pliku docelowego.
/s Kopiuje foldery i podfoldery z wyjątkiem pustych.
/e Kopiuje wszystkie podfoldery, nawet gdy są puste.
/w Monituje o naciśnięcie klawisza przed skopiowaniem.
/c Kontynuuje kopiowanie nawet wtedy, gdy wystąpi błąd.
/i Jeżeli miejsce docelowe nie istnieje, a użytkownik kopiuje więcej niż jeden plik, przełącznik zakłada, że miejscem docelowym jest folder.
/q Nie wyświetla nazw plików podczas kopiowania.
/f Kopiując wyświetla pełne nazwy plików źródłowych i docelowych.
/l Wyświetla pliki, które będą kopiowane.
/h Kopiuje pliki ukryte i systemowe.
/r Zastępuje pliki tylko do odczytu.
/t Tworzy strukturę folderów, ale nie kopiuje plików. Nie uwzględnia pustych folderów i podfolderów. Należy użyć przełącznika /t z przełącznikiem /e, aby uwzględnić puste foldery i podfoldery.
/u Aktualizuje pliki, które już istnieją w tym miejscu docelowym.
/k Kopiuje atrybuty. Zwykle xcopy resetuje atrybut tylko do odczytu.
/y Zastępuje istniejące pliki bez monitowania.
/-y Monituje przed zastąpieniem istniejących plików.
/n Kopiuje, używając wygenerowanych krótkich nazw.

Właściwości

Numer ID artykułu: 289483 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbwinme kbtool win98se win98 win95 KB289483

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com