Список кодів помилок і повідомлень про помилку для процесів інсталятора Windows Installer у продуктах Office 2003 та Office XP

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 290158 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

ПІДСУМКИ

Щоб переглянути версію цієї статті для Microsoft Office 2000, див. 229683 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою).


У цій статті містяться список кодів помилок і тексти повідомлень про помилку, які можуть відображатися в разі виклику інсталятора Windows (Msiexec.exe) для виконання загального процесу інсталяції.

Примітка. Відомості про коди помилок можуть допомогти під час діагностики інсталяції, але слід пам'ятати, що внаслідок виникнення кількох проблем може відобразитися одне повідомлення про помилку. Отже, наведені в цій статті відомості - лише перший крок до виявлення можливих причин проблеми.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Нижче наведено кілька прикладів процесів інсталятора Windows.
 • Інсталяція інсталятора Microsoft Windows (Instmsi.exe у Microsoft Windows 98 або пізнішіх версіях і Instmsiw.exe в Microsoft Windows NT 4.0 та Windows 2000)
 • Інсталяція Microsoft Office
 • Інсталяція оновлень (виправлень) для інсталятора Windows
Коди помилок у нижченаведеній таблиці належать до кодів завершення або кодів повернення. Їх можна використати для організації відстеження рівнів помилок у пакетному файлі MS-DOS або в Microsoft Systems Management Server (SMS), щоб визначити кінцевий результат процесу.

Примітка. Код помилки не відображатиметься у файлі журналу інсталятора Windows, створюваному під час інсталяції Office, доки не буде створено детальний файл журналу. Код помилки, який з'являється в кінці детального файлу журналу, має такий вигляд:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Щоб отримати додаткові відомості про спосіб створення детального файлу журналу під час інсталяції Office XP, натисніть такий номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
296603 Використання файлу журналу інсталяції Office XP для виправлення неполадок, пов'язаних з інсталяцією Office XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості про спосіб створення детального файлу журналу під час інсталяції Office 2003, клацніть такий номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
826511 Використання файлу журналу інсталяції для виправлення неполадок, пов'язаних з інсталяцією Office 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Код помилки        Значення Опис
---------------------------------------------------------------------------
ERROR_SUCCESS        0  Дію успішно виконано.
ERROR_INVALID_DATA     13  Неприпустимі дані.
ERROR_INVALID_PARAMETER  87  Один із параметрів був недійсним.
ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Немає доступу до служби 
                Windows Installer. Зверніться до служби підтримки, 
                щоб перевірити, що реєстрацію служби інсталятора Windows 
                виконано правильно.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Інсталяцію скасовано користувачем.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Критична помилка під час інсталяції.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Інсталяцію призупинено, не завершено.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Ця дія є дійсною лише для поточних інстальованих
                продуктів.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Ідентифікатор засобу не зареєстровано.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Ідентифікатор компонента не зареєстровано.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Невідома властивість.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Неприпустимий стан маркера.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Дані конфігурації для цього продукту 
                пошкоджено. Зверніться до служби підтримки.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Немає кваліфікатора компонента.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Джерело інсталяції для цього продукту 
                недоступне. Переконайтеся, що джерело 
                існує, а також чи можна отримати доступ до нього.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Цей пакет інсталяції неможливо 
                інсталювати за допомогою служби 
                інсталятора Windows. Потрібно інсталювати пакет оновлень Windows, 
                який містить новішу версію 
                служби інсталятора Windows.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Продукт видалено.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Неприпустимий або непідтримуваний синтаксис запиту SQL.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Поле запису не існує.

ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Виконується інша 
                інсталяція. Завершіть виконувану інсталяцію 
                перед виконанням наступної інсталяції.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Цей пакет інсталяції неможливо 
                відкрити. Переконайтеся, що пакет існує та 
                можна отримати доступ до нього або зверніться до 
                постачальника застосунку, щоб перевірити, що 
                використовуваний пакет інсталятора Windows є дійсним.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Цей пакет інсталяції неможливо 
                відкрити. Зверніться до постачальника застосунку, 
                щоб перевірити, що використовуваний пакет інсталятора 
                Windows є дійсним.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Сталася помилка запуску інтерфейсу користувача служби інсталятора 
                Windows. Зверніться до 
                служби підтримки.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Сталася помилка під час відкриття файлу журналу інсталяції. 
                Переконайтеся, що вказане розташування файлу журналу 
                існує та є придатним для записування.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Ця мова цього пакета інсталяції 
                не підтримується використовуваною системою.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE        1624  Помилка перетворення. Перевірте правильність написання
                вказаних шляхів перетворень.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Цю інсталяцію заборонено 
                системною політикою. Зверніться до системного адміністратора.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Неможливо виконати функцію.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Помилка під час виконання функції.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Указано неприпустиму або невідому таблицю.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Отримано дані неправильного типу.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Дані цього типу не підтримуються.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Неможливо запустити службу інсталятора
                Windows. Зверніться до служби підтримки.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  У тимчасовій папці немає місця, або 
                вона є недоступною. Переконайтеся, що тимчасова папка 
                існує, а також чи можна отримати доступ до неї.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Цей пакет інсталяції не підтримується 
                на цій платформі. Зверніться до постачальника 
                застосунку.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Компонент не використовується на цьому комп'ютері.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Цей пакет виправлень неможливо відкрити. 
                Переконайтеся, що пакет існує і 
                можна отримати доступ до нього або зверніться до 
                постачальника застосунку, щоб перевірити, що 
                використовуваний пакет виправлень інсталятора Windows є дійсним.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Цей пакет виправлень неможливо відкрити. 
                Зверніться до постачальника застосунку, щоб переконатися, що 
                пакет виправлень інсталятора Windows 
                є дійсним.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Служба інсталятора Windows не може обробити 
                цей пакет виправлень. Потрібно 
                інсталювати пакет оновлень Windows, який 
                містить новішу версію 
                служби інсталятора Windows.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Інстальовано іншу версію 
                цього продукту. Неможливо продовжити інсталяцію 
                цієї версії. Щоб настроїти або видалити 
                наявну версію цього продукту, скористайтеся засобом 
                "Установка й видалення програм" на панелі керування.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Неприпустимий аргумент командного рядка. Зверніться до 
                Windows Installer SDK, щоб отримати детальну довідку стосовно 
                командного рядка.
ERROR_INSTALL_REMOTE_
 DISALLOWED       1640  Поточний користувач не має дозволу 
                для виконання інсталяції із сеансу користувача 
                на сервері терміналів.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 INITIATED       1641  Інсталятор виконує перезавантаження.
                Цей код помилки не 
                доступний в інсталяторі Windows версії 1.0.
ERROR_PATCH_TARGET_
 NOT_FOUND       1642  Не вдалося інсталювати 
                пакет виправлень,
                оскільки відсутня оновлювана програма, або 
                пакет виправлень призначено для іншої 
                версії програми. Перевірте наявність 
                на комп'ютері оновлюваної програми
                та правильність 
                пакета виправлень.
 
                Цей код помилки 
                недоступний в інсталяторі Windows версії 1.0.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  Щоб завершити інсталяцію, 
                потрібно перезавантажити комп'ютер. Це не стосується інсталяцій, 
                в яких запущено операцію ForceReboot. Примітка.
                Ця помилка доступна лише
                у майбутній версії служби 
				

ПОСИЛАННЯ

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт Майкрософт за адресою:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368542.aspx

Властивості

Номер статті: 290158 - Востаннє переглянуто: 20 червня 2007 р. - Редакція: 4.7
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office - професійний випуск 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office - випуск для малого бізнесу 2003
 • Microsoft Office - базовий випуск 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
Ключові слова: 
kbsetup kbother kbother kberrmsg kbhowto KB290158

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com