Az Office 2003-termékek és az Office XP-termékek Windows Installer-folyamataihoz tartozó hibakódok és hibaüzenetek jegyzéke

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 290158 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

A cikk Microsoft Office 2000 programcsomagra vonatkozó változatát a következő hivatkozásra kattintva olvashatja el:229683.


A cikk a Windows Installer (Msiexec.exe) teljes telepítési módban való futása során jelentkező hibakódok és a hozzájuk tartozó hibaüzenetek listáját tartalmazza.

Megjegyzés: A cikkben található hibakódok segítséget nyújtanak a telepítés diagnosztizálásához, de előfordulhat, hogy több probléma esetén is ugyanaz a hibaüzenet jelenik meg, így a cikkben található információk csak kiindulásul szolgálnak a hiba lehetséges okának megtalálásához.

További információ

Az alábbiakban példákat talál a Windows Installer folyamataira:
 • A Microsoft Windows Installer telepítése (Instmsi.exe Microsoft Windows 98 vagy újabb operációs rendszeren és Instmsiw.exe Microsoft Windows NT 4.0 és Windows 2000 operációs rendszeren)
 • A Microsoft Office telepítése
 • A Windows Installer frissítésének (javításának) telepítése
Az alábbi táblázatban található hibakódok fajtája „kilépési kód” vagy „visszatérési kód”. Ezek hibaszintű megszakításokhoz használhatók MS-DOS parancsfájlokban vagy a Microsoft Systems Management Server (SMS) alkalmazásban a folyamat végeredményének meghatározásához.

Megjegyzés: Az Office telepítője által létrehozott Windows Installer-naplófájlban csak részletes naplózás esetén jelennek meg a hibakódok. A részletes naplófájl végén a hibakód az alábbihoz hasonlóan jelenik meg:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603 (A fő programszál 1603-as kóddal fejeződött be)
Az Office XP telepítése közben végzett részletes naplózásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
296603 Az Office XP telepítési naplófájljának használata az Office XP telepítési problémáinak elhárításához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Office 2003 telepítése közben végzett részletes naplózásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
826511 Az Office 2003 telepítési naplófájljának használata az Office 2003 telepítési problémáinak elhárításához
Hibakód         Érték Leírás
--------------------------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS        0  A művelet sikeresen befejeződött.
ERROR_INVALID_DATA     13  Az adat érvénytelen.
ERROR_INVALID_PARAMETER  87  Az egyik paraméter érvénytelen.
ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  A Windows Installer szolgáltatás nem érhető 
                el. Forduljon a technikai tanácsadáshoz, 
                és kérje meg őket, hogy ellenőrizzék 
                a Windows Installer szolgáltatás regisztrációját.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Felhasználó által megszakított telepítés.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Végzetes hiba történt a telepítés során.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  A telepítés fel lett függesztve, így nem teljes.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  A művelet csak az éppen telepített
                termékek esetén érvényes.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  A funkcióazonosító nincs regisztrálva.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  A komponensazonosító nincs regisztrálva.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Ismeretlen tulajdonság.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  A leíró érvénytelen állapotban van.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  A termék konfigurációs adatai 
                sérültek. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  A komponensminősítő nincs jelen.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  A termék telepítési forrása nem áll 
                rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy létezik-e a forrás, 
                és hogy van-e hozzáférése.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  A telepítési csomagot a Windows Installer 
                szolgáltatás nem tudja telepíteni.
                Telepíteni kell egy olyan javítókészletet 
                a Windows rendszerhez, amely tartalmazza 
                a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  A termék el lett távolítva.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Az SQL-lekérdezés szintaxisa érvénytelen vagy nem támogatott.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  A rekordmező nem létezik.

ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Egy másik telepítés már folyamatban 
                van. Mielőtt folytatná ezt a telepítést, 
                fejezze be a másikat.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  A telepítési csomag nem nyitható meg. 
                Ellenőrizize, hogy létezik-e a csomag, valamint 
                hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg 
                az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, 
                hogy a csomag érvényes Windows Installer csomag-e.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  A telepítési csomag nem nyitható meg. 
                Keresse meg az alkalmazás szállítóját, 
                és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag 
                érvényes Windows Installer csomag-e.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Hiba történt a Windows Installer szolgáltatás 
                felhasználói felületének indításakor. Forduljon 
                a technikai tanácsadáshoz.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Hiba a telepítési naplófájl megnyitásakor. 
                Ellenőrizze, hogy létezik-e a naplófájl 
                helye, valamint hogy tudja-e írni.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  A telepítési csomag nyelvét 
                nem támogatja a rendszer.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE        1624  Hiba az átalakítók alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy
                helyesek-e az átalakítókhoz megadott elérési utak.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  A telepítést a rendszerházirend nem 
                engedélyezi. Kérje a rendszergazda segítségét.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  A függvény nem hajtható végre.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Hiba a függvény végrehajtásakor.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  A megadott tábla érvénytelen vagy ismeretlen.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  A megadott adat nem megfelelő típusú.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Az adattípus nem támogatott.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  A Windows Installer nem tudott 
                elindulni. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  A Temp mappa megtelt vagy nem érhető 
                el. Ellenőrizze, hogy létezik-e 
                a Temp mappa, valamint hogy tud-e abba írni.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  A platform nem támogatja a telepítési 
                csomagot. Forduljon az alkalmazás 
                szállítójához.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  A számítógép által nem használt komponens.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  A javítócsomag nem nyitható meg. 
                Ellenőrizze, hogy létezik-e a javítócsomag, valamint 
                hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg 
                az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, 
                hogy a csomag érvényes Windows Installer javítócsomag-e.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  A javítócsomag nem nyitható meg. 
                Keresse meg az alkalmazás szállítóját, 
                és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag 
                érvényes Windows Installer javítócsomag-e.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  A Windows Installer szolgáltatás nem tudja 
                feldolgozni a javítócsomagot. Telepíteni kell 
                egy olyan javítócsomagot a Windows 
                rendszerhez, amely tartalmazza a Windows 
                Installer szolgáltatás újabb verzióját.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  A termék egy másik verziója már 
                telepítve van. A jelenlegi verzió telepítése 
                nem folytatható. A termék meglévő verziójának 
                beállításához vagy eltávolításához használja a 
                Vezérlőpult Programok telepítése és törlése alkalmazását.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Érvénytelen parancssori argumentum. A parancssorról 
                részletes súgót a Windows Installer SDK 
                dokumentumban talál.
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED       1640  A terminálkiszolgálói ügyfélmunkamenetből való
                telepítés nem engedélyezett az 
                aktuális felhasználónak.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 INITIATED       1641  A Installer újraindítást kezdeményezett.
                Ez a hibakód nem szerepel 
                a Windows Installer 1.0-s verziójában.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND       1642  Az Installer nem tudja telepíteni a
                frissítőcsomagot, mivel a frissítendő
                program hiányzik, vagy
                nem megfelelő a frissítendő
                program verziója. Ellenőrizze, hogy 
                a frissítendő program megtalálható a
                számítógépen, illetve hogy a megfelelő
                frissítőcsomaggal rendelkezik.
 
                Ez a hibakód nem szerepel a
                Windows Installer 1.0-s verziójában.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  A telepítés befejezéséhez újra kell indítani 
                a rendszert. Ez nem érinti azokat a telepítéseket, 
                amelyek esetében a ForceReboot művelet folyamatban van. Megjegyzés:
                A hiba a telepítő későbbi verzióinál nem 
                fog jelentkezni. 
				

Hivatkozások

A Microsoft következő webhelyén további információk állnak rendelkezésre a Windows Installer szolgáltatásról:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368542.aspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 290158 - Utolsó ellenőrzés: 2007. március 8. - Verziószám: 4.7
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbhowto kbsetup KB290158
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com