Zoznam kódov chýb a chybových hlásení pre procesy inštalačného programu Windows Installer v balíkoch Office 2003 a Office XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 290158 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Verzia tohto článku týkajúca sa balíka Microsoft Office 2000 je dostupná pod číslom 229683 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).


Tento článok obsahuje zoznam kódov chýb a texty chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť pri volaní programu Windows Installer (Msiexec.exe) za účelom vykonania celkového procesu.

Poznámka. Informácie o kóde chyby môžu pomôcť pri diagnostikovaní inštalácie, zobrazovanie jedného typu chybového hlásenia však môže viacero príčin. Z tohto dôvodu je naštudovanie informácií v tomto článku len prvým krokom pri odstraňovaní možnej príčiny vzniku chyby.

DALSIE INFORMACIE

Nižšie sú uvedené príklady procesov vykonávaných programom Windows Installer:
 • Inštalácia programu Microsoft Windows Installer (súbor Instmsi.exe v systéme Microsoft Windows 98 alebo jeho novšom vydaní a súbor Instmsiw.exe v systéme Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000)
 • Inštalácia balíka Microsoft Office
 • Inštalácia aktualizácie (opravy) programu Windows Installer
Kódy chýb uvedené v nasledujúcej tabuľke možno považovať za tzv. kódy pri ukončení alebo vrátené kódy. Možno ich použiť na zachytávanie informácií na úrovni chýb v dávkovom súbore MS-DOS alebo pomocou programu Microsoft Systems Management Server (SMS) a zistiť tak výsledok procesu.

Poznámka. Kódy chýb sú uvedené v súbore denníka programu Windows Installer, ktorý vytvorí inštalácia balíka Office, jedine za predpokladu, že zvolíte vytváranie súboru podrobného denníka. Kód chyby na konci súboru podrobného denníka sa podobá nasledujúcemu reťazcu:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Ďalšie informácie o vytvorení súboru podrobného denníka pri inštalácii balíka Office XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
296603 Použitie súboru denníka inštalácie balíka Office XP na riešenie problémov s inštaláciou balíka Office XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o vytvorení súboru podrobného denníka pri inštalácii balíka Office 2003 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
826511 Použitie súboru denníka inštalácie na riešenie problémov s inštaláciou balíka Office 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Error code        Value Description
---------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS        0  Action completed successfully.
ERROR_INVALID_DATA     13  The data is invalid.
ERROR_INVALID_PARAMETER  87  One of the parameters was invalid.
ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  The Windows Installer service could not be 
                accessed. Contact your support personnel 
                to verify that the Windows Installer 
                service is properly registered.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  User cancel installation.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Fatal error during installation.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installation suspended, incomplete.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  This action is only valid for products that
                are currently installed.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Feature ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Component ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Unknown property.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Handle is in an invalid state.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  The configuration data for this product is 
                corrupt. Contact your support personnel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Component qualifier not present.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  The installation source for this product 
                is not available. Verify that the source 
                exists and that you can access it.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  This installation package cannot be 
                installed by the Windows Installer 
                service. You must install a Windows 
                service pack that contains a newer version 
                of the Windows Installer service.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is uninstalled.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL query syntax invalid or unsupported.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Record field does not exist.

ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Another installation is already in 
                progress. Complete that installation 
                before proceeding with this install.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  This installation package could not be 
                opened. Verify that the package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer package.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  This installation package could not be 
                opened. Contact the application vendor to 
                verify that this is a valid Windows 
                Installer package.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  There was an error starting the Windows 
                Installer service user interface. Contact 
                your support personnel.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Error opening installation log file. 
                Verify that the specified log file 
                location exists and is writable.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  This language of this installation package 
                is not supported by your system.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE        1624  Error applying transforms. Verify that
                the specified transform paths are valid.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  This installation is forbidden by system 
                policy. Contact your system administrator.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Function could not be executed.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Function failed during execution.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Invalid or unknown table specified.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Data supplied is of wrong type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data of this type is not supported.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  The Windows Installer service failed to 
                start. Contact your support personnel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  The temp folder is either full or 
                inaccessible. Verify that the temp folder 
                exists and that you can write to it.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  This installation package is not supported 
                on this platform. Contact your application 
                vendor.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Component not used on this machine.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  This patch package could not be opened. 
                Verify that the patch package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  This patch package could not be opened. 
                Contact the application vendor to verify 
                that this is a valid Windows Installer 
                patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  This patch package cannot be processed by 
                the Windows Installer service. You must 
                install a Windows service pack that 
                contains a newer version of the Windows 
                Installer service.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Another version of this product is already 
                installed. Installation of this version 
                cannot continue. To configure or remove 
                the existing version of this product, use 
                Add/Remove Programs on the Control Panel.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Invalid command line argument. Consult the 
                Windows Installer SDK for detailed command 
                line help.
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED       1640  Installation from a Terminal Server
                client session not permitted for 
                current user.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 INITIATED       1641  The installer has started a reboot.
                This error code not available 
                on Windows Installer version 1.0.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND       1642  The installer cannot install the
                upgrade patch because the program
                being upgraded may be missing, or the
                upgrade patch updates a different
                version of the program. Verify that
                the program to be upgraded exists on
                your computer and that you have the 
                correct upgrade patch.
 
                This error code is not available on
                Windows Installer version 1.0.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  A restart is required to complete the 
                install. This does not include installs 
                where the ForceReboot action is run. Note 
                that this error will not be available until 
                future version of the installer. 
				

ODKAZY

Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368542.aspx

Vlastnosti

ID článku: 290158 - Posledná kontrola: 20. júna 2007 - Revízia: 4.7
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Kľúčové slová: 
kbsetup kbother kbmsccsearch kberrmsg kbhowto KB290158

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com