Jak wyświetlić sygnatury błędów w przypadku poważnego błędu i zamknięcia programu pakietu Office

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 289508 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL289508
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W przypadku poważnego błędu i zamknięcia programu pakietu Microsoft Office komputer rejestruje sygnaturę błędu, która opisuje dany błąd. W tym artykule wyjaśniono, jak można przeglądać te sygnatury błędów.

Więcej informacji

Sygnatura błędu zawiera takie informacje, jak nazwa programu, nazwa błędu i nazwa modułu, używane przez firmę Microsoft do dalszego opracowywania i ulepszania produktów firmy Microsoft.

Jeżeli jest dostępne połączenie internetowe, można wysłać te informacje bezpośrednio do firmy Microsoft, korzystając z narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office. Jeżeli użytkownik wybierze opcję wysłania raportu zawierającego te informacje, to narzędzie sprawdza, czy jest dostępne rozwiązanie danego problemu, i przesyła odpowiednie informacje do użytkownika (jeżeli są dostępne).

Jeżeli użytkownik nie skorzysta z narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office, może wykorzystać informacje umieszczone w sygnaturze błędu do bezpośredniego przeszukiwania bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby odnaleźć sygnaturę błędu na komputerze wtedy, gdy program przestanie odpowiadać, należy skorzystać z metody odpowiedniej w przypadku danego systemu operacyjnego.

W systemach Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

Sygnatura błędu jest wyświetlana w Podglądzie zdarzeń. Aby skorzystać z Podglądu zdarzeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie skrót Podgląd zdarzeń.
 3. W oknie Podgląd zdarzeń kliknij ikonę Dziennik aplikacji na karcie Drzewo.
 4. Aby przeglądać dziennik, kliknij dwukrotnie dowolny wpis w prawym okienku, w którym w kolumnie Źródło jest widoczny wpis Microsoft Office 10 (Microsoft Office XP) lub Microsoft Office 11 (Microsoft Office 2003).
 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystaniu z Podglądu zdarzeń, kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.

W systemie Microsoft Windows NT 4.0 (SP6)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne (wspólne), a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W oknie Podgląd zdarzeń kliknij polecenie Aplikacja w menu Dziennik, aby przeglądać zdarzenia związane z aplikacjami.
 3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Podglądu zdarzeń, kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.

W systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Sygnatura błędu jest wyświetlana w menu Pomoc danego programu.
 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft nazwa programu — informacje.
 2. Kliknij przycisk Informacje o systemie, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Aplikacje pakietu Office 2002 w drzewie folderów.
 3. Kliknij folder Zdarzenie pakietu Office/Błąd aplikacji.

  W prawym okienku pojawia się dziennik błędów.
Te informacje można również przeczytać w pliku DW.log.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283768 Description of the end user privacy policy in application error reporting when you are using Office

Właściwości

Numer ID artykułu: 289508 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2011 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB289508

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com