ใช้คีย์รีจิสทรี BurFlags reinitialize บริการการจำลองแบบแฟ้มตั้งค่าการจำลอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290762 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ภาพรวม

FRS คือ โปรแกรมการจำลองแบบ multi-threaded, multi-master ที่ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 และ Windows 2000 ใช้เพื่อทำซ้ำนโยบายของระบบและสคริปต์การเข้าสู่ระบบสำหรับ Windows Server 2003, Windows 2000 และไคลเอนต์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ใน Microsoft Windows NT จำลองแบบของ LanMan การบริการ (LMREP) ดำเนินการจำลองแบบ FRS แทน LMREP ใน Windows 2000 คุณยังสามารถใช้ FRS เพื่อทำซ้ำเนื้อหาระหว่าง Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์รากแจกจ่าย File System (DFS) tolerant ข้อบกพร่องที่เหมือนกันหรือแบบจำลองโหนดย่อย

เมื่อคุณปรับใช้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows หรือเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่ใช้ FRS ทำซ้ำแฟ้มที่มีการแชร์ SYSVOL หรือ DFS คุณอาจต้องการคืนค่า หรือ reinitialize แต่ละสมาชิกของแบบจำลองที่กำหนดถ้ามีการจำลองแบบได้หยุดการทำงาน หรือไม่สอดคล้อง ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องสร้างแบบจำลองทั้งหมดที่มาจากการลบ

กระบวนการ
BurFlags FRS
รีจิสทรีคีย์ที่ถูกใช้เพื่อดำเนินการคืนที่มีสิทธิ์ หรือ nonauthoritative FRS สมาชิกของชุดแบบจำลอง DFS หรือ SYSVOL

หมายเหตุ:ระบบการสำรองข้อมูลสถานะของเซิร์ฟเวอร์สมาชิกของ Windows และตัวควบคุมโดเมนไม่ได้รวม FRS ฐานข้อมูลที่เก็บรักษาแมปแฟ้มที่เก็บไว้ใน trees FRS ท้องถิ่นและรายการต้นแบบของแฟ้ม FRSสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ exclusions สำหรับ Ntbackup.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
233427แฟ้มและโฟลเดอร์ที่จะสำรองข้อมูลไม่เมื่อมีใช้เครื่องมือ Ntbackup.exe ใน Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000

การกู้คืนแบบจำลอง FRS

ในส่วนกลาง
BurFlags
คีย์รีจิสทรีประกอบด้วยค่า REG_DWORD และอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process เมื่อ Startup
ทั่วไปมากที่สุดค่าสำหรับการ
BurFlags
คีย์รีจิสทรีคือ:
 • D2 เรียกอีกอย่างว่าการคืนค่าโหมด nonauthoritative
 • D4 เรียกอีกอย่างว่าการคืนค่าโหมดที่มีสิทธิ์
คุณยังสามารถทำงาน
BurFlags
คืนค่าระบบในเวลาเดียวกัน ตามที่คุณกู้คืนข้อมูล จากการสำรองข้อมูล หรือ จากที่รู้จักดีแหล่งอื่น และเริ่มบริการใหม่

คืนค่า nonauthoritative

คืน nonauthoritative เป็นวิธีการที่พบโดยทั่วไปเพื่อ reinitialize แต่ละสมาชิกของชุดแบบจำลอง FRS ที่กำลังมีปัญหาในการ ปัญหาเหล่านี้อาจรวมถึง:
 • assertions ในบริการ FRS
 • เกิดความเสียหายของฐานข้อมูลเจ็ตท้องถิ่น
 • ข้อผิดพลาดในการตัดสมุดรายวัน
 • ความล้มเหลวในการจำลองแบบ FRS
nonauthoritative ความพยายามที่คืนค่าเฉพาะหลังจากที่คุณพบ FRS อ้างอิงและคุณเข้าใจ และแก้ไขสาเหตุราก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการอ้างอิง FRS ให้ดูที่ส่วน "ข้อควรพิจารณาก่อนที่จะตั้งค่าคอนฟิก nonauthoritative หรือที่มีสิทธิ์ที่คืนค่าของสมาชิก FRS" ในบทความนี้

สมาชิกที่จะคืนค่า nonauthoritatively ต้องมีการเชื่อมต่อจากคู่ค้า upstream ที่ทำงานที่คุณกำลังดำเนินการจำลองแบบ Active Directory และ FRS การขาเข้า ในชุดแบบจำลองมีขนาดใหญ่ที่มีอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกของแบบจำลองที่ดีที่ตรวจพบ คุณสามารถกู้คืนเหลือจำลองสมาชิกทั้งหมด โดยใช้การคืนค่าโหมด nonauthoritative ถ้าคุณ reinitialize คอมพิวเตอร์ในใบสั่งคู่การจำลองแบบโดยตรง

ถ้าคุณตรวจสอบว่า คุณต้องดำเนินการคืนค่ากลับเป็นสมาชิกกลับเข้าไปในบริการ nonauthoritative บันทึกสถานะมากจากสมาชิกนั้น และจากหุ้นส่วนการจำลองแบบโดยตรงในทิศทาง การทำแบบจำลองที่ไม่ทำงาน ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบปัญหาในภายหลัง คุณสามารถขอรับข้อมูลสถานะจากการ FRS และระบบที่เหตุการณ์ล็อกสำหรับตัวแสดง

หมายเหตุ:คุณสามารถกำหนดค่าการล็อก FRS จะบันทึกรายการการตรวจแก้จุดบกพร่องโดยละเอียดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการบันทึก FRS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
221111คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี
การดำเนินการคืนค่า nonauthoritative หยุด FRS บริการ การกำหนดค่านี้
BurFlags
รีจิสทรีคีย์ และจากนั้น เริ่มบริการ FRS โดย::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdจากนั้น กด ENTER
 3. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดหยุดสุทธิ ntfrs.
 4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 5. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditจากนั้น กด ENTER
 6. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process เมื่อ Startup
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งBurFlags.
 8. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิดd2แล้ว คลิกตกลง.
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และสลับไปคำสั่งกล่อง
 10. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดเริ่มต้นสุทธิ ntfrs.
 11. ออกจากนั้นคำสั่งกล่อง
เมื่อมีการรีสตาร์ทบริการ FRS การดำเนินการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ค่าของคีย์รีจิสทรี BurFlags ส่งกลับค่าเป็น 0
 • Files in the reinitialized FRS folders are moved to aPre-existingโฟลเดอร์
 • An event 13565 is logged to signal that a nonauthoritative restore is started.
 • The FRS database is rebuilt.
 • The member performs an initial join of the replica set from an upstream partner or from the computer that is specified in the Replica Set Parent registry key if a parent has been specified for SYSVOL replica sets.
 • The reinitialized computer runs a full replication of the affected replica sets when the relevant replication schedule begins.
 • When the process is complete, an event 13516 is logged to signal that FRS is operational. If the event is not logged, there is a problem with the FRS configuration.
หมายเหตุ:: The placement of files in thePre-existingfolder on reinitialized members is a safeguard in FRS designed to prevent accidental data loss. Any files destined for the replica that exist only in the localPre-existingfolder and did not replicate in after the initial replication may then be copied to the appropriate folder. When outbound replication has occurred, delete files in thePre-existingfolder to free up additional drive space.

Authoritative FRS restore

Use authoritative restores only as a final option, such as in the case of directory collisions.

For example, you may require an authoritative restore if you must recover an FRS replica set where replication has completely stopped and requires a rebuild from scratch.

The following list of requirements must be met when before you perform an authoritative FRS restore:
 1. The FRS service must be disabled on all downstream partners (direct and transitive) for the reinitialized replica sets before you restart the FRS service when the authoritative restore has been configured to occur.
 2. Events 13553 and 13516 have been logged in the FRS event log. These events indicate that the membership to the replica set has been established on the computer that is configured for the authoritative restore.
 3. The computer that is configured for the authoritative restore is configured to be authoritative for all the data that you want to replicate to replica set members. This is not the case if you are performing a join on an empty directory.For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  266679Pre-staging the File Replication service replicated files on SYSVOL and Distributed file system shares for optimal synchronization
 4. All other partners in the replica set must be reinitialized with a nonauthoritative restore.
To complete an authoritative restore, stop the FRS service, configure the
BurFlags
คีย์รีจิสทรี แล้วรีสตาร์ท FRS การบริการ โดย::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdจากนั้น กด ENTER
 3. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดหยุดสุทธิ ntfrs.
 4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 5. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditจากนั้น กด ENTER
 6. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process เมื่อ Startup
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งBurFlags.
 8. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิดd4แล้ว คลิกตกลง.
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และสลับไปคำสั่งกล่อง
 10. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดเริ่มต้นสุทธิ ntfrs.
 11. ออกจากนั้นคำสั่งกล่อง
เมื่อมีการเริ่มบริการ FRS ใหม่ การดำเนินการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ค่าของคีย์รีจิสทรี BurFlags ถูกตั้งค่ากลับเป็น 0
 • เหตุการณ์ 13566 ล็อกสัญญาณว่า มีเริ่มการคืนค่าที่มีสิทธิ์
 • แฟ้มในไดเรกทอรี FRS ที่จำลองแบบ reinitialized ยังคงยังคงอยู่ และจะมีสิทธิ์ในการจำลองแบบโดยตรง นอกจากนี้ แฟ้มกลายเป็น คู่การจำลองแบบทางอ้อมที่ผ่านการจำลองแบบ transitive
 • ฐานข้อมูล FRS คือ rebuilt ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังปัจจุบันของแฟ้ม
 • เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหตุการณ์ 13516 ถูกบันทึกไว้กับสัญญาณว่า FRS ปฏิบัติ ถ้าเหตุการณ์ไม่ถูกบันทึกไว้ คุณมีปัญหากับการกำหนดค่า FRS

ส่วนกลางเปรียบเทียบกับ reinitialization เฉพาะชุดแบบจำลอง

มีทั้งสองส่วนกลาง- และแบบจำลองเฉพาะตัวของการตั้งค่า
BurFlags
รีจิสตรีคีย์ การตั้งค่าแบบส่วนกลาง
BurFlags
คีย์รีจิสทรี reinitializes ชุดแบบจำลองทั้งหมดที่มีสมาชิก ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์ที่มีชุดแบบจำลองเดียวเท่านั้น หรือเมื่อชุดแบบจำลองกำหนดว่า จะยังคงมีค่อนข้างเล็ก

contrast เพื่อกำหนดค่าแบบส่วนกลาง
BurFlags
คีย์ ชุดแบบจำลอง
BurFlags
คีย์ที่ช่วยให้คุณไปยังชุดแบบจำลองการแบ่งแยก แต่ละ reinitializes จะถูกปล่อยยังตั้งค่าการจำลองแบบ healthy allowing

ในส่วนกลาง
BurFlags
คีย์รีจิสทรีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup / Restore\Process ที่เริ่มต้น


คีย์นี้สามารถประกอบด้วยค่าเดียวกันตามที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้สำหรับคืนที่มีสิทธิ์ และ nonauthoritative

คุณสามารถค้นหาชุดแบบจำลองการตั้งค่าเฉพาะ
BurFlags
คีย์รีจิสทรี โดยกำหนด GUID สำหรับแบบจำลองการตั้งค่าที่คุณต้องการกำหนดค่า เมื่อต้องการกำหนดที่ GUID ที่สอดคล้องกับชุดแบบจำลองใด และการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdจากนั้น กด ENTER
 3. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดหยุดสุทธิ ntfrs.
 4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 5. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditจากนั้น กด ENTER
 6. เมื่อต้องการระบุ GUID ที่แสดงแบบจำลองการตั้งค่าที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica ชุด
  2. ด้านล่างนี้ชุดแบบจำลองคีย์ย่อย คีย์ย่อยอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่จะระบุ GUID มีอยู่ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก GUID และจากนั้น ในบันทึกย่อบานหน้าต่างด้านขวาข้อมูลแสดงรายการสำหรับการรากของชุดแบบจำลองค่า เส้นทางระบบแฟ้มนี้จะบ่งชี้ชุดแบบจำลองใดถูกแสดง โดย GUID นี้
  3. ทำซ้ำขั้นตอน 4 สำหรับแต่ละ GUID ที่แสดงด้านล่างนี้ชุดแบบจำลองคีย์ย่อยจนกว่าคุณค้นหาชุดแบบจำลองที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก หมายเหตุ GUID
 7. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Cumulative ชุดแบบจำลอง
 8. ด้านล่างนี้ชุดแบบจำลองที่สะสมsubkey การค้นหาตำแหน่งของ GUID ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 6 c
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งBurFlags.
 10. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิดd2เมื่อต้องการคืนค่า nonauthoritative หรือชนิดของการให้เสร็จสมบูรณ์d4การดำเนินการคืนค่าที่มีสิทธิ์ แล้ว คลิกตกลง.
 11. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และสลับไปคำสั่งกล่อง
 12. ในการคำสั่งกล่อง ชนิดเริ่มต้นสุทธิ ntfrs.
 13. ออกจากนั้นคำสั่งกล่อง

ข้อควรพิจารณาก่อนที่คุณกำหนดค่า nonauthoritative หรือที่มีสิทธิ์ที่คืนค่าของสมาชิก FRS

ถ้าคุณได้กำหนดค่าสมาชิก FRS มีการดำเนินการคืนค่าที่มีสิทธิ์ หรือ nonauthoritative โดยใช้การ
BurFlags
คีย์ย่อยของรีจิสทรี คุณไม่สามารถแก้ปัญหาที่เริ่มต้นทำให้เกิดปัญหาการจำลองแบบ ถ้าคุณไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาการจำลองแบบ สมาชิกจะโดยปกติแปลงกลับไปสถานการณ์ที่ประสบปัญหาในขณะที่ดำเนินการจำลองแบบต่อ

การแบ่งรายละเอียดบน FRS interdependencies เกินขอบเขตของบทความนี้ แต่การแก้ไขปัญหาของคุณควรมีการดำเนินการต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า การจำลองแบบ Active Directory ไม่สำเร็จ แก้ไขปัญหาการจำลองแบบ Active Directory ก่อนที่คุณทำ FRS เพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา ใช้แบบRepadmin /showrepsคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่า การจำลองแบบ Active Directory เกิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือ Repadmin.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม Windows 2000
 • ตรวจสอบว่า ขาเข้า และขาออก Active Directory ทำแบบจำลองการเกิดขึ้นระหว่างตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่โฮสต์การจำลอง SYSVOL ตั้งค่า และระหว่างตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่โฮสต์บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีส่วนร่วมในแบบจำลอง DFS ตั้งค่า
 • ตรวจสอบว่า FRS วัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิก และวัตถุที่เชื่อมต่ออยู่ใน Active Directory สำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการจำลองแบบ FRS
 • ตรวจสอบว่า วัตถุการเชื่อมต่อขาเข้า และขาออกที่มีอยู่สำหรับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมนสำหรับชุดแบบจำลอง SYSVOL
 • ตรวจสอบขาว่า ทั้งหมดที่มีสมาชิกของชุดแบบจำลอง DFS น้อยเข้าวัตถุการเชื่อมต่อในโทโพโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกาะการจำลองแบบ
 • ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ FRS และระบบบนคู่การจำลองแบบโดยตรงที่มีความยาก
 • ตรวจทานแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง FRS ใน %SYSTEMROOT%\DEBUG\NTFRS_*.LOG ระหว่างคู่การจำลองแบบโดยตรงที่กำลังมีปัญหาในการจำลองแบบ
For more information about how to troubleshoot, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
249256How to troubleshoot intra-site replication failures
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงนี้
BurFlags FRS
รีจิสทรีคีย์ที่ใช้บริการของ Microsoft การจำลองแบบแฟ้มของ Windows 2000 (FRS)

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about how to use System Start Restoration to retrieve files that are unavailable on any FRS replication partner, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
811219FRS: Recovering FRS objects and files by using system state restores
For more information about FRS, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
266679Pre-staging the File Replication service replicated files on SYSVOL and Distributed file system shares for optimal synchronization
315457วิธีการสร้างแผนภูมิ SYSVOL และเนื้อหาของที่อยู่ในโดเมน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290762 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbinfo kbmt KB290762 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290762

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com