Kar?t?j? patais? paket? 2 d?l Microsoft programa Virtualizacija 5.0 1 pakeitim? paketas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2897087 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma kar?t?j? patais? paket?, kuriame yra naujausias kar?t?sias pataisas, esan?ias Microsoft programa Virtualizacija 5.0 (App-V 5,0) Service Pack 1 (SP1).

Pastabos
  • ?iame kar?t?j? patais? paket? tinka tik serverio, kuriame veikia App-V 5,0 SP1.
  • Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja kar?tosios pataisos versija yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? naujinimo paket?. Mes rekomenduojame, kad j?s? nuomone, taikant naujausius fix release, kad yra ypa? reikalingas kar?t?sias pataisas.
?iame kar?t?j? patais? paket? nustato ?i? problem?.

1 Klausimas: Automatinis skelbimo atnaujinimas tinkamai neveikia

Kai vartotojas ?traukiamas ? paskirstymo grup?, kit? publikavimo atnaujinti automati?kai ne prane?imas ?? nauj? ar pakitusi? paskirstymo grup? tol, kol vartotojas i?siregistruoja, o kas ?eina dar kart?. ?i problema kyla, nes App-V naudoja naryst?s informacij? i? vartotojo atpa?inimo ?enklo nustatyti, kurie paketai yra taikoma. Vis d?lto vartotojo atpa?inimo ?enklo n?ra atnaujinama, ?traukiant pasikeitimus naryst? papildymai ir perkraustymas iki kito i??jimo ir ??jimo. Tod?l, vartotojas negauna pakuo?i?, kaip tik?tasi.

2 Klausimas: Windows 8.1 paramos

?iuo metu, taikom?j? program? virtualizavimo serveris nepalaiko paketo diegimo Windows 8.1 klientams. ?ios kar?tosios pataisos ?traukia App-V 5,0 SP1 palaikym? Windows 8.1 klientams.

3 Tema: Valdymo konsol? slinktis

Naudojant taikom?j? program? virtualizavimo valdymo konsol?, slinkties juost? ?jungti ir i?jungti programos paket?, lieka konsol?s vir?uje. Tai neleid?ia vartotojams galimyb? pasirinkti elementus i? s?ra?o apa?ios.

Sprendimas

I?spr?sti ?ias problemas, taikyti ?? kar?t?j? patais? paket? serverio, kuriame veikia App-V 5,0 SP1.

1 Rezoliucija: Automatinis skelbimo atnaujinimas tinkamai neveikia

Svarbu. Atid?iai sekti ?iame skyriuje apra?yti veiksmai. Jei modifikuosite registr?, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami atsargines kopijas registr? atkurti Jei problemoms.

Nor?dami ?galinti ?i? kar?t?j? patais?, turite prid?ti ?i? registro reik?m?, ir paleiskite leidybos paslaugos:

Registro rakto pad?tis:
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\AppV\Server\PublishingService

DWORD pavadinimas: RefreshGroupsFromAD
DWORD reik?m?: 1

Rezoliucija Nr. 2: Windows 8.1 paramos

Kai pritaikote ?? kar?t?j? patais? paket? serverio, kuriame veikia App-V 5,0 SP1 ?galinamas Windows 8.1 palaikymas.

3 Rezoliucija: Valdymo konsol? slinktis

?i problema bus i?spr?sta po to, kai j?s atlikite ?iuos veiksmus:
  • Taikyti ?? kar?t?j? patais? paket? serverio, kuriame veikia App-V 5,0 SP1.
  • I?valyti savo interneto nar?ykl?s talpykl?.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite Microsoft programa Virtualizacija 5.0 1 pakeitim? paketas ?diegta.

I? naujo paleiskite informacija

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appv5.0sp1-serveris-kb2897087.exe5.0.1218.06,634,96805-Dec-201308:39x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?ias problemas, naudokite atitinkam? problemos klausimus, kurie i?vardyti skyriuje "Po?ymiai".

1 Problemos: Automatinis skelbimo atnaujinimas tinkamai neveikia

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? jeigu paketai netapt? prieinama, vartotojas turi i?eiti ir v?l prisijunkite.

2 Problemos sprendimas: Windows 8.1 paramos

Jokios problemos yra ?iuo klausimu.

Problemos sprendimas 3: Valdymo konsol? slinktis

Jokios problemos yra ?iuo klausimu.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

Matyti, kad terminologija "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2897087 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 7 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2897087 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2897087

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com