บันทึกการตั้งค่ารหัสผ่านที่ไม่ได้เก็บไว้ใน Outlook หรือ Outlook Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290684 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อเรียกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ Post Office Protocol 3 (POP3) รหัสผ่านของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้แม้ว่าคุณจะเลือกให้บันทึกรหัสผ่านก็ตาม ป้อนรหัสผ่านถูกต้องอีกครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
 • คุณมีส่วนกำหนดค่า Outlook ที่เสียหายหรือ identity Outlook Express เสียหาย
 • มีข้อขัดแย้งกับ Add-in หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 • รีจิสทรีประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับ
  Protected Storage System Provider
  คีย์ย่อยสำหรับบัญชีผู้ใช้ ใน Windows XP ใน Windows 2000 และ ใน Outlook 2003 หรือ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ วิธีการแรกมีไว้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยรวมถึงผู้เริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์ด้วย วิธีการที่เหลือจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น

วิธีที่ 1: สร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ของ Outlook หรือ Outlook Express ลใหม่

สิ่งแรกที่คุณควรจะลองทำคือการสร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่หากคุณกำลังใช้ Outlook หรือการสร้างข้อมูลประจำตัว Outlook Express ใหม่หากคุณกำลังใช้ Outlook Express ในการทำเช่นนี้ ให้ดูส่วน "สร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่" หรือส่วน"สร้างข้อมูลประจำตัว Outlook Express ใหม่" ในส่วนต่อๆ ไปของบทความนี้

สร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่

สร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่ และจากนั้นกำหนดค่าโปรไฟล์ใหม่เพื่อใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ซึ่งโปรไฟล์ที่เสียหายใช้อยู่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม.pst

  เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม.pst ที่โปรไฟล์ของคุณใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังใช้

  สำหรับ Microsoft Outlook 2010 และ Outlook 2013
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการ แฟ้ม แท็บ คลิก รายละเอียด แล้ว คลิก การตั้งค่าบัญชี.
  3. ในการ อีเมล แท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
  4. ในการ การตั้งค่าบัญชี กล่องโต้ตอบ ภายใต้ บัญชีอีเมล์ที่เลือกส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้คุณเห็นเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม.pst ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำหนดค่าอีเมล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น พาธและชื่อแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ Windows XP อาจจะคล้ายกับลักษณะดังต่อไปนี้:
   C:\Documents และ Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal (1) ของโฟลเดอร์.pst
   บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 พาธและแฟ้มอาจคล้ายกับต่อไปนี้:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. สังเกตพาธและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์อีเมลของคุณ


  สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิก การตั้งค่าบัญชี.
  3. ในการอีเมล แท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล์ของคุณ
  4. ในการการตั้งค่าบัญชี กล่องโต้ตอบ ภายใต้ บัญชีอีเมล์ที่เลือกส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้คุณจะเห็นเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม.pst ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำหนดค่าอีเมล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น พาธและชื่อแฟ้มอาจคล้ายกับต่อไปนี้:
   C:\Documents and Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
  5. สังเกตพาธและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์อีเมลของคุณ
  สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook 2002
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
  3. ในการการตั้งค่าจดหมาย แท็บ คลิก แฟ้มข้อมูล.
  4. สังเกตพาธและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst แต่ละแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์อีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น พาธและชื่อแฟ้มอาจคล้ายกับต่อไปนี้:
   C:\Documents and Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
 2. สร้างโพรไฟล์อีเมล์ใหม่ใน Outlook

  หลังจากที่คุณค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม .pst ให้สร้างโพรไฟล์อีเมลใหม่ใน Outlook เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างโพรไฟล์อีเมลใหม่ใน Outlook 2003 และ Outlook 2002 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  829918 วิธีการสร้างโพรไฟล์อีเมลใหม่ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003
  287072 วิธีการสร้างโพรไฟล์อีเมล์ใหม่ใน Outlook 2002
 3. กำหนดค่าโปรไฟล์ใหม่เพื่อใช้แฟ้ม .pst ซึ่งโปรไฟล์ที่เสียหายใช้อยู่

  หลังจากที่คุณสร้างโปรไฟล์ใหม่ใน Outlook แล้ว ให้กำหนดค่าโปรไฟล์ใหม่เพื่อใช้แฟ้ม .pst ซึ่งโปรไฟล์ที่เสียหายใช้อยู่ ในการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังใช้

  สำหรับ Microsoft Outlook 2010 และ Outlook 2013
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการ แฟ้ม แท็บ คลิก รายละเอียดแล้ว คลิก การตั้งค่าบัญชี.
  3. ในการ อีเมล แท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
  4. คลิก เปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์ ในการการตั้งค่าบัญชีกล่องโต้ตอบภายใต้ บัญชีอีเมล์ที่เลือกส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้.
  5. คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ office Outlookแล้ว คลิก ตกลง.
  6. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้ม.pst ที่ถูกใช้ โดยโปรไฟล์เสียหาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

  สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิก การตั้งค่าบัญชี.
  3. ในการอีเมล แท็บ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล์ของคุณ
  4. คลิกเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์ ภายใต้ บัญชีอีเมล์ที่เลือกส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชี
  5. คลิกแฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ office Outlookแล้ว คลิก ตกลง.
  6. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้ม.pst ที่ถูกใช้ โดยโปรไฟล์เสียหาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  สำหรับ Office Outlook 2003 และ Outlook 2002
  1. เริ่มโปรแกรม Outlook
  2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
  3. ในการการตั้งค่าจดหมาย แท็บ คลิก แอคเคาท์อีเมลคลิก ดู หรือเปลี่ยนบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่แล้ว คลิก ถัดไป.
  4. คลิกแฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ภายใต้ ชนิดของที่เก็บแล้ว คลิก ตกลง.
  5. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้ม.pst ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง สองครั้ง
   หมายเหตุหากคุณต้องการใช้แฟ้ม .pst มากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับแฟ้ม .pst แต่ละแฟ้มที่คุณต้องการใช้กับโพรไฟล์อีเมลใหม่
  6. ในการส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ รายการ คลิก โฟลเดอร์ส่วนบุคคลแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
  7. คลิกตกลง ถ้าคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
   คุณได้เปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นสำหรับอีเมลของคุณ การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องขาเข้า ปฏิทิน และโฟลเดอร์อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Outlook
  8. ในการแฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน.
  9. เริ่มโปรแกรม Outlook แล้ว คลิกใช่ การปรับปรุงทางลัดบนแถบ Outlook เพื่อชี้ไปยังแฟ้ม.pst หากคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
   ตำแหน่งที่ส่งข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้นี้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณอาจต้องการคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ Outlook เก่าไปยังโฟลเดอร์ของ Outlook ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งจดหมายของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Outlook ทางลัดบน Outlook Bar บางส่วนอาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป คุณต้องการให้ Outlook สร้างทางลัดของคุณใหม่หรือไม่

สร้างข้อมูลประจำตัว Outlook Express ใหม่

หากต้องการสร้างข้อมูลประจำตัว Outlook Express ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ แฟ้ม เมนูใน Outlook Express ชี้ไปที่ ผู้ใช้อีเมลแล้ว คลิก เพิ่มรหัสประจำตัวใหม่.

  หรือ คง แฟ้ม เมนู ชี้ไปที่ ผู้ใช้อีเมลคลิก จัดการผู้ใช้อีเมลแล้ว คลิก ใหม่. ที่ รหัสประจำตัวใหม่ กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น
 2. พิมพ์ชื่อของคุณในการพิมพ์ชื่อของคุณ กล่อง
 3. คลิกเพื่อเลือกแบบ จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับรหัสประจำตัวนี้ และจากนั้น คลิก ตกลง.
 4. คลิก ใช่ ในการ รหัสประจำตัวที่เพิ่ม กล่องโต้ตอบ Outlook Express จะถามว่าคุณต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ใหม่ใช่หรือไม่

  ถ้าคุณคลิก ใช่คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ผู้ใช้ปัจจุบันยังคงอยู่ในระบบ

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

วิธีการต่อไปนี้จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงยิ่งขึ้น หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/select/?target=hub

วิธีที่ 2: เริ่ม Outlook ในเซฟโหมด

หากต้องการเริ่มใช้งาน Outlook ในเซฟโหมด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้

สำหรับ Windows Vista
 1. คลิก เริ่มชนิด outlook.exe /safe ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น กด ENTER
สำหรับ Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด outlook.exe /safeแล้ว คลิก ตกลง.
ในเซฟโหมด Outlook จะทำงานโดยไม่บริการอื่นใดที่ไม่ใช่ของ Microsoft หาก Outlook ทำงานอย่างถูกต้องในเซฟโหมด มีโอกาสเป็นไปได้ว่าปัญหาเกิดจากบริการของบริษัทอื่นที่กำลังทำงานกับ Outlook (ตัวอย่างเช่น Add-in ไวรัส หรือไฟร์วอลล์) ในกรณีนี้ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณในการระบุ add-in หรือบริการของบริษัทอื่น แล้วจึงติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/select/?target=hub
ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ซึ่งเกิดขึ้นจาก add-in COM ให้ปิดการใช้งาน add-in COM ใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้เป็นประจำ จากนั้นให้เริ่มระบบ Outlook ใหม่ หากการทำเช่นนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหา ให้ปิดใช้งาน add-in ทีละตัว ถ้าการทำเช่นนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหา ให้ปิดใช้งาน add-in ทั้งหมด หากต้องการปิดการใช้งาน add-in COM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังใช้

สำหรับ Microsoft Outlook 2010 และ Outlook 2013
หากต้องการปิดการใช้งาน add-in COM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ แฟ้ม แท็บ คลิก ตัวเลือก.
 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือคลิก เพิ่มเติมคลิก COM เพิ่มเติม ในการ จัดการรายการแล้ว คลิก ไป.
 3. ในการ COM เพิ่มเติม กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรม COM เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 4. หลังจากที่คุณปิดใช้งานเพิ่มเติม ตกลงและเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007
หากต้องการปิดการใช้งาน add-in COM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Outlook 2007 ศูนย์ความเชื่อถือ.
 2. คลิก เพิ่มเติมคลิก COM เพิ่มเติม ในการ จัดการ รายการ และจากนั้น คลิก ไป.
 3. ในการ COM เพิ่มเติม กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรม COM เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 4. หลังจากที่คุณปิดใช้งานเพิ่มเติม ตกลงและเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว
สำหรับ Microsoft Office Outlook 2002 และ Outlook 2003
หากต้องการปิดการใช้งาน add-in COM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Outlook 2002 หรือ Outlook 2003 คลิก เครื่องมือ เมนู และคลิก ตัวเลือก.
 2. คลิก อื่น ๆ แท็บ และคลิก ตัวเลือกขั้นสูง.
 3. คลิก เพิ่มในตัวจัดการ.
 4. ในการ เพิ่มในตัวจัดการ กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรม COM เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการปิดการใช้งาน และจากนั้น คลิก ตกลง สามครั้ง
 5. เริ่มระบบ Outlook ใหม่
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ไม่ควรใช้การแก้ปัญหาต่อไปนี้เว้นแต่ได้พยายามใช้การแก้ไขปัญหารหัสผ่านที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

วิธีที่ 3: สำรองข้อมูลรีจิสทรีของคุณและลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ออกจากคีย์ย่อย "ผู้ให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการป้องกัน" จากนั้น ป้อนตัวเลือกรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้

หมายเหตุไม่ควรใช้ขั้นตอนระบุไว้ในส่วนนี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
สำรองข้อมูลรีจิสทรีคีย์
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก การส่งออก.
 5. ในการ บันทึกใน กล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม.reg
 6. พิมพ์ชื่อแฟ้มในการ $$$$ ชื่อแฟ้ม กล่อง และคลิก บันทึก.
 7. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน.
นำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ออก
สิ่งสำคัญ ไม่ได้ลบหลัก
Protected Storage System Provider
คีย์ คีย์นี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลรหัสผ่านและคุณไม่ได้ลืมรหัสผ่านของคุณ การลบคีย์ย่อยนี้ผู้ใช้นี้อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเรียกคืนจดหมายของคุณได้

หมายเหตุ หากคุณใช้ Windows XP คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีของระบบ
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง
 3. 3. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. ในการ แก้ไข เมนู คลิก การอนุญาต.
 5. คลิกที่รีจิสทรีคีย์สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในระบบในปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ อ่าน และ ควบคุมทั้งหมด สิทธิ์ทั้งสองชุดเพื่อที่จะ อนุญาตให้.
 6. คลิก ขั้นสูง. แล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ ที่ ควบคุมทั้งหมด แสดงอยู่ในตัว การอนุญาต คอลัมน์ และที่ คีย์และคีย์ย่อยนี้ แสดงอยู่ในตัว นำไปใช้กับ คอลัมน์
 7. คลิกเพื่อเลือกแบบ แทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกทั้งหมด เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 8. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ใช่ เมื่อต้องการดำเนินการต่อไป
 9. คลิก ตกลง สองครั้ง
 10. คลิกสองครั้ง ผู้ให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการป้องกัน คีย์การขยายหมายเลข คลิกโฟลเดอร์ที่คีย์ย่อยของผู้ใช้ที่อยู่โดยตรงภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คลิกที่คีย์ ลบ ในการ แก้ไข เมนู และคลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบข้อความแจ้งเตือน

  โฟลเดอร์คีย์ย่อยของผู้ใช้มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลประจำตัวทุกรายการที่คุณมี อาจจะมีคีย์ย่อยภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คีย์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในผู้ใช้ทั้งหมด คุณต้องลบทั้งหมดที่ผู้ใช้สทรีโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คีย์
 11. บนเมนูรีจิสทรี คลิก จบการทำงาน. แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

สำหรับ Microsoft Windows 2000

วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสทรี
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regedt32แล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. ในการ รีจิสทรี เมนู คลิก บันทึกคีย์.
 5. ในการ บันทึกใน กล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม.reg
 6. พิมพ์ชื่อแฟ้มในการ $$$$ ชื่อแฟ้ม กล่อง และคลิก บันทึก.
 7. ในการ รีจิสทรี เมนู คลิก จบการทำงาน.
วิธีลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ไม่ได้ลบหลัก
Protected Storage System Provider
คีย์ คีย์นี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษารหัสผ่าน และคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านของคุณ การลบคีย์ย่อยนี้ผู้ใช้อาจทำให้คุณจะไม่สามารถรับจดหมายของคุณ

หมายเหตุ หากคุณใช้ Windows 2000 คุณจะต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลหากต้องการแก้ไขรีจิสทรีของระบบ
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 3. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regedt32แล้ว คลิก ตกลง.
 4. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  ผู้ให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูล HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected
 5. ในการ รักษาความปลอดภัย เมนู คลิก การอนุญาต
 6. คลิกที่รีจิสทรีคีย์สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในระบบในปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ อ่าน และ ควบคุมทั้งหมด สิทธิ์ทั้งสองชุดเพื่อที่จะ อนุญาตให้.
 7. คลิก ขั้นสูง. แล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ ที่ ควบคุมทั้งหมด แสดงอยู่ในตัว การอนุญาต คอลัมน์ และที่ คีย์และคีย์ย่อยนี้ แสดงอยู่ในตัว นำไปใช้กับ คอลัมน์
 8. คลิกเพื่อเลือกแบบ ตั้งค่าสิทธิ์บนวัตถุลูกทั้งหมดใหม่ และเปิดใช้งานการแพร่กระจายของสิทธิ์ที่สืบทอดได้ เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 9. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ดำเนินการต่อไป
 10. คลิก ตกลง สองครั้ง
 11. คลิกสองครั้ง ผู้ให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการป้องกัน คีย์การขยายหมายเลข คลิกโฟลเดอร์ที่คีย์ย่อยของผู้ใช้ที่อยู่โดยตรงภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คลิกที่คีย์ ลบ ในการ แก้ไข เมนู และคลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบข้อความแจ้งเตือน

  โฟลเดอร์คีย์ย่อยของผู้ใช้มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลประจำตัวทุกรายการที่คุณมี อาจจะมีคีย์ย่อยภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คีย์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในผู้ใช้ทั้งหมด คุณต้องลบทั้งหมดที่ผู้ใช้สทรีโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้
  Protected Storage System Provider
  คีย์
 12. ในการ รีจิสทรี เมนู คลิก จบการทำงานแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งใน Outlook 2002 และ Outlook 2003

 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.

  หมายเหตุ ใน Windows XP คลิก เริ่มแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง จดหมาย ไอคอน หรือ จดหมายและโทรสาร ไอคอน
 3. คลิก แสดงส่วนกำหนดค่าคลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังแก้ไขปัญหา และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 4. คลิก แอคเคาท์อีเมล.
 5. ยืนยันว่า การ ดู หรือเปลี่ยนบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่ กล่องกาเครื่องหมายไว้ และจากนั้น คลิก ถัดไป.
 6. ในการ แอคเคาท์อีเมล กล่องโต้ตอบกล่อง คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังแก้ไขปัญหา และจากนั้น คลิก เปลี่ยนแปลง.
 7. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบป้อนรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกเลือก จำรหัสผ่าน เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 8. คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
 9. เริ่มโปรแกรม Outlook
 10. ใช้แบบ ส่ง และรับ คำสั่งเพื่อตรวจสอบว่า รหัสผ่านของคุณจะถูกเก็บไว้

วิธีการป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งใน Outlook 2000 Corporate หรือ Workgroup (CW)

 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.

  หมายเหตุ ใน Windows XP คลิก เริ่มแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง จดหมาย ไอคอน หรือ จดหมายและโทรสาร ไอคอน
 3. คลิกเพื่อเลือก อีเมลทางอินเทอร์เน็ต ในรายการบริการ แล้วคลิก คุณสมบัติ.
 4. ในการ เซิร์ฟเวอร์ แท็บ ป้อนรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกเลือก จำรหัสผ่าน เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.
 6. เริ่มโปรแกรม Outlook
 7. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ส่ง และรับ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า รหัสผ่านของคุณจะถูกเก็บไว้หรือไม่

วิธีการป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งใน Outlook Express

 1. Start Outlook Express

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ ปิดกล่องโต้ตอบ และ ดำเนินการต่อไป
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก บัญชี.
 3. คลิก จดหมาย ในการ บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หน้าต่าง
 4. ในการ บัญชี คอลัมน์ คลิกเพื่อเลือกบัญชีอีเมอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 5. ในการ เซิร์ฟเวอร์ แท็บ พิมพ์รหัสผ่านของคุณในการ รหัสผ่าน กล่อง และจากนั้น คลิกเลือก จำรหัสผ่านเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ปิด.
 7. จบการทำงาน และเริ่มระบบของ Outlook Express ใหม่
 8. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ส่ง และรับ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าของคุณ รหัสผ่านจะถูกเก็บไว้
หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP ผู้อื่นประสบปัญหาในการรักษารหัสผ่าน การใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และจากนั้น คลิกเลือก จำรหัสผ่าน กล่องกาเครื่องหมายสำหรับส่วนกำหนดค่าเหล่านั้น แต่ละผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อใส่รหัสผ่านของเขา หรือเธอเก็บ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290684 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Keywords: 
kbresolve kbprb kbmt KB290684 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290684

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com