J?s negalite pateikti i?or?s susitikti Exchange serverio 2013 aplinkoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2902929 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai Microsoft Exchange serverio 2013 pa?to d??ut?s vartotojas bando peradresuojate susitikimo u?klaus? tai i? i?or?s siunt?jo, Outlook Web Appdisplays ?? klaidos prane?im?, ir vartotojas negali pateikti susitikimo u?klaus?:
Klaida: J?s neturite teises, kuri? reikia si?sti ?inutes i? ?ios pa?to d??ut?s.

Jei vartotojas siun?ia susitikimo u?klaus? naudodami Microsoft Outlook, vartotojas gauna Nepristatymo pa?yma (NDR), kuriame yra ?i informacija:
Pristatant ?? lai?k? kilo problema. Pra?ome pabandyti i¹siùsti prane¹im± vìliau.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes teise SendAs ?ym?s susiduria i?imtis.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau Kaupiamasis naujinimas:
2892464 Kaupiamasis naujinimas 3 Exchange serverio 2013 apib?dinimas

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2902929 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2902929 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2902929

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com