FIX: Jau?iate u?klausos klaida paleidus MDX u?klausas apie 2008

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2901479 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

Kai paleid?iate kai daugiamat?s i?rai?k? (MDX) u?klaus?, kuriose yra vienas ar daugiau ?vardyt?j? rinkini? ir naudoti Crossjoin functionin Microsoft SQL Server 2005 analiz?s tarnyb? (apie 2008 m.), j?s mayexperience u?klausa nepavyko.Jei jums patikrinti ? Msmdsrv.log, gali b?ti ?ra??, pana?? ? ??:
?inut?: (?altinis: \\? \<PATH>\msmdsrv.log</PATH>Tipas: 3, Kategorija: 256, ?vykio ID: 0xC1000016)

Atitinkama klaida NT programos ?vyki? ?urnal?:

Klaida<Time> MSOLAP22 (256) "negali b?ti laikoma ?vykio ID 22 i? ?altinio <AnalysisServerName>apra??. Komponentas, kuris kelia ?is ?vykis n?ra ?diegtas j?s? kompiuterio arba ?renginio yra sugadintas. J?s galite çdiegti arba taisyti komponento vietiniame kompiuteryje.

Jei ?vykio atsirado kitame kompiuteryje, Rodyti informacij? tur?jo ?ra?yti su ?vykiu.

?i informacija buvo ?traukta ? rengin?:

Vidin? klaida: ?vyko netik?ta i?imtis.</AnalysisServerName></Time>

Sprendimas

Klausimas pirm? kart? nustatyta ?i? kaupiamajame naujinime SQL serverio.

Kaupiamasis naujinimas 14 SQL Server 2008 SP3

Apie kaupiamieji naujinimai SQL Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kiekvienas naujas Kaupiamasis naujinimas SQL Server yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? atnaujinim?. Check out naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2901479 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 19 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2901479 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2901479

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com