Aptarnavimo kamino naujinim? yra Windows RT 8.1 ir Windows 8.1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2904440 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?iame straipsnyje apra?oma aptarnavimo kamino naujinim? yra Windows RT 8.1 ir Windows 8.1. ?diegus naujinim?, ?ie klausimai yra sprend?iami:
1 problema
?sivaizduokite toki? situacij?:
  • ?jungsite Windows funkcija.
  • Bandydami ?diegti u? funkcij?.
  • Jums optimizuoti Windows arba naudojant Windows prie?i?rai atlikti automati?kai pirkimai naudojant komand?dism /startcomponentcleanup rankiniu b?du atlikti optimizavimas optimizavimas.
  • Galite i?jungti ?i? funkcij?.
  • Bandote ?diegti v?liau naujinim? funkcij?.
Pagal ?? scenarij?, ?diegti nepavyksta, ir galite gauti klaidos prane?im?, ERROR_INVALID_PARAMETER.
2 problema
Afteryou ?diegti tvarkykl?s naujinim? i? Windows Update ?renginyje, kuris naudoja tre?i?j? ?ali? vairuotojams, tik kai kurie ?renginio failai atnaujinami.
3 problema
Tarkime, kad nenumatytas dingus kyla, o j?s naudojate komand?dism /startcomponentcleanup optimizuoti Windows. Atk?r? maitinimo ? kompiuter?, kai kurie failai tampa nebegaliojan?iu.
4 problema
Tarkime, ?diegti aptarnavimo kamino naujinim?, kad jums reikia i? naujo paleisti kompiuter?. Prie? paleisdami kompiuter?, j?s pasteb?site, kad bando aptarnavimo kamino naujinimo diegimo kelis pateikiami Windows naujinimo retrospektyvoje.

Sprendimas

Atnaujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Windows naujinimas
?is atnaujinimas yra i? Windows naujinimas.
Microsoft atsisiuntimo centro
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2012 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti Windows RT 8.1 arba Windows 8.1.

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, registre nereikia atlikti joki? keitim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2904440 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows RT 8.1
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2904440 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2904440

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com