Straipsnio ID: 290684 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai prisijungiate prie savo interneto paslaug? teik?jo (ISP) ir norite nuskaityti prane?imus i? pa?to skyriaus protokolas 3 (POP3) serverio, j?s? slapta?odis ne?simenamas net jei pasirenkate slapta?od?io i?saugojimo funkcij?. ?ved? teising? slapta?od? dar kart? nepad?jo i?spr?sti problemos.

Prie?astis

?i problema atsiranda d?l vienos ar daugiau i? ?i? prie?as?i?:
 • J?s turite sugadintas "Outlook" profil? arba sugadint? Outlook Express tapatyb?.
 • Yra nesuderinamum? su papildiniais arba antivirusine programine ?ranga.
 • Registre yra neteisinga informacija, u? su
  Protected Storage System Provider
  rakt? vartotojo abonemento Windows XP, Windows 2000, ir Outlook 2003 ar ankstesn?mis programos Outlook versijomis.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite ?iuos metodus. Pirmasis b?das skirtas bendrajai auditorijai, ?skaitant pradedan?iuosius kompiuterio vartotojus. Kitiems b?dams reikia geresnis kompiuterio i?manymas.

1 Metodas: Sukurti nauj? "Outlook" profil? arba nauj? Outlook Express pa?to vartotoj?

Pirmas dalykas, kad j?s tur?tum?te pabandyti yra sukurti nauj? "Outlook" profil?, jei j?s naudojate Outlook ar sukurti nauj? "Outlook Express" pa?to vartotoj?, jei j?s naudojate Outlook Express. Nor?dami tai padaryti, ?r. skilt? "Sukurti nauj?" Outlook "profil?" arba "Sukurti nauj?" Outlook Express "pa?to vartotoj?" skyri? ?io straipsnio.

Sukurkite nauj? "Outlook" profil?

Sukurkite nauj? "Outlook" profil? ir tada sukonfig?ruokite nauj?j? profil?, naudoti asmenini? aplank? (.pst) fail?, kur? naudojo sugadintas profilis. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. .Pst failo

  Rasti .pst fail?, kur? j?s? profilis naudoja, atlikite ?iuos veiksmus, j?s naudojate "Outlook" versijos.

  Microsoft Outlook 2010 ir Outlook 2013
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. D?l ? fail? skirtuk?, spustel?kite Info, ir tada spustel?kite Paskyros nustatymai.
  3. D?l to el. pa?tas skirtuk?, spustel?kite el. pa?to abonent?.
  4. ? ? abonemento parametrai dialogo lange pagal Pasirinktas el. pa?to abonementas pristato naujus el. lai?kus ? ?i? viet?, matote, mar?rut? ir failo pavadinim? .pst failo, kuris susietas su j?s? el. pa?to profiliu. Pvz., mar?rut? ir failo pavadinim? Windows XP kompiuteriuose gali ma?daug tokia:
   C:\Documents ir parametraivartotojo_vardas \Local Data\Microsoft\Outlook\Personal aplank? (1) .pst
   Windows 7 kompiuteriuose, mar?rut? ir failo mayresemble taip:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. Omenyje, mar?rut? ir failo pavadinim? .pst failo, kuris susietas su j?s? el. pa?to profiliu.


  Microsoft Office Outlook 2007
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. Meniu?rankiai spustel?kite Abonemento parametrai.
  3. Skirtukeel. pa?tas spustel?kite el. pa?to abonement?.
  4. Dialogo langeabonemento parametrai pagal Pasirinktas el. pa?to abonementas pristato naujus el. lai?kus ? ?i? viet?, j?s pamatysite, mar?rut? ir failo pavadinim? .pst failo, kuris susietas su j?s? el. pa?to profiliu. Pvz., mar?rut? ir failo vard? gali ma?daug tokia:
   C:\Documents ir parametrai vartotojo_vardas \Local Data\Microsoft\Outlook\Personal aplank? (1) .pst
  5. Omenyje, mar?rut? ir failo pavadinim? .pst failo, kuris susietas su j?s? el. pa?to profiliu.
  Microsoft Office Outlook 2003 ir Outlook 2002
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. Meniu?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
  3. SkirtukePa?to s?ranka spustel?kite Duomen? failai.
  4. Omenyje, mar?rut? ir failo pavadinim? kiekvieno .pst failo, kuris susietas su j?s? el. pa?to profiliu. Pvz., mar?rut? ir failo vard? gali ma?daug tokia:
   C:\Documents ir parametrai vartotojo_vardas \Local Data\Microsoft\Outlook\Personal aplank? (1) .pst
 2. Sukurkite nauj? el. pa?to profil? programoje "Outlook"

  Po to, kai j?s susirandate .pst failus, kurti nauj? el. pa?to profil? programoje "Outlook". Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti nauj? el. pa?to profil? programoje Outlook 2003 ir Outlook 2002, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
  829918 Kaip sukurti nauj? el. pa?to profil? programoje Outlook 2007 ir programos Outlook 2003
  287072 Kaip sukurti nauj? el. pa?to profil? programoje Outlook 2002
 3. Sukonfig?ruokite nauj?j? profil?, naudoti .pst fail?, kur? naudojo sugadintas profilis

  Kai sukuriate nauj? profil? programoje "Outlook", sukonfig?ruokite nauj?j? profil?, naudoti .pst fail?, kur? naudojo sugadintas profilis. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, kur? naudojate "Outlook" versijos.

  Microsoft Outlook 2010 ir Outlook 2013
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. D?l ? fail? skirtuk?, spustel?kite informacija,ir spustel?kite Paskyros nustatymai.
  3. D?l to el. skirtuk?, spustel?kite el. pa?to abonent?.
  4. Spustel?kite Keisti aplanko dialogo langoAbonemento parametraidalyje Pasirinktas el. pa?to abonementas pristato naujus el. lai?kus ? ?i? viet?.
  5. Spustel?kite Naujas Outlook duomen? failasir spustel?kite Office Outlook asmenini? aplank? fail?, tada spustel?kite gerai.
  6. Raskite ir tada spustel?kite .pst fail?, kur? naudojo sugadintas profilis, ir tada spustel?kite gerai.

  Microsoft Office Outlook 2007
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. Meniu?rankiai spustel?kite Abonemento parametrai.
  3. Skirtukeel. pa?tas spustel?kite el. pa?to abonement?.
  4. Dalyje Pasirinktas el. pa?to abonementas pristato naujus el. lai?kus ? ?i? viet? abonemento parametr? dialogo lange apa?ioje spustel?kiteKeisti aplanko .
  5. Spustel?kiteNaujas Outlook duomen? failasir spustel?kite Office Outlook asmenini? aplank? fail?, tada spustel?kite gerai.
  6. Raskite ir tada spustel?kite .pst fail?, kur? naudojo sugadintas profilis, ir tada spustel?kitegerai.
  Programa Office Outlook 2003 ir Outlook 2002
  1. Paleiskite "Outlook".
  2. Meniu?rankiai spustel?kite Pasirinktys.
  3. SkirtukePa?to s?ranka spustel?kite el. pa?to abonementai, spustel?kite Per?i?r?ti arba keisti esamus el. pa?to abonementusir tada spustel?kite Pirmyn.
  4. Spustel?kiteNaujas Outlook duomen? failas, spustel?kite asmenini? aplank? fail? (.pst) pagal laikmenos tipai, ir tada spustel?kite gerai.
  5. Raskite ir spustel?kite .pst fail?, kur? norite naudoti, ir du kartus spustel?kitegerai .
   PastabaJei norite naudoti daugiau nei su vienu .pst failu, pakartokite 4 ir 5 veiksmus kiekvienam .pst fail?, kur? norite naudoti su nauj? el. pa?to profil?.
  6. Pristatyti nauji el. lai?kai ? ?i? viet? s?ra?e, spustel?kite Asmenini? aplank?, ir tada spustel?kite baigti.
  7. Spustel?kitegerai , jei j?s gaunate ?? prane?im?:
   J?s pakeit?te numatyt?j? pristatymo viet? savo el. lai?kams. Tai bus pakeisti aplank? Gauta, kalendorius ir kitus aplankus. ?ie pakeitimai ?sigalios kit? kart? paleisite program? Outlook.
  8. MeniuFailas spustel?kite i?eiti.
  9. Paleiskite "Outlook". Spustel?kitetaip Nor?dami atnaujinti Outlook juost? nuorodas, nukreipkite ?ymikl? ? .pst failus jei gaunate ?? prane?im?:
   Viet?, kurioje pristatomi prane?imai buvo pakeista ?io vartotojo profilio. Norint atlikti ?i? operacij?, turite nukopijuoti sen?j? "Outlook" aplank? turin? ? naujas "Outlook" aplankus. Informacija apie tai, kaip u?baigti savo pa?to pristatymo vietos pakeitimas, ie?kokite Microsoft Outlook ?inyne. Kai kurie i? "Outlook" juostos nuorodos gali nebeveikti. Ar norite Outlook i? naujo sukurti savo nuorodas?

Sukurti nauj? "Outlook Express" pa?to vartotoj?

Nor?dami sukurti nauj? "Outlook Express" pa?to vartotoj?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Outlook Express meniu Failas nukreipkite ?ymikl? ? tapatyb?, ir tada spustel?kite Prid?ti nauj? pa?to vartotoj?.

  Arba, meniu Failas nukreipkite ?ymikl? ? tapatyb?, spustel?kite Tvarkymas, ir tada spustel?kite naujas. Naujojo pa?to vartotojo dialogo langas.
 2. ?veskite savo vard? laukelyje?veskite savo vard? .
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Reikalauti slapta?od?io , jei norite nustatyti ?i? tapatyb?s slapta?od?, ir tada spustel?kite gerai.
 4. Spustel?kite taipTapatyb?s papildomas dialogo lange. "Outlook Express" klausia, ar norite registruotis kaip naujas vartotojas.

  Jei spustel?site taip, pamatysite pra¹ym± gauti informacijos apie j?s? interneto ry??. Jei spustel?site ne, Dabartinis vartotojas yra prisijung?s.

Pa?angusis trik?i? ?alinimas

?iuos b?dus reikia tur?ti daugiau ?ini? apie kompiuter? i? anksto. Jei nejaukiai jau?iat?s vykdydami i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti pagalbos arba susisiekti su palaikymo. Informacijos apie tai, kaip kreiptis paramos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/Select/?TARGET=Hub

2 Metodas: Prad?ti "Outlook" saugiuoju re?imu

Prad?ti "Outlook" saugiuoju re?imu, atlikite naudodami sistemos Windows versija.

Windows Vista
 1. Spustel?kite prad?ti, tipas Outlook.exe komandin?jePaleisti ie?k? ir tada paspauskite ENTER.
Windows XP, Windows Server 2003 ir Windows 2000
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. ? ? atviras , ?veskiteOutlook.exe komandin?je, tada spustel?kite gerai.
Saugiuoju re?imu "Outlook" nenaudoja joki? kit? ne "Microsoft" paslaug?. Jei "Outlook" veikia teisingai saugiuoju re?imu, yra tikimyb?, kad problem? sukelia tre?iosios ?alies paslauga, kuri dirba su Outlook (pvz., priedai, antivirusin? programin? ?rang? ar ugniasien?s). ?iuo atveju, jums gali tekti susisiekti su param?, kad pad?t? jums nustatyti pried? ar tre?iosios ?alies paslaug?, ir tada dirbti su atitinkamo tiek?jo.Informacijos, kaip susisiekti Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/Select/?TARGET=Hub
Spr?sti galimas problemas, kurias sukelia COM priedus, i?jungti visus COM priedus, jums nereikia naudoti reguliariai. Paleiskite "Outlook". Jei tai nepadeda i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite priedai po vien?. Jei tai nepadeda i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite visus papildinius. Nor?dami i?jungti COM priedus, atlikite veiksmus, kur? naudojate "Outlook" versijos.

Microsoft Outlook 2010 ir Outlook 2013
Nor?dami i?jungti COM priedus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l ? fail? skirtuk?, spustel?kite Pasirinktys.
 2. Spustel?kite Patikimumo centras, spustel?kite priedai, tada COM papildiniai tvarkyti s?ra??, o tada spustel?kite eiti.
 3. ? ? COM papildiniai dialogo lang?, spustel?kite i?valyti visus COM priedus, kur? norite i?jungti, ?ym?s langelius.
 4. Po i?jungti papildinius, spustel?kite geraiir paleiskite "Outlook".

Microsoft Office Outlook 2007
Nor?dami i?jungti COM priedus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Outlook 2007 meniu ?rankiai spustel?kite Patikimumo centras.
 2. Spustel?kite priedai, s?ra?e tvarkyti spustel?kite COM priedai ir spustel?kite eiti.
 3. Dialogo lange COM papildiniai spustel?kite i?valyti visus COM priedus, kur? norite i?jungti, ?ym?s langelius.
 4. Po i?jungti papildinius, spustel?kite geraiir paleiskite "Outlook".
Outlook 2003 ir Microsoft Office Outlook 2002
Nor?dami i?jungti COM priedus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. "Outlook 2002" arba "Outlook 2003", spustel?kite meniu ?rankiai ir tada spustel?kite parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? kita , ir tada spustel?kite Papildomos parinktys.
 3. Spustel?kite Add-In Manager.
 4. Dialogo lange Pried? tvarkymas spustel?kite i?valyti visus COM priedus, kur? norite i?jungti, ?ym?s langelius ir tada tris kartus spustel?kite gerai .
 5. I? naujo paleid? Outlook.
Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
?i? rezoliucij? netur?t? b?ti naudojami nebent visus kit? tinkam? slapta?od?io trik?i? buvo teisiamas.

3 Metodas: Atgal atsargin? j?s? registro kopij? ir pa?alinkite vartotojo abonemento informacij? i? "Protected Storage System Provider" rakt?. Tada, i? naujo ?veskite savo slapta?od?io parinktis.

Nor?dami tai padaryti, atlikite naudodami sistemos Windows versija.

Pastaba apie veiksmus, nurodytus ?io skyriaus netur?t? b?ti naudojama kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista.
Atsargin? registro raktas
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Meniu Failas spustel?kite eksportuoti.
 5. Lauke ?ra?yti ? pasirinkti viet?, kur norite ?ra?yti .reg fail?.
 6. Lauke failo vardas ?veskite failo vard? ir spustel?kite ?ra?yti.
 7. Meniu Failas spustel?kite i?eiti.
Pa?alinkite vartotojo abonemento informacij?
Svarbu. Nei?imkite pagrindin?s
Protected Storage System Provider
raktas. ?is raktas n?ra generuojamas automati?kai. Jei j?s neturite problem? su slapta?od?io i?saugojimu ir jei neatsimenate savo slapta?od?io, pa?alin? vartotojo porakt? gali sukelti jums nereikia tur?ti galimyb? gauti savo pa?to.

Pastaba. Jei naudojate Windows XP, turite tur?ti administratoriaus teises redaguoti sistemos registre.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite gerai
 3. 3. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Meniu Redaguoti spustel?kite teis?s.
 5. Spustel?kite registro rakt? vartotojo, kuris yra ??j?s. Tada ?sitikinkite, kad skaityti ir Visi?kai valdyti teises yra nustatytas leisti.
 6. Spustel?kite I?pl?stin?s. Tada patvirtinkite, kad pasirinktas vartotojo, kuris yra ??j?s, kad Visos teis?s yra nurodytas stulpelio teises , ir kad ?is raktas ir daliniai raktai yra nurodytas, taikyti skiltyje.
 7. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? keisti teisi? ?ra?ai antrini? objekt? su ?ra?ai ?ia, taikomi i?vestiniams objektams .
 8. Spustel?kite taikyti, ir tada spustel?kite taip , jei norite t?sti.
 9. Du kartus spustel?kite gerai
 10. Du kartus spustel?kite klavi?? Protected Storage System Provider pl?sti raktas. Spustel?kite vartotojo porakt?, kuries yra tiesiai po to
  Protected Storage System Provider
  Pagrindiniai, meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti , ir spustel?kite taip ?sp?jimo prane?imo dialogo lange.

  Vartotojo porak?io aplankas pana?us ? ?? pavyzd?:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Pastaba. U? kiekvien? tapatyb?, kad j?s turite, gali b?ti dalinio rakto po to
  Protected Storage System Provider
  raktas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? visiems pa?to vartotojams, turite panaikinti visus vartotojo us aplankus, esan?ius po to
  Protected Storage System Provider
  raktas.
 11. Meniu registras spustel?kite i?eiti. Paleiskite kompiuter?.

Microsoft Windows 2000

Kaip kurti atsargin? registro kopij?
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite Regedt32, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Meniu registras spustel?kite I?saugoti rakt?.
 5. Lauke ?ra?yti ? pasirinkti viet?, kur norite ?ra?yti .reg fail?.
 6. Lauke failo vardas ?veskite failo vard? ir spustel?kite ?ra?yti.
 7. Meniu registras spustel?kite i?eiti.
Kaip pa?alinti vartotojo abonemento informacij? ? registr?

Svarbu. Nei?imkite pagrindin?s
Protected Storage System Provider
raktas. ?is raktas n?ra generuojamas automati?kai. Jei j?s neturite problem? su slapta?od?io i?saugojimu ir jei neatsimenate savo slapta?od?io, pa?alin? vartotojo porakt? gali sukelti nebegal?site gauti savo pa?to.

Pastaba. Jei naudojate Windows 2000, turite tur?ti administratoriaus teises redaguoti sistemos registre.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 3. Lauke Atidaryti ?veskite Regedt32, tada spustel?kite gerai.
 4. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 5. D?l to saugumo meniu, spustel?kite teises
 6. Spustel?kite registro rakt? vartotojo, kuris yra ??j?s. Tada ?sitikinkite, kad skaityti ir Visi?kai valdyti teises yra nustatytas leisti.
 7. Spustel?kite I?pl?stin?s. Tada patvirtinkite, kad pasirinktas vartotojo, kuris yra ??j?s, kad Visos teis?s yra nurodytas stulpelio teises , ir kad ?is raktas ir daliniai raktai yra nurodytas, taikyti skiltyje.
 8. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? i? naujo nustatyti teises visiems i?vestiniams objektams ir ?galinti dauginimo pirmines teises .
 9. Spustel?kite taikyti, ir tada spustel?kite taip , kai b?site raginami toliau.
 10. Du kartus spustel?kite gerai .
 11. Du kartus spustel?kite klavi?? Protected Storage System Provider pl?sti raktas. Spustel?kite vartotojo porakt?, kuries yra tiesiai po to
  Protected Storage System Provider
  Pagrindiniai, meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti , ir spustel?kite taip ?sp?jimo prane?imo dialogo lange.

  Vartotojo porak?io aplankas pana?us ? ?? pavyzd?:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Pastaba. U? kiekvien? tapatyb?, kad j?s turite, gali b?ti dalinio rakto po to
  Protected Storage System Provider
  raktas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? visiems pa?to vartotojams, turite panaikinti visus vartotojo us aplankus, esan?ius po to
  Protected Storage System Provider
  raktas.
 12. Meniu registras spustel?kite i?eiti, ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.

Kaip i? naujo ?vesti slapta?od? "Outlook 2002" ir "Outlook 2003"

 1. Spustel?kite prad?ti, perkelkite ?ymekl? ? Parametrai, ir tada spustel?kite Valdymo skydas.

  Pastaba. Windows XP, spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Dukart spustel?kite piktogram? pa?tas ar piktogram? pa?tas ir faksas .
 3. Spustel?kite Rodyti profilius, spustel?kite abonement?, kad triktis, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite el. pa?to abonementai.
 5. Patvirtina, kad ?ym?s langel? Per?i?r?ti arba keisti esamus el. pa?to abonentais pa?ym?tas, ir tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Dialogo lange El. pa?to abonentai spustel?kite abonent? kad triktis, o tada spustel?kite keisti.
 7. Dalyje ??jimo informacija?veskite slapta?od? ir spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?siminti slapta?od? .
 8. Spustel?kite Pirmyn, ir tada spustel?kite baigti.
 9. Paleiskite "Outlook".
 10. Naudokite komand? Si?sti ir gauti siekiant nustatyti, ar j?s? slapta?odis saugomas.

Kaip i? naujo ?vesti savo slapta?od? ? Outlook 2000 Corporate or Workgroup (CW)

 1. Spustel?kite prad?ti, perkelkite ?ymekl? ? Parametrai, ir tada spustel?kite Valdymo skydas.

  Pastaba. Windows XP, spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Dukart spustel?kite piktogram? pa?tas ar piktogram? pa?tas ir faksas .
 3. Spustel?dami pasirinkite Interneto el. pa?to tarnybos s?ra?e, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke serveris ?veskite slapta?od?, ir tada spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?siminti slapta?od? .
 5. Spustel?kite taikyti, ir tada spustel?kite gerai.
 6. Paleiskite "Outlook".
 7. Meniu ?rankiai spustel?kite Si?sti ir gauti siekiant nustatyti, ar j?s? slapta?odis saugomas.

Kaip i? naujo ?vesti slapta?od? "Outlook Express"

 1. Prad?ti "Outlook Express".

  Pastaba. Jei gaunate su prisijungimo klaida, u?darykite dialogo lang? ir t?skite.
 2. Spustel?kite ?rankiaiir tada spustel?kite abonementai.
 3. Spustel?kite skirtuk? pa?to lange Interneto abonementai .
 4. S?skaitos stulpelyje, spustel?dami pasirinkite interneto el. pa?to abonement?, kur? norite keisti, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtuke serveris ?veskite slapta?od? lauke Slapta?odis ir pa?ym?kite ?ym?s langel? ?siminti slapta?od? .
 6. Spustel?kite geraiir tada spustel?kite u?daryti.
 7. I?eikite ir paleiskite "Outlook Express".
 8. Meniu ?rankiai spustel?kite Si?sti ir gauti siekiant nustatyti, ar j?s? slapta?odis saugomas.
Pastaba. Jei kitos Windows 2000 arba Windows XP vartotojai turi problem? su slapta?od?io i?saugojimu, pakartokite slapta?od?, ir tada spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?siminti slapta?od? ?i? profili?. Kiekvienas vartotojas gali prisijungti ir nustatyti savo slapta?od? turi b?ti saugoma.

Savyb?s

Straipsnio ID: 290684 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbprb kbmt KB290684 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 290684

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com