วิธีการเรียกใช้โค้ดตัวอย่างสำหรับโปรแกรม Office XP จากบทความฐานความรู้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290140 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู212536.
สำหรับ Microsoft Office 97 ดูรุ่นของบทความนี้173707.
สำหรับ 2001 Office ของ Microsoft Mac รุ่นของบทความนี้ ให้ดู274703.
สำหรับ Microsoft Office 98 Macintosh รุ่นบทความนี้ ดู181058.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ฐานความรู้ของ Microsoft ประกอบด้วยหมายเลขของบทความ ที่รวมตัวอย่างโค้ดสำหรับ Visual Basic สำหรับแมโครของโปรแกรมประยุกต์ จำนวนมาก แมโครเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมใน Visual Basic สำหรับการ โปรแกรมต่าง ๆ ของ Office XP บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ โค้ดตัวอย่างการสร้างแมโครใหม่ และวิธีการเรียกใช้แมโครดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่จะแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และใช้กระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณเมื่อต้องการใช้ตัวอย่างโค้ดจากฐานความรู้ บทความ คุณต้องเพิ่มแมโคร Visual Basic ใหม่ (หรือเลือกแมโครที่มีอยู่แล้ว) จาก นั้นคัดลอก และ วางหรือพิมพ์ตัวอย่างรหัสลงในแมโครนี้ โดยการใช้คุณสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

เมื่อต้องการสร้างเป็นแมโครใหม่

 1. เปิด หรือสร้างแม่แบบในโปรแกรม Office ที่คุณ กำลังใช้งาน
 2. บนเครื่องเครื่องมือเมนู การชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกแมโคร.
 3. ในการแมโครในรายการ เลือกคำ แม่แบบหรือเอกสารที่คุณต้องการบันทึกแมโคร
 4. ในการชื่อแมโครกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร
 5. คลิกสร้างเมื่อต้องการเปิด Visual Basic Editor
 6. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • พิมพ์รหัสแมโครระหว่างบรรทัด Sub Macroname() และบรรทัด End Sub
   Sub macroname()
     Type your macro code here
   End Sub
   							
   - หรือ -
  • คัดลอก และวางโค้ดตัวอย่างแมโครของคุณด้วย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   Sub macroname()
    
   End Sub
   						
   1. สลับไปยังโปรแกรมที่คุณใช้ในการดู บทความใน Microsoft Knowledge base เช่นอินเทอร์เน็ตของ Microsoft Explorer
   2. เมื่อต้องการเลือกตัวอย่างรหัส แป้น CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกครั้งเดียวรหัส
   3. บนเครื่องแก้ไขเมนู คลิกการคัดลอก.
   4. สลับไปยัง Visual Basic Editor
   5. ใน Visual Basic Editor เลือกที่มีอยู่ ข้อความรหัส Macroname() Sub เพื่อ End Sub ของแมโคร
   6. บนเครื่องแก้ไขเมนู คลิกวาง.

    หมายเหตุ:เมื่อคุณวาง ข้อความรหัสที่มีอยู่จะถูกแทนที่ ด้วยรหัส ที่คุณคัดลอกมาจากบทความฐานความรู้
 7. หลังจากการพิมพ์ หรือวางโค้ดสำหรับแมโครของคุณ คลิกปิด และกลับไปยัง Microsoftโปรแกรมบนเครื่องแฟ้มเมนูที่โปรแกรมคือ Microsoft โปรแกรม XP office ที่คุณกำลังใช้อยู่


หมายเหตุ: ใช้แป้น TAB เพื่อเยื้องข้อความ บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วยการ เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') มีข้อคิดเห็น และไม่จำเป็นต้องเรียกใช้แมโคร อย่างไรก็ตาม คุณ อาจต้องการพิมพ์เหล่านั้นเพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

เมื่อต้องการเพิ่มตัวอย่างโค้ดโมดูล

เมื่อต้องการเพิ่มโค้ดโมดูล คุณต้องมีโมดูลที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างโมดูใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด หรือสร้างแม่แบบในโปรแกรม Office ที่คุณ กำลังใช้งาน
 2. บนเครื่องเครื่องมือเมนู การชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกVisual Basic Editor.
 3. ในหน้าต่างของโครงการของ Visual Basic Editor (โดย ค่าเริ่มต้นนี้อยู่ในมุมบนซ้าย), คลิกไอคอนโครงการ ด้วยเหมือนกัน ชื่อแม่แบบหรือเอกสารของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกแม่แบบของคุณ หรือ เอกสาร ชื่อโครงการจะคล้ายกับ Project(Document1) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ TemplateProject(Template1)

  หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ WORD: ถ้าคุณต้องการเก็บแมโครของคุณในแม่แบบเริ่มต้นส่วนกลาง Normal.dot คลิกสองครั้งปกติโครงการ
 4. ถ้าโครงการที่คุณคลิกไม่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ เรียกว่าโมดูลอยู่ข้างใต้นั้น คลิกโมดูลบนเครื่องแทรกเมนู
 5. คลิกที่ตำแหน่งใด ๆ ในหน้าต่างรหัสของโมดูลที่คุณ ต้องการสร้าง หน้าต่างรหัสเป็นปกติในมุมบนขวาของเครื่อง Visual Basic Editor
 6. พิมพ์ หรือวางโค้ดตัวอย่างตรง ตามที่ปรากฏใน บทความ Knowledge base รวมทั้ง Sub Macroname() และ End Sub บรรทัด

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ หรือวางโค้ดของแมโคร โปรดดูส่วน "การสร้างคำใหม่โค" ในบทความนี้
หลังจากการพิมพ์ หรือวางโค้ดสำหรับแมโครของคุณ คลิกปิด และกลับไปยัง Microsoftโปรแกรมบนเครื่องแฟ้มเมนู

โดยที่โปรแกรมคือ โปรแกรม Microsoft Office XP ที่คุณกำลังใช้อยู่

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร

 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู การชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกแมโคร.
 2. เลือกชื่อของแมโครไว้ชื่อแมโครแสดงรายการ จากนั้น คลิกเรียกใช้.

ข้อมูลอ้างอิง

วิธีใช้ของ Microsoft สำหรับแต่ละโปรแกรมของ Office ประกอบด้วยจำนวนมาก หัวข้อเกี่ยวกับการทำงานกับแมโคร วิธีใช้ Visual Basic ประกอบด้วยครอบคลุม ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโค้ดของคุณเอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290140 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmacro kbprogramming kbmt KB290140 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290140

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com