คีย์รีจิสทรีที่ควบคุมลักษณะการซ่อมแซมแฟ้มใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 289840 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 289840 และ 826836สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจากสมุดงานที่เสียหาย บทความนี้อธิบายวิธีการใช้รีจิสตรีเพื่อยกเลิกการทำงานเริ่มต้นเมื่อ Excel พยายามกู้คืนข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเปิดสมุดงานใน Excel, Excel ตรวจหาปัญหาในสมุดงาน หาก Excel ตรวจพบปัญหาในสมุดงาน กระบวนการกู้คืนข้อมูลที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:คุณสามารถเริ่มกระบวนการกู้คืนข้อมูลเช่นกันด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู คลิกลูกศรที่อยู่ในนั้นOPENปุ่ม แล้วคลิกเปิด และซ่อมแซม.

ค่ารีจิสทรีทั้งหมดที่ส่งผลต่อการกู้คืนข้อมูลที่อยู่ในคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อยของรี ขึ้นอยู่กับ Excel รุ่นที่คุณกำลังเรียกใช้:

Microsoft Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

Microsoft Office Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options

Microsoft Office Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
ซับคีย์เหล่านี้ประกอบด้วยค่ารีจิสทรี DWORD สามที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดังนี้

หมายเหตุ:ในคีย์ย่อยเหล่านี้ 2 เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ และ 1 เป็นการเฉพาะอื่น ๆ ค่าที่ถูกต้อง

ExtractDataMode

ถ้า ExtractDataMode เท่ากับ 2 (หรือ ที่ค่าที่ไม่ถูกต้อง), Excel สันนิษฐานว่า โครงสร้างของสมุดงานไม่เสียหาย ดังนั้น Excel พยายามกู้คืนสมุดงานทั้งหมด การรวมสูตร การจัดรูปแบบ และ Microsoft Visual Basic สำหรับโครงการที่มีแอปพลิเคชัน (VBA)

ถ้า ExtractDataMode เท่ากับ 1, Excel สันนิษฐานว่า โครงสร้างของสมุดงานที่เสียหาย ดังนั้น Excel ไม่พยายามกู้คืนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลในสมุดงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าจาก 2 1 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อย ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:

  Excel 2002

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

  Excel 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options

  Excel 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. ในรายการของรายการรีจิสทรี คลิกสองครั้งExtractDataMode.
 4. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:ฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.

ExtractDataFormulas

ถ้า ExtractDataFormulas เท่ากับ 2 (หรือค่าที่ไม่ถูกต้อง), Excel พยายามกู้คืนสูตร และแปลงสูตรค่าถ้ามีการกู้คืนไม่สำเร็จ

ถ้า ExtractDataFormulas เท่ากับ 1, Excel กู้คืนเป็นของสูตรจะเป็นไปได้มาก และ substitutes #REF ถ้ามีการกู้คืนไม่สำเร็จ มีผลค่านี้นอกจากนี้กับตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อการกู้คืนสูตรในระหว่างกระบวนการเปิดและซ่อมแซม

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าจาก 2 1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อย ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:

  Excel 2002

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

  Excel 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options

  Excel 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. ในรายการของรายการรีจิสทรี คลิกสองครั้งExtractDataFormulas.
 4. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:ฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.

ExtractDataDisableUI

ถ้า ExtractDataDisableUI เท่ากับ 2 (หรือค่าที่ไม่ถูกต้อง), Excel พร้อมท์ให้คุณ มีข้อความที่สองในระหว่างการเปิดและกระบวนการซ่อมแซม ข้อความแรกพร้อมท์ให้คุณสามารถเลือก การซ่อมแซม หรือ การดึงข้อมูล ข้อความที่สองพร้อมท์ให้คุณสามารถเลือก การแปลงค่า หรือ การกู้คืนสูตร

ถ้า ExtractDataDisableUI เท่ากับ 1, Excel ไม่เสนอให้คุณมีตัวเลือกในระหว่างการเปิดและกระบวนการซ่อมแซม Excel เปิดแฟ้ม โดยใช้กระบวนงานที่ปลอดภัย แยกข้อมูลถูกเปิดใช้งานยังคง ถึงรูปแบบของวัตถุ และ ผ่านการกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าจาก 2 1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อย ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:

  Excel 2002

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

  Excel 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options

  Excel 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. ในรายการของรายการรีจิสทรี คลิกสองครั้งExtractDataDisableUI.
 4. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:ฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 289840 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB289840 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:289840

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com