วิธีการตรวจสอบว่า คุณมี Office XP รุ่นขายปลีกหรือเว็บไซต์องค์กร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290134 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นที่สองของ Microsoft Office XP: ขายปลีกและเว็บไซต์องค์กร ถึงแม้ว่ารุ่นที่สองจะเกือบเหมือน อาจมีสถานการณ์ที่คุณต้องการระบุรุ่นที่คุณเป็นเจ้าของ หรือมีการติดตั้ง ใช้อย่าง น้อยหนึ่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทความนี้เพื่อสร้างรุ่นของ Office XPOffice SKU

ไม่มีหน่วยการเก็บสต็อก Office หลาย (Sku) สำหรับ Office XP บางส่วนของ Sku เหลื่อมระหว่างองค์กรและขายปลีก แต่บาง Sku มีเฉพาะในรุ่นหนึ่งหรืออีก ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ Office Sku อื่นที่พร้อมใช้งานสำหรับรุ่น Enterprise และขายปลีก
  Office SKU          Editions available
  -----------------------------------------------------

  Professional with FrontPage  Enterprise
  Professional         Enterprise and Retail
  Standard           Enterprise and Retail
  Small Business        Retail (OEM)
				
ใช้ตารางนี้เพื่อระบุรุ่นที่คุณเป็นเจ้าของ ถ้าคุณมี Office Professional หรือ Office มาตรฐาน ใช้หนึ่งในวิธีอื่น ๆ ที่แสดงไว้ในบทความนี้เนื้อหาของ Office XP CD-ROM

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบว่า คุณเป็นเจ้าของ Office รุ่น Enterprise คือเพื่อ ดูเนื้อหาของซีดีรอม Office ถ้าซีดีรอมของคุณมีโฟลเดอร์ที่เรียกว่า "ORK" คุณต้องมี Office รุ่น Enterprise.ชื่อ Msi แฟ้มบนซีดีรอม

ถ้าชื่อแฟ้ม Windows Installer .msi แพคเกจบนรากของซีดีรอมของ Office XP ประกอบด้วย "ret" หรือ "tri" (ตัวอย่างเช่น Proret.msi หรือ Protri.msi), คุณได้เป็นรุ่นที่วางจำหน่าย ถ้าไม่ประกอบด้วย "ret" หรือ "tri" (ตัวอย่างเช่น Pro.msi), คุณมีรุ่นของเว็บไซต์องค์กร

ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าถึงของซีดีรอมของ Office XP ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ความต้องการเปิดใช้งาน

ถ้าคุณจะต้องเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน Office ของคุณ คุณเป็นเจ้าของ Office รุ่นที่วางจำหน่าย Office รุ่นที่องค์กรได้รับผ่านทางข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หลาย และไม่จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แพคเกจการติดตั้ง (ชื่อแฟ้มของ Msi)

ถ้ามีการติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบรีจิสทรีของ Windows สำหรับชื่อของแพคเกจของ Windows Installer ที่ถูกใช้ในระหว่างการติดตั้ง Office เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเปิดกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และเลือกคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ ตามที่รุ่นของ Microsoft Windows ที่คุณใช้
  Windows Version  Registry Location
  ------------------------------------------------------------------------
  
  Windows NT 4.0 or
  Windows 2000    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products
  
  Windows 98 or
  Windows Me     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products
  
  					
 4. ภายใต้คีย์ \Products เลือกอักขระแต่ละ 32 ตัว {GUID } จนกว่าคุณพบมีชื่อผลิตภัณฑ์ค่าตรงกับรุ่นของ Office ตัวอย่างเช่น 32-อักขระ {GUID } สำหรับ Office XP Professional ด้วย FrontPage คือ 9040820900063D11C8EF00054038389C
 5. ขยายคีย์ GUID 32 อักขระที่เลือก
 6. เลือกSourceListคีย์ย่อย
 7. ตรวจสอบข้อมูลสำหรับการชื่อแพคเกจค่าสายอักขระ ถ้าข้อมูลสำหรับค่าสายอักขระนี้ประกอบด้วย "ret" หรือ "tri" (ตัวอย่างเช่น Proret.msi หรือ Protri.msi), คุณติดตั้งไว้เป็นรุ่นที่วางจำหน่าย ถ้าไม่ประกอบด้วย "ret" หรือ "tri" (ตัวอย่างเช่น Pro.msi หรือ Proplus.msi), คุณติดตั้งรุ่นของเว็บไซต์องค์กร


แหล่งการติดตั้ง

ในตอนท้าย คุณสามารถจะบอกว่า คุณมี Office รุ่น Enterprise หรือขายปลีก โดยแหล่งที่มาสำหรับการติดตั้ง Office ของคุณ ถ้าคุณกำลังติดตั้งจากแหล่งที่สองต่อไปนี้ คุณมี Office รุ่นระดับองค์กร:
 • การติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย
 • URL ของเว็บ (ผ่านเบราว์เซอร์)
สามารถสร้างแหล่งการติดตั้ง Office เหล่านี้สองกับ Office รุ่น Enterprise เท่านั้น

ถ้าคุณใช้ซีดีรอมการติดตั้ง Office ใช้หนึ่งในวิธีที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้เพื่อตรวจสอบว่า คุณมีรุ่นที่องค์กรหรือขายปลีกข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Office XP รุ่น Enterprise และขายปลีก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281934OFFXP: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office XP จากบรรทัดคำสั่งที่ใช้ Setup.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290134 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB290134 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290134

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com