วิธีการเรียกใช้ Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290576 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Office แบบของบทความนี้ ดู 2784668.
สำหรับ Microsoft Office 2010 รุ่นของบทความนี้ ดู 2121447.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2007 ของบทความนี้ ดู 928091.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู 218861.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้ ดู 828956.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถึงแม้ว่า Microsoft ไม่แนะนำได้ จะสามารถ ติดตั้ง และใช้มากกว่าหนึ่งรุ่นของ Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว สำหรับ ตัวอย่าง คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Microsoft Office XP และ Microsoft Office 97 บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาคุณอาจ เมื่อคุณทำเช่นนี้ และให้คำแนะนำในการป้องกันการรุ่นต่าง ๆ ของ Office ที่ขัดแย้งกัน

หมายเหตุ Microsoft ได้ทดสอบการเรียกใช้ Microsoft Office XP ด้วย Office บน Microsoft Windows NT 4.0 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่นหลาย ๆ เวอร์ชั่น หรือบริการเทอร์มินัล Microsoft Windows 2000 ดังนั้น การกำหนดค่า ไม่สนับสนุน โดย Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับของการติดตั้ง

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง และใช้มากกว่าหนึ่งรุ่นของ Office บน คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณควรติดตั้งรุ่นเร็วที่สุดก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ Office 97 และ Office XP บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ติดตั้ง Office 97 แรก ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากคีย์รีจิสทรีวิธี โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน นามสกุลของไฟล์ และตั้งค่าอื่น ๆ ถูกจัดการสำหรับแต่ละ เวอร์ชั่น ของ Office และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละรุ่น Office

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับที่ของรุ่น ควรติดตั้ง office:
  Office     Installation 
  version    order
  ---------------------------
  4.2 or 4.3   First
  95       Second
  97       Third
  2000      Fourth
  XP       Fifth
				
ส่วนเหลือของบทความนี้อนุมานว่า คุณติดตั้งการ รุ่นของ Office ในใบสั่งนี้

ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ช่องเก็บของ office การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ \Office10

เมื่อคุณติดตั้ง Office XP โฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าจะยังคง \Program Files\Microsoft office อย่างไรก็ตาม (โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ช่องเก็บของ Office ซึ่งมีการติดตั้งแฟ้ม.exe Office) ได้เปลี่ยนเป็น \Program Files\Microsoft Office\Office10 ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น พบผู้ใช้ที่ต้องการหลายรุ่นของ Office ที่ติดตั้งไว้บนนั้น คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ Office ช่องทาง

Outlook หลายรุ่น

Microsoft Outlook 2002 ไม่สามารถอยู่ร่วมกับรุ่นก่อนหน้านี้ Outlook ถ้าคุณเลือกการติดตั้ง Outlook 2002 โปรแกรมติดตั้งจะไม่ได้ อนุญาตให้คุณเก็บรุ่นก่อนหน้าใด ๆ Outlook 2000 หรือ Outlook 98 จะถูก เอาออกถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายให้โปรแกรมเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบการเอารุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290366การตั้งค่าอาจเอา Office รุ่นก่อนหน้านี้

ใช้แถบทางลัด Office

เมื่อการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้าบนเหมือนกัน คอมพิวเตอร์ แถบทางลัด Office XP ใช้ปุ่มจากก่อนหน้านี้ รุ่นของ Office

เมื่อการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้ มี Office XP แถบทางลัดสามารถเริ่มต้นแยกจากกันแม้ว่าไม่ได้ เวลาเดียวกันนี้ และแต่ละอาจมีชุดของปุ่มและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง เครื่องมือและปุ่มแถบเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมระหว่างทางลัด Office ที่สอง แถบงาน

ทางลัดบนเมนู'เริ่ม'

Office 95, Office 97, Office 2000 และ Office XP ให้ใช้เหมือนกัน ชื่อทางลัดบนเมนูเริ่มเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม เนื่องจากการทำงานนี้ เมื่อคุณ ติดตั้ง Office XP โปรแกรมติดตั้งเขียนทับทางลัดสำหรับการก่อนหน้านี้ รุ่นของ Office ทางลัดต่อไปนี้ได้รับผลกระทบ:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
แถบทางลัดของ Microsoft Office
ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อทางลัดสำหรับ Office รุ่นก่อนหน้านี้ ก่อนที่คุณติดตั้ง Office XP คุณสามารถใช้ทางลัดสำหรับชุดทั้งหมด โปรแกรมบนเมนู'เริ่ม' เพื่อหลีกเลี่ยงสับสน Microsoft แนะนำให้ คุณเพิ่ม หมายเลขรุ่นกับแต่ละการเปลี่ยนชื่อทางลัด ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อทางลัด ชี้ไปที่ microsoft Access 97 เมื่อต้องการ Microsoft Access 97 ก่อนที่คุณ ติดตั้ง Office XP นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายทางลัด Office 95 หรือ Office 97 เมื่อต้องการ โฟลเดอร์ย่อยบนเมนู'เริ่ม'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
292584โปรแกรมติดตั้งของ office XP จะบันทึกทับรายการเมนูการเริ่มต้นจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้
ถ้าคุณย้ายด้วยตนเองทางลัดสำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่ง การติดตั้งผลิตภัณฑ์ office XP หรือ Office 2000 และคุณ หรือทางลัด การซ่อมแซม ทางลัดจะถูกสร้างขึ้นใหม่บนเมนูของโปรแกรมออกจากเมนู'เริ่ม'

หมายเหตุ คุณสามารถกำหนดเองติดตั้ง Office XP หรือ Office 2000 ติดตั้งเพื่อติดตั้ง ทางลัดไปยังตำแหน่งอื่นบนเมนูStartโดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับMicrosoft Office XP Resource Kit แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/office-xp-resource-kit/

Microsoft Office Binder

เมื่อ Office 95 หรือ Office 97 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เป็น Office 2000 กล่องโต้ตอบเพิ่มส่วนใน Office Binder แสดงชนิดเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ติดตั้ง Office มี Office 2000 รุ่นล่าสุด ผลที่ได้ เมื่อคุณ แทรกส่วนลงในแฟ้ม binder, Office 2000 มีใช้ชนิดเอกสาร นี้ ลักษณะการทำงานอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แฟ้ม binder ร่วมกับผู้อื่น ผู้ใช้ที่มี Office รุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ มีการจัดส่ง office XP ไม่ได้กับ Microsoft Office Binder อย่างไรก็ตาม การ โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกเอกสาร office ทั้งหมดจากแฟ้ม Binder ไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281931ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มนี้ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการนี้" เมื่อคุณเปิดแฟ้ม Binder

คลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เอกสาร Office ใน Windows Explorer หรือ จากโฟลเดอร์เอกสารล่าสุดของ Windows กฎต่อไปนี้ใช้:
 • ถ้าเป็นรุ่นของโปรแกรมที่มีเอกสาร สร้างการทำงาน เอกสารที่เปิดอยู่ในรุ่นนั้น
 • ด้วย Office 95, 97, 2000, XP ถ้ามีรุ่นหรือ โปรแกรมสร้างเอกสารกำลังทำงาน เอกสารที่เปิดอยู่ใน รุ่นของโปรแกรมที่คุณติดตั้งล่าสุด ด้วย Office 4xทุกครั้งที่คุณเริ่มต้น 4 สำนักงานเท่านั้นลงโปรแกรมxทะเบียนตัวเองเป็นรุ่นล่าสุดที่ติดตั้ง และ มีความพยายามที่โหลดเอกสารที่ มีรุ่นของโปรแกรม

  ด้วย Microsoft Access และ Microsoft Word เวอร์ชั่น 7.0, 97 หรือ 2000 ถ้ามีรุ่น ใช้โปรแกรมในการสร้างเอกสาร เอกสาร เปิดในรุ่นของโปรแกรมที่ถูกเปิดล่าสุด
เพื่อ reassociate เอกสาร ด้วยโปรแกรมที่มาพร้อมกับการ รุ่นเฉพาะของ Office เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office และคลิกติดตั้งใหม่(สำหรับรุ่น 95 หรือ 97) หรือซ่อมแซม Office (สำหรับ Office 2000 หรือ Office XP) การทำเช่นนี้การลงทะเบียนแฟ้ม การเชื่อมโยงสำหรับรุ่นของ Office

หมายเหตุ นี้ไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Access หรือ Microsoft Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทำให้ความสัมพันธ์ของแฟ้ม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
141275วิธีการเปิดแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

การแทรกวัตถุ Office OLE ลงในโปรแกรมอื่น

ถ้าคุณติดตั้ง Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และคุณแทรกวัตถุ Office เช่นวัตถุแผ่นงาน Excel ลง มีโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดของโปรแกรมอื่น เช่นเอกสาร Word ใช้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณสามารถใช้แฟ้มคอนเทนเนอร์ร่วมกับผู้ใช้ที่ ไม่ได้ใช้ Office XP เอกสาร Word ที่ประกอบด้วยการ Excel ตัวอย่างเช่น วัตถุแผ่นงาน

โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าคุณติดตั้งรุ่นของ Office ในใบสั่งที่อธิบายไว้ใน ส่วน "ใบสั่งการติดตั้ง" คุณจะไม่ประสบปัญหาใด ๆ เมื่อ คุณใช้โปรแกรมที่ใช้ร่วมกันเช่นตัวแก้ไขสมการและคลังรูปภาพ หมายเหตุว่า กล่องโต้ตอบวัตถุอาจแสดงรายการมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละที่ใช้ร่วมกัน โปรแกรม ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันหลายรุ่น อาจถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความ "กำลังเตรียมการติดตั้ง..." Start Word

ถ้าคุณมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Word หลายรุ่น เมื่อคุณเริ่ม Word 2002, Windows Installer อาจเรียกใช้ และแสดงข้อความ ว่า คุณกำลังเตรียมการติดตั้ง

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้หลาย รุ่นของ Microsoft Word ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319956ตัวช่วยสร้างคำตอบและดัชนีวิธีใช้แท็บปรากฏว่างเมื่อคุณใช้วิธีใช้ในโปรแกรม Office

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290576 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB290576 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290576

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com