Lijst met foutcodes en foutberichten voor Windows Installer-processen in Office 2003- en Office XP-producten

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 290158 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

Klik op 229683 voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel.


Dit artikel bevat een lijst met de foutcodes en foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer Windows Installer (Msiexec.exe) wordt aangeroepen om een algemeen proces uit te voeren.

Opmerking Hoewel de informatie over foutcodes in dit artikel hulp kan bieden bij het vaststellen van problemen met uw installatie, is er een aantal problemen dat één afzonderlijk foutbericht kan veroorzaken. Derhalve is de informatie in dit artikel slechts een eerste stap bij het vaststellen van de mogelijke oorzaak van het probleem.

Meer informatie

Hieronder volgen enkele voorbeelden van Windows Installer-processen:
 • Installeren van Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe voor Microsoft Windows 98 of hoger en Instmsiw.exe voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000)
 • Installeren van Microsoft Office
 • Uitvoeren van een update (patch) voor Windows Installer
De foutcodes in de volgende tabel kunt u beschouwen als 'afsluitcodes' of 'retourcodes'. Ze kunnen worden gebruikt voor het onderscheppen van fouten in een MS-DOS-batchbestand of met Microsoft Systems Management Server (SMS) om het eindresultaat van het proces vast te stellen.

Opmerking De foutcode wordt niet weergegeven in het logboekbestand van Windows Installer dat door Office Setup wordt gegenereerd, tenzij u een uitgebreid logboekbestand maakt. De foutcode wordt op de volgende wijze aan het einde van het uitgebreide logboekbestand weergegeven:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Klik voor meer informatie over het maken van een uitgebreid logboekbestand tijdens het installeren van Office XP op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296603 Een logboek van Office XP Setup gebruiken om problemen met Office XP Setup op te lossen
Klik voor meer informatie over het maken van een uitgebreid logboekbestand tijdens het installeren van Office 2003 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
826511 Een Setup-logboek gebruiken om problemen met Office 2003 Setup op te lossen
Foutcode         Waarde Beschrijving
---------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS        0  Actie voltooid.
ERROR_INVALID_DATA     13  De gegevens zijn ongeldig.
ERROR_INVALID_PARAMETER  87  Een van de parameters was ongeldig.
ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-
                service. Neem contact op met productondersteuning
                om te controleren of de installatieservice
                juist is geregistreerd.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Installatie geannuleerd door gebruiker.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Onherstelbare fout tijdens installatie.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installatie is uitgesteld en niet voltooid.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Deze actie is alleen geldig voor producten die
                momenteel zijn geïnstalleerd.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Kenmerk-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Onderdeel-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Onbekende eigenschap.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 ERROR_INVALID_HANDLE_  1609  Ingang heeft ongeldige status.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  De configuratiegegevens voor dit product zijn
                beschadigd. Neem contact op met het ondersteunend personeel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Onderdeelkwalificatie is niet beschikbaar.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  De installatiebron voor dit product
                is niet beschikbaar. Controleer of de bron
                bestaat en of u toegang tot de bron hebt.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Dit installatiepakket kan niet worden
                geïnstalleerd door de Windows Installer-
                service. U dient een servicepack voor
                Windows te installeren dat een nieuwere versie
                van de Windows Installer-service bevat.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is verwijderd.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL-querysyntaxis is ongeldig of wordt niet ondersteund.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Recordveld bestaat niet.

ERROR_INSTALL_ALREADY_
 ERROR_INSTALL_ALREADY_  1618  Er wordt al een andere installatie
                uitgevoerd. Voltooi eerst die installatie
                voordat u doorgaat met deze.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Kan dit installatiepakket niet
                openen. Controleer of het pakket bestaat en
                of u er toegang tot hebt, of neem contact op met
                de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit
                controleren of dit een geldig Windows Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Kan dit installatiepakket niet
                openen. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om
                te controleren of dit een geldig Windows
                Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Er is een fout opgetreden tijdens het opstarten van
                de gebruikersinterface van de Windows Installer-service. Neem contact op
                met productondersteuning.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Fout tijdens het openen van het installatielogboekbestand. 
                Controleer of het opgegeven logboekbestand
                bestaat en of u naar dit bestand kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  De taal van dit installatiepakket
                wordt niet ondersteund door het systeem.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Fout tijdens het toepassen van transformaties. Controleer of
                de opgegeven transformatiepaden geldig zijn.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Deze installatie is volgens het systeembeleid
                verboden. Neem contact op met de systeembeheerder.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Kan functie niet uitvoeren.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Functie is mislukt tijdens uitvoering.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Ongeldige of onbekende tabel opgegeven.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Geleverde gegevens zijn van een onjuist type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Gegevens van dit type worden niet ondersteund.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Kan de Windows Installer-service niet
                starten. Neem contact op met het ondersteunend personeel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  De tijdelijke map is vol of niet
                toegankelijk. Controleer of de tijdelijke map
                bestaat en of u er naartoe kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Het installatiepakket wordt niet ondersteund
                op dit platform. Neem contact op met de leverancier
                van de toepassing.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Onderdeel wordt niet gebruikt op deze computer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Kan dit patchpakket niet openen. 
                Controleer of het patchpakket bestaat en
                of u er toegang tot hebt, of neem contact op met
                de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit
                een geldig Windows Installer-patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Kan dit patchpakket niet openen. 
                Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om
                te controleren of dit een geldig Windows Installer-
                patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  De Windows Installer-service kan dit patchpakket
                niet verwerken. U dient
                een Windows-servicepakket te installeren dat
                een hogere versie van de Windows Installer-service
                bevat.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Er is al een andere versie van dit product
                geïnstalleerd. Kan de installatie van deze versie
                niet voltooien. Gebruik het onderdeel Software van het
                Configuratiescherm om de bestaande versie van
                dit product te configureren of te verwijderen.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Ongeldig opdrachtregelargument. Raadpleeg de
                Windows Installer SDK voor uitgebreide
                ondersteuning over opdrachtregels.
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED       1640  Installatie vanaf een Terminal Server-
                clientsessie niet toegestaan voor
                huidige gebruiker.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 INITIATED       1641  Het installatieprogramma heeft het systeem opnieuw opgestart.
                Deze foutcode is niet beschikbaar
                voor Windows Installer versie 1.0.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND       1642  Het installatieprogramma kan de
                upgradepatch niet installeren omdat het programma
                waarvoor de upgrade wordt uitgevoerd ontbreekt of
                omdat met de upgradepatch een andere
                versie van het programma wordt bijgewerkt. Controleer of
                het bij te werken programma op de computer
                aanwezig is en of u over de juiste
                upgradepatch beschikt.
 
                Deze foutcode is niet beschikbaar voor
                Windows Installer versie 1.0.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  De computer moet opnieuw worden opgestart om de
                installatie te voltooien. Dit geldt niet voor installaties
                waarvoor de actie ForceReboot wordt uitgevoerd. Opmerking
                Deze fout is pas van toepassing in
                toekomstige versies van het installatieprogramma. 
				

Referenties

Bezoek voor meer informatie de volgende Microsoft-website:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/error_codes.asp

Eigenschappen

Artikel ID: 290158 - Laatste beoordeling: donderdag 22 september 2005 - Wijziging: 4.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP (Setup)
Trefwoorden: 
kbsetup kberrmsg kbhowto KB290158

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com