Kako da instalirate klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) za SharePoint 2013 i SharePoint Online

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2903984 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Samostalni klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) omogu?ava korisnicima programa Microsoft SharePoint 2013 i aplikacije Microsoft SharePoint Online u sistemu Office 365 da sinhronizuju li?ne biblioteke dokumenata u usluzi OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) ili bilo kojoj biblioteci sa SharePoint 2013 ili Office 365 lokacije tima na svoj lokalni ra?unar. Ovakva veza za sinhronizaciju omogu?ava pristup va?nim sadr?ajima i na mre?i i van nje. Klijent OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) mo?e da se instalira pored prethodnih verzija sistema Office (kao ?to su Microsoft Office 2010 i Microsoft 2007 Office).

U ovom dokumentu su obezbe?eni instalacioni programi klijenta za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) koji koriste tehnologiju ?Klikni i pokreni?, i to na svim podr?anim jezicima.

Dodatne informacije

Sistemski zahtevi

 • Operativni sistem: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ili Windows 7
 • Procesor ra?unara: 32-bitni ili 64-bitni procesor od 1 gigaherca (GHz) ili br?i, sa skupom instrukcija SSE2
 • Memorija (RAM): 1 gigabajt (GB) 32-bitnog RAM-a ili 2 GB 64-bitnog RAM-a
 • ?vrsti disk: slobodan prostor od 3,0 GB
 • Grafi?ki prikaz: hardversko ubrzanje koje zahteva DirectX 10.0 grafi?ki karticu i rezoluciju ekran 1024×576
 • Veb-pregleda?: Microsoft Internet Explorer 8, 9 ili 10; Mozilla Firefox 10.x ili novija verzija; Apple Safari 5; ili Google Chrome 17.x
 • .NET Framework 3.5, 4.0 ili 4.5
 • Funkcija vi?estrukog dodira: Ure?aj osetljiv na dodir je obavezan za kori??enje svih funkcija vi?estrukog dodira. Me?utim, sve funkcije su stalno dostupne korisnicima tastature, mi?a ili nekog drugog standardnog ure?aja za unos ili ure?aja za unos koji slu?i za pristupa?nost.

  Napomena: nove funkcije koje reaguju na dodir optimizovane su za kori??enje u operativnom sistemu Windows 8.
Dodatni zahtevi i razmatranja mogu da se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije sistema. Pojedine funkcije mogu da zahtevaju dodatni ili napredni hardver ili serversku vezu.

Vi?e informacija o zahtevima proizvoda potra?ite o odeljku Office 365 proizvodi.

Uputstva za instalaciju

Instaliranje klijenta

Da biste instalirali klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro), postupite u skladu sa slede?im koracima:
 1. Deinstalirajte sve prethodne verzije klijenta OneDrive for Business (nakada?nji SkyDrive Pro).
 2. U odeljku ?Instalacioni programi za klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro)?, kliknite na instalacioni program klijenta OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) na svom jeziku koji odgovara izdanju va?eg sistema. Ako ve? imate instalirano izdanje sistema Office u verziji x86 ili x64, morate da izaberete isti tip izdanja za OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro).
 3. Pokrenite preuzetu datoteku da biste otvorili instalacioni program.
 4. Sledite uputstva za dovr?etak instalacije koja vidite na ekranu.
 5. Ako se od vas zatra?i licencni klju?, unesite 3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3.
 6. Otvorite svoju li?nu biblioteku dokumenata u usluzi OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) ili bilo koju biblioteku dokumanata na SharePoint 2013 ili Office 365 veb-lokaciji. Zatim kliknite na dugme Sinhronizuj da biste sinhronizovali biblioteke.
Napomene
 • Klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) isporu?uje se sa dve komponente koje nisu podrazumevano ozna?ene za instalaciju. Preporu?ujemo da ne menjate ove preporu?ene postavke.
 • Ako imate neku od slede?ih verzija sistema Office 2013, ve? imate instaliran klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro):
  • Office Professional Plus 2013
  • Office 365 Enterprise E3
  • Office 365 Midsize Business
  • Office 365 Small Business Premium

Deinstaliranje klijenta

Da biste deinstalirali klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro), pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Programi.
 3. U okviru Programi i funkcije izaberite stavku Deinstaliraj program.
 4. U listi trenutno instaliranih programa izaberite stavku Microsoft skydrive pro 2013, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

Instalacioni programi za klijent za sinhronizaciju OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro)

arapski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

bugarski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

kineski (pojednostavljeni)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

kineski (tradicionalni)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

hrvatski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

?e?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

danski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

holandski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

engleski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

estonski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

finski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

francuski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

nema?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

gr?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

hebrejski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

hindi
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

ma?arski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

indone?anski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

italijanski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

japanski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

kaza?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

korejski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

letonski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

litvanski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

malajski (Malezija)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

norve?ki (Bokmal)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

poljski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

portugalski (Brazil)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

portugalski (Portugal)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

rumunski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

ruski
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

srpski (latinica)
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

slova?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

slovena?ki
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

?panski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

?vedski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

tajski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

turski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

ukrajinski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64

vijetnamski

OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x86
OneDrive for Business (nekada?nji SkyDrive Pro) x64
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2903984 - Poslednji pregled: 10. jun 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • OneDrive for Business
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbsurveynew KB2903984

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com