ประสิทธิภาพที่ช้าลงเมื่อผู้ใช้เปิดวัตถุ ด้วยการแก้ไขชื่ออัตโนมัติเปิดใช้งานใน Microsoft Access

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290181 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

เปี่ยม: จำเป็นต้องใช้ความรู้ของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ครั้งเดียว

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ให้ดู200600.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าฐานข้อมูลมีคุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งาน ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าเมื่อพยายามเปิดวัตถุฐานข้อมูล

สาเหตุ

เมื่อมีการใช้ฐานข้อมูลที่ถูกทำให้ปลอดภัย ด้วยการแก้ไขชื่ออัตโนมัติเปิดใช้งาน ผู้ใช้ปัจจุบันต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบบนวัตถุเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติการติดตาม แก้ไข และล็อกข้อผิดพลาดในการผูกข้อมูลเมื่อมีเปิดวัตถุ ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการออกแบบบนวัตถุที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดวัตถุได้เนื่องจากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเคย

การแก้ไข

มีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุเปิดวัตถุ แล้ว เปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องดูว่า คุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติใช้สำหรับฐานข้อมูล คลิกตัวเลือกบนเครื่องเครื่องมือและเมนูแล้วคลิกการทั่วไปแท็บหมายเหตุว่า ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายที่สามสำหรับคุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ เป็นดังนี้:
ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

บันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ
ถ้าติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติเลือกกล่องข้อความ (ตรวจสอบ), คุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติถูกใช้สำหรับฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290181 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbperformance kbprb kbmt KB290181 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290181

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com