ปรับใช้ล้มเหลวเมื่อคุณใช้โพรโทคอล HTTPS ในการจัดการการนำออกใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2905743 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Microsoft นำออกใช้จัดการ 2013 Studio ที่มองเห็น
 • คุณติดตั้งใบรับรอง HTTPS
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการใช้ใบรับรอง HTTPS
 • คุณพยายามกำหนดค่าจัดการนำออกใช้เมื่อต้องการใช้โพรโทคอล HTTPS โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์จัดการนำออกใช้
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่มีตัวเลือกในการใช้โพรโทคอล HTTPS ในเครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์จัดการนำออกใช้ ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้ใบรับรอง HTTPS ติดตั้งไว้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง ปรับ visual Studio 2013 ปรุง 1.
 • ด้วยตนเองกำหนดค่าเว็บไซต์บริการจัดการนำออกใช้และคอมโพเนนต์ที่ใช้โพรโทคอล HTTPS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ใน IIS ตั้งค่าคอนฟิกรวมเว็บไซต์บริการจัดการนำออกใช้เมื่อต้องการใช้ใบรับรอง HTTPS ติดตั้งไว้
  2. ค้นหาตำแหน่งของรหัสต่อไปนี้ในแฟ้ม Web.config บริการจัดการนำออกใช้

   หมายเหตุ แฟ้ม Web.config บริการจัดการรุ่นนั้นอยู่ในตัวRelease_Management_server> / services\ โฟลเดอร์

   <basicHttpBinding>
   < binding name="fileTransferServiceBinding" transferMode="Streamed" messageEncoding="Mtom" maxReceivedMessageSize="10067108864">
   < !-- TODO: Set security mode to "TransportCredentialOnly" for HTTP or "Transport" for HTTPS. -->
   < security mode="TransportCredentialOnly">
   < transport clientCredentialType="Windows"/>
   < /security>
   < /binding>
   < /basicHttpBinding>
  3. เปลี่ยนค่า "โหมดความปลอดภัย" ถึง "ขนส่ง" ดังเช่นในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:

   <basicHttpBinding>
   < binding name="fileTransferServiceBinding" transferMode="Streamed" messageEncoding="Mtom" maxReceivedMessageSize="10067108864">
   < !-- TODO: Set security mode to "TransportCredentialOnly" for HTTP or "Transport" for HTTPS. -->
   < security mode="Transport">
   < transport clientCredentialType="Windows"/>
   < /security>
   < /binding>
   < /basicHttpBinding>
  4. กำหนดค่า Url ในแฟ้มต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้โพรโทคอล HTTPS และหมายเลขพอร์ตที่ถูกต้อง:
   • แฟ้ม Web.config ที่อยู่ในตัว Release_Management_serverโฟลเดอร์ \services\
   • แฟ้ม Web.config ที่อยู่ในตัว Release_Management_serverโฟลเดอร์ \web\
   • แฟ้ม Microsoft.TeamFoundation.Release.Data.dll.config ที่อยู่ในตัว Microsoft_Deployment_Agentโฟลเดอร์ \bin\
  5. ไซพูลโปรแกรมประยุกต์การจัดการนำออกใช้
  6. เริ่มต้นบริการตรวจสอบจัดการย่อยและบริการของบริษัทตัวแทนการปรับใช้ Microsoft ในสินค้าบริการอยู่ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2905743 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Release Management Client for Visual Studio 2013
 • Release Management for Visual Studio 2013
 • Release Management Server for Team Foundation Server 2013
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmt KB2905743 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2905743

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com