POSTUPY: Odebrání souborů a složek pro obnovu aktualizací Service Pack v systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 290402 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje pokyny a doporučená opatření pro bezpečné odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack ($NtServicePackUninstall$). Dále poskytuje rady pro přemístění složky ServicePackFiles při zachování funkčnosti ochrany souborů systému Windows a nových verzí souborů aktualizace Service Pack (které lze použít k přidání dalších součástí).

Po instalaci a otestování aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 můžete uvolnit místo na pevném disku místního počítače odstraněním nebo přemístěním složek aktualizace Service Pack. UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li, můžete uvolnit místo na disku v místním systému odstraněním složky pro odinstalování aktualizace Service Pack (viz oddíl Odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack). Kromě toho lze přemístit složku ServicePackFiles na jinou jednotku nebo do centrálního sdíleného bodu v síti (viz oddíl Přemístění složky ServicePackFiles). Obě akce lze provést nezávisle na sobě.

Odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack

POZNÁMKA: S odebráním možnosti odinstalování aktualizace Service Pack je třeba vyčkat, dokud se nepotvrdí, že již nebude třeba vrátit systém do stavu před instalací aktualizace Service Pack.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
268989 Upozornění před odinstalací aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows 2000
Složka pro odinstalování aktualizace Service Pack je uložena jako skrytý soubor. Pokud ji nenajdete v následujícím adresáři, ujistěte se, zda jste povolili možnost Zobrazit skryté soubory a složky na kartě Zobrazit v okně Možnosti složky:
 1. Složku pro odinstalování aktualizace Service Pack Uninstall vyhledejte ve složce %Systemroot%\$NtServicePackUninstall$.
 2. Vyberte složku $NtServicePackUninstall$ a odstraňte ji.
 3. Chcete-li pro aktualizaci Service Pack odebrat možnost Odinstalovat z nabídky Přidat nebo odebrat programy, odstraňte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Windows 2000 Service Pack x
  kde x je číslo verze nainstalované aktualizace Service Pack.

Poradce při potížích

Odstraníte-li složku ServicePackFiles, v případě poškození některého souboru aktualizace Service Pack nebude možné použít ochranu souborů systému Windows. Funkce ochrany souborů systému Windows vás nevyzve k určení alternativního umístění souboru ani neobnoví poškozený soubor. Odeberete-li složku ServicePackFiles a poté se pokusíte nainstalovat volitelné součásti (např. protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo službu WINS (Windows Internet Name Service)), systém nebude moci automaticky nainstalovat verzi těchto souborů odpovídající nejnovější aktualizaci Service Pack. Při instalaci budete vyzváni k určení alternativního umístění souborů.

Chcete-li se vyvarovat obou těchto potenciálních problémů a úspěšně uvolnit místo na disku, postupujte podle pokynů pro trvalé nastavení adresáře alternativního umístění uvedených v následujícím článku znalostní báze:
271484 Po instalaci aktualizace Service Pack jsou do systému přidány soubory a složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Přemístění složky ServicePackFiles

Složka ServicePackFiles obsahuje aktualizované verze souborů systému Windows 2000 instalovaných v rámci aktualizace Service Pack. Tato složka se používá při instalaci nových součástí systému, aby bylo zaručeno použití nejnovější verze souborů. Stejnou složku využívá funkce ochrany souborů systému Windows k obnovování poškozených a chybějících verzí souborů aktualizace Service Pack.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
274215 Po změnách systému není nutné znovu nainstalovat aktualizaci Windows 2000 SP1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 290402 - Poslední aktualizace: 26. října 2007 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbenv kbsetup kbproductlink KB290402

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com