Office 2003 ve Office XP ürünlerindeki Windows Installer işlemleri için hata kodları ve hata iletileri listesi

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 290158 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

™zet

Bu makalenin Microsoft Office 2000 sürümü için, bkz:229683.


Bu makale Windows Installer (Msiexec.exe) genel bir işlem gerçekleştirmek üzere çağırıldığında görüntülenen hata kodlarının ve hata iletisi metinlerinin listesini içerir.

Not Bu makalede bulunan hata kodu bilgileri yüklemeniz için tanılama yapmanıza yardımcı olmakla birlikte, bir takım sorunlar tek bir hata iletisine neden olabilir. Bu nedenle, bu makaledeki bilgiler, sorunun olası nedenini ortadan kaldırmak için yalnızca ilk adımdır.

Daha fazla bilgi

Aşağıdakiler Windows Installer işlemlerine örnektir:
 • Microsoft Windows Installer yükleyin (Microsoft Windows 98 veya sonraki sürümlerinde Instmsi.exe ve Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000'de Instmsiw.exe)
 • Microsoft Office yükleyin
 • Windows Installer güncelleştirmesi (düzeltme eki) uygulayın
Aşağıdaki tabloda yer alan hata kodları "Çıkış kodları" veya "Döndürülen kodlar" olarak değerlendirilebilir. Bunlar, işlemin nihai sonucunu bulmak için, bir MS-DOS toplu iş dosyasında veya Microsoft Systems Management Server (SMS) ile error-level (hata düzeyi) yakalama için kullanılabilirler.

Not Siz kapsamlı bir günlük dosyası oluşturmadıkça, hata kodunu Office Kurulum tarafından oluşturulan Windows Installer günlük dosyasında görmezsiniz. Hata kodu, kapsamlı günlük dosyasının sonunda aşağıdakine benzer şekilde görünür:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Office XP yüklediğinizde ayrıntılı günlük dosyasının nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
296603 Office XP'deki Kurulum Sorunlarını Gidermek İçin Office XP Kurulum Günlük Dosyası Nasıl Kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Office 2003 yüklediğinizde ayrıntılı günlük dosyasının nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
826511 Office 2003'deki Kurulum Sorunlarını Gidermek İçin Kurulum Günlük Dosyası Nasıl Kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Hata kodu        Değer Açıklama
---------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS        0  Eylem başarılı bir şekilde tamamlandı.
ERROR_INVALID_DATA     13  Veri geçersiz.
ERROR_INVALID_PARAMETER  87  Parametrelerden biri geçersizdi.
ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Windows Installer hizmetine 
                erişilemedi. Destek personeline başvurarak 
                Windows Installer hizmetinin doğru biçimde
                kaydedilmiş olup olmadığını doğrulayın.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Kullanıcı yüklemeyi iptal etti.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Yükleme sırasında önemli bir hata oluştu.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Yükleme askıya alındı, tamamlanmadı.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Bu eylem yalnızca şu anda yüklü ürünler
                için geçerlidir.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Özellik kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Bileşen kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Bilinmeyen özellik.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  İşleç geçersiz bir durumda.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Bu ürün için yapılandırma verisi 
                bozuk. Destek personeline başvurun.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Bileşen niteleyicisi yok.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Bu ürün için yükleme kaynağı kullanılabilir
                değil. Kaynağın olduğunu ve
                erişebildiğinizi doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Bu yükleme paketi Windows Installer
                hizmeti tarafından
                yüklenemiyor. Windows Installer hizmetinin daha
                yeni sürümünü içeren bir Windows hizmet
                paketi yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Ürün kaldırıldı.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL sorgusu sözdizimi geçersiz veya desteklenmiyor.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Kayıt alanı yok.

ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Başka bir yükleme 
                sürüyor. Bu yüklemeye devam etmeden önce
                öncekini tamamlayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Bu yükleme paketi 
                açılamadı. Paketin varolduğundan ve
                buna erişebildiğinizden emin olun veya
                bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu
                uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Bu yükleme paketi 
                açılamadı. Bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu
                doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla
                bağlantı kurun.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Windows Installer hizmeti kullanıcı arabirimi
                başlatılırken bir hata oluştu. Destek
                personelinize başvurun.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Yükleme günlük dosyasını açma hatası. 
                Belirtilen günlük dosyası konumunun
                var ve yazılabilir olduğundan emin olun.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Bu yükleme paketinin dili sisteminiz
                tarafından desteklenmiyor.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Dönüşümler uygulanırken hata oluştu. Belirtilen dönüşüm yollarının geçerli
                olduğunu doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Bu yükleme, sistem ilkesi tarafından
                yasaklanmış. Sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  İşlev çalıştırılamadı.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  İşlev, çalışma sırasında başarısız oldu.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Geçersiz veya bilinmeyen tablo belirtildi.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Sağlanan veri yanlış türde.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Bu tür veri desteklenmiyor.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Windows Installer hizmeti 
                başlatılamadı, Destek personeline başvurun.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Temp klasörü dolu ya da 
                erişilemiyor. Temp klasörünün olduğunu ve yazabildiğinizi
                doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Bu yükleme paketi bu platformda
                desteklenmiyor. Uygulamanızın satıcısına
                başvurun.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Bileşen bu bilgisayarda kullanılmıyor.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Bu düzeltme eki paketi açılamadı. 
                Düzeltme eki paketinin varolduğundan ve
                buna erişebildiğinizden emin olun veya
                bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu
                doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Bu düzeltme eki paketi açılamadı. 
                Bunun geçerli bir Windows Installer düzeltme
                eki paketi olduğunu doğrulamak için
                uygulama satıcısına başvurun.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Bu düzeltme eki paketi Windows Installer
                hizmeti tarafından işlenemiyor. Windows Installer hizmetinin
                hizmetinin daha yeni sürümünü
                içeren bir Windows hizmet paketi
                yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Bu ürünün başka bir sürümü zaten 
                yüklü. Bu sürümün yüklemesine devam edilemiyor.
                Bu ürünün varolan sürümünü yapılandırmak veya
                kaldırmak için Denetim Masası içindeki
                Program Ekle/Kaldır'ı kullanın.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Geçersiz komut satırı değişkeni. Ayrıntılı
                komut satırı yardımı için Windows Installer
                SDK'ye başvurun.
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED       1640  Geçerli kullanıcı için
                Terminal Server istemci oturumundan
                yükleme işlemine izin verilmez.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 INITIATED       1641  Yükleyici yeniden önyükleme başlattı.
                Bu hata kodu 
                Windows Installer 1.0'da kullanılamaz.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND       1642  Yükleyici, yükseltilmekte olan program 
                eksik olabileceğinden veya 
                yükseltme düzeltme eki 
                programın farklı bir sürümünü güncelleştirdiğinden.
                yükseltme düzeltme ekini yükleyemiyor. Yükseltilecek programın 
                bilgisayarınızda olduğunu ve
                doğru yükseltme düzeltme ekine
                sahip olduğunuzu doğrulayın.
 
                Bu hata kodu 
                Windows Installer 1.0'da kullanılamaz.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  Yüklemeyi tamamlamak için yeniden başlatma
                gerekiyor. Bu, ForceReboot eyleminin
                çalıştırıldığı yüklemeleri içermez. Not: 
                bu hatanın, yükleyicinin gelecekteki bir
                sürümüne kadar kullanılamayacağını unutmayın. 
				

Referanslar

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/error_codes.asp

Özellikler

Makale numarası: 290158 - Last Review: 16 Haziran 2006 Cuma - Gözden geçirme: 4.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Anahtar Kelimeler: 
kbsetup kbother kbother kberrmsg kbhowto KB290158

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com