רשימה של קודי שגיאה והודעות שגיאה עבור תהליכי Windows Installer במוצרי Office 2003 ובמוצרי Office XP?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 290158 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2000, עיין במאמר 229683.


המאמר כולל רשימה של קודי השגיאה והטקסטים של הודעות השגיאה שעלולים להופיע כאשר Windows Installer? (Msiexec.exe) נקרא לבצע תהליך כולל.

שים לב אף שפרטי קוד השגיאה במאמר זה עשויים לסייע באבחון ההתקנה, ההופעה של הודעת שגיאה אחת יכולה לנבוע ממספר בעיות במקביל. משום כך, המידע הכלול במאמר זה הוא רק הצעד הראשון לפתרון הסיבה האפשרית לבעיה.

מידע נוסף

להלן מספר דוגמאות לתהליכים של Windows Installer:
 • התקנת Microsoft Windows Installer? (Instmsi.exe במערכת Microsoft Windows 98 ואילך וכן Instmsiw.exe במערכת Microsoft Windows NT 4.0 ובמערכת Windows 2000)
 • התקנת Microsoft Office
 • החלת עדכון (תיקון) של Windows Installer
בטבלה שלהלן, ניתן לראות בקודי השגיאה 'קודי יציאה' או 'קודי החזרה'. ניתן להשתמש בהם ללכידה ברמת השגיאה בקובץ אצווה של MS-DOS או עם Microsoft Systems Management Server? (SMS) כדי לגלות את התוצאה הסופית של התהליך.

שים לב אין באפשרותך לראות את קוד השגיאה בקובץ יומן הרישום של Windows Installer, הנוצר על-ידי Office Setup, אלא אם תיצור קובץ יומן רישום מפורט. קוד השגיאה מופיע בסוף קובץ יומן הרישום המפורט ונראה כך:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
לקבלת מידע נוסף על אופן היצירה של קובץ יומן מפורט בהתקנת Office XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296603 אופן השימוש בקובץ יומן רישום של תוכנית ההתקנה של Office XP לפתרון בעיות התקנה של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן היצירה של קובץ יומן מפורט בהתקנת Office 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
826511 אופן השימוש בקובץ יומן רישום של תוכנית ההתקנה לפתרון בעיות התקנה של Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
קוד השגיאה        ערך   תיאור
---------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS?        0  הפעולה בוצעה בהצלחה.
ERROR_INVALID_DATA?     13  הנתונים אינם חוקיים.
ERROR_INVALID_PARAMETER?  87  אחד הפרמטרים היה לא חוקי.
ERROR_INSTALL_SERVICE_?
 FAILURE?         1601  לא היתה אפשרות גישה לשירות Windows Installer 
                . פנה אל צוות התמיכה 
                כדי לוודא שהשירות Windows Installer 
                רשום כראוי.
ERROR_INSTALL_USEREXIT?  1602  המשתמש ביטל את ההתקנה.
ERROR_INSTALL_FAILURE?  1603  שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  ?1604  ??ההתקנה הושהתה, לא הושלמה.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT?  ?1605  פעולה זו חוקית רק עבור מוצרים
                המותקנים כעת.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  ?1606  מזהה התכונה אינו רשום.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT ?1607  מזהה הרכיב אינו רשום.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  ?1608  מאפיין לא מוכר.
ERROR_INVALID_HANDLE_?
 STATE?          1609  המזהה הייחודי (handle) במצב לא חוקי.
ERROR_BAD_CONFIGURATION? 1610  נתוני התצורה עבור מוצר זה הם 
                פגומים. פנה אל צוות התמיכה.
ERROR_INDEX_ABSENT?1    1611  מזהה הרכיב אינו קיים.
ERROR_INSTALL_SOURCE_?
 ABSENT?         1612  מקור ההתקנה עבור מוצר זה 
                אינו זמין. ודא כי המקור 
                קיים וכי יש לך אפשרות גישה אליו.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 VERSION         ?1613  חבילת התקנה זו אינה ניתנת להתקנה 
                על-ידי שירות Windows Installer 
                . עליך להתקין את חבילת השירות של Windows 
                המכילה גירסה חדשה יותר של 
                שירות Windows Installer.
ERROR_PRODUCT_?
 UNINSTALLED       ?1614  התקנת המוצר הוסרה.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX ? 1615  ??תחביר שאילתת SQL אינו חוקי או אינו נתמך. 
ERROR_INVALID_FIELD?   1616  שדה רשומה אינו קיים.

ERROR_INSTALL_ALREADY_?
 RUNNING?         1618  התקנה אחרת מתבצעת  
                כעת. עליך להשלים התקנה זו 
                לפני שתמשיך בהתקנה הנוכחית.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 OPEN_FAILED?       1619  לא היתה אפשרות לפתוח  
                חבילת התקנה זו. ודא כי החבילה קיימת וכי 
                יש לך אפשרות גישה אליה, או פנה 
                אל ספק היישום כדי לוודא שזוהי  
                חבילה חוקית של Windows Installer.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 INVALID?         1620  לא היתה אפשרות לפתוח את 
                חבילת התקנה זו. פנה אל ספק היישום כדי 
                לוודא כי זוהי חבילה חוקית של Windows 
                Installer.
ERROR_INSTALL_UI_?
 FAILURE?         1621  אירעה שגיאה בעת הפעלת ממשק המשתמש של שירות Windows 
                Installer. פנה 
                אל צוות התמיכה.
ERROR_INSTALL_LOG_?
 FAILURE?         1622  שגיאה בפתיחת קובץ יומן הרישום של ההתקנה. 
                בדוק כי המיקום של קובץ יומן הרישום 
                שצוין קיים וכי באפשרותך לכתוב אליו. 
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_?
 UNSUPPORTED?       1623  ??השפה של חבילת התקנה זו  
                אינה נתמכת על-ידי המערכת שלך.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_?
 FAILURE?         1624  שגיאה בהחלת השינויים. ודא כי 
                נתיבי השינוי שצוינו הם חוקיים.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 REJECTED?        1625  ??התקנה זו אסורה על ידי מדיניות  
                המערכת. פנה אל מנהל המערכת.
ERROR_FUNCTION_NOT_?
 CALLED?         1626  לא היתה אפשרות להפעיל את הפונקציה.
ERROR_FUNCTION_FAILED  ?1627  הפונקציה נכשלה במהלך ההפעלה.
ERROR_INVALID_TABLE?   1628  צוינה טבלה לא חוקית או לא מוכרת.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH ?1629  הנתונים שסופקו הם מסוג שגוי.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  ?1630  ??נתונים מסוג זה אינם נתמכים.
ERROR_CREATE_FAILED   ?1631  הפעלת שירות Windows Installer 
                נכשלה. פנה אל צוות התמיכה.
ERROR_INSTALL_TEMP_?
 UNWRITABLE?       1632  התיקיה Temp מלאה או 
                שאין אפשרות גישה אליה. ודא כי התיקיה Temp 
                קיימת וכי יש לך אפשרות כתיבה בה.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_?
 UNSUPPORTED?       1633  חבילת התקנה זו אינה נתמכת 
                ??על-ידי סוג פלטפורמה זו. פנה אל ספק 
                המוצר.
ERROR_INSTALL_NOTUSED?  1634  הרכיב אינו בשימוש במחשב זה.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 OPEN_FAILED?       1635  לא היתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. 
                ודא כי חבילת התיקונים קיימת וכי 
                יש לך אפשרות גישה אליה, או פנה 
                אל ספק היישום כדי לוודא שזוהי  
                חבילת תיקונים חוקית של Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 INVALID?         1636  לא היתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. 
                פנה לספק היישום כדי לוודא 
                כי זוהי חבילת תיקונים חוקית של Windows 
                Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 UNSUPPORTED?       1637  ????חבילת תיקונים זו אינה ניתנת לעיבוד על-ידי 
                שירות Windows Installer. עליך 
                להתקין חבילת שירות של Windows 
                המכילה גירסה עדכנית יותר של שירות Windows Installer 
                .
ERROR_PRODUCT_VERSION?  1638  גירסה אחרת של מוצר זה כבר 
                מותקנת. אין אפשרות להמשיך בהתקנה 
                של גירסה זו. כדי לקבוע תצורה או להסיר  
                את הגירסה הקיימת של מוצר זה, השתמש 
                בהוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
ERROR_INVALID_COMMAND_?
 LINE?          1639  ארגומנט לא חוקי בשורת הפקודה. היעזר ב- 
                SDK של Windows Installer לקבלת עזרה מפורטת 
                לגבי שורת הפקודה. 
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED?       1640  התקנה משרת מסוף
                הפעלת הלקוח אינה מותרת עבור 
                המשתמש הנוכחי.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_?
 INITIATED?       1641  תוכנית ההתקנה הפעילה אתחול מחדש.
                קוד שגיאה זה אינו זמין 
                ב-Windows Installer גרסה 1.0.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND?       1642  לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להתקין את 
                תיקון השדרוג כיוון שהתוכנית 
                המשודרגת עלולה להיות חסרה, או 
                שתיקון השדרוג מעדכן גרסה 
                אחרת של התוכנית. ודא כי 
                התוכנית שיש לשדרג קיימת 
                במחשב שלך וכי נמצא ברשותך 
                תיקון השדרוג הנכון.
 
                קוד שגיאה זה אינו זמין 
                ב-Windows Installer גרסה 1.0.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_?
 REQUIRED?        3010  דרושה הפעלה מחדש להשלמת 
                ההתקנה. פעולה זו אינה נדרשת בהתקנות 
                בהם פעולת כפה אתחול פועלת. שים לב  
                כי שגיאה זו לא תהיה זמינה עד 
                לגירסה העתידית של תוכנית ההתקנה. 
				

מידע נוסף

לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/error_codes.asp

מאפיינים

Article ID: 290158 - Last Review: יום שלישי 13 פברואר 2007 - Revision: 4.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
מילות מפתח 
kbsetup kberrmsg kbhowto KB290158

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com