วิธีการกำหนดตำแหน่งที่จะประกาศฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Outlook 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 264117.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ให้ดู 264118.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 257796.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการคำนึงถ้าคุณกำลังพยายามตัดสินใจที่จะประกาศฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเองบางอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Outlook ฟอร์มแบบกำหนดเองได้โดยทั่วไปแล้วประกาศไปยังไลบรารีฟอร์มเพื่อให้สำเนาของฟอร์มจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สินค้าแต่ละรายการประกอบด้วยแมสเสจคลาสฟิลด์ที่ระบุว่า ฟอร์มใดเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการ เมื่อคุณประกาศฟอร์มแบบกำหนดเองไปยังไลบรารีฟอร์ม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server และ Outlook ใช้อย่างมากทรัพยากรและแบนด์วิดท์น้อยเนื่องจากแบบฟอร์มตัวเองไม่จำเป็นที่จะเก็บไว้ภายในแต่ละรายการ

การแก้ไขปัญหาแบบฟอร์ม outlook อาจแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก Outlook มีหมายเลขของชนิดต่าง ๆ ของแบบฟอร์มมาตรฐาน มักยากต่อการตรวจสอบที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ฟอร์ม และมีหลายปัจจัยคำนึงเมื่อคุณทำการตัดสินใจ

ซึ่งคุณสามารถประกาศฟอร์ม

สามารถประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่สาม ตารางต่อไปนี้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่เก็บ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตำแหน่งที่ตั้งคำอธิบาย
โฟลเดอร์ (หรือโฟลเดอร์ฟอร์มไลบรารี)การแก้ไขฟอร์มของสุดตามโฟลเดอร์ ประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เพื่อที่จะพร้อมใช้งานเมื่อใดก็ ตามที่มีบุคคลอื่นกำลังใช้งานโฟลเดอร์ ถ้าคุณประกาศฟอร์มในโฟลเดอร์สาธารณะ แบบฟอร์มจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ ถ้าคุณประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณต้องการเมื่อคุณใช้โฟลเดอร์นั้น แบบฟอร์มผู้ติดต่อ ลงรายการบัญชี งาน และสมุดรายวันเป็นตัวอย่างของชนิดของฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์โดยทั่วไป ประโยชน์ข้อหนึ่งเมื่อต้องการประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์ไม่ว่า แบบฟอร์มจะพร้อมใช้งานบนเมนูการดำเนินการเมื่อคุณอยู่ในโฟลเดอร์
ไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กรประกาศฟอร์มในไลบรารีนี้ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ เช่นฟอร์มรายงานวันหยุดพักผ่อนเวลา ไลบรารีนี้มักใช้สำหรับแบบฟอร์มข้อความอีเมลเนื่องจากพวกเขาโดยทั่วไปไม่อยู่บนโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง คุณสามารถประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มองค์กรเมื่อคุณต้องการใช้แบบฟอร์มเดียวกันที่กำหนดเองในโฟลเดอร์มากกว่าหนึ่ง เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถรักษาเพียงหนึ่งฟอร์มที่ถูกประกาศ ฟอร์มที่ถูกประกาศไปยังไลบรารีนี้จะสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในองค์กรตราบใดที่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในไลบรารี โดยผู้ดูแลระบบ ไลบรารีถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ในการประกาศไปยังไลบรารีฟอร์มแบบองค์กร โดยทั่วไปมีให้สิทธิ์นี้เฉพาะบางบุคคลหรือแผนกที่จัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange
ไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลฟอร์มที่ถูกบันทึกไว้ในไลบรารีนี้จะเข้าถึงได้เท่านั้น เมื่อคุณประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล แบบฟอร์มถูกเก็บไว้เป็นรายการที่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์รากของกล่องจดหมายของคุณหรือแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ซึ่งมีตำแหน่งการนำส่งจดหมายเริ่มต้นของคุณ เหมือนกับฟอร์มที่เก็บอยู่ในไลบรารีฟอร์องค์กร แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถเปิด โดยใช้คำสั่งฟอร์มที่เลือก บันทึกฟอร์มในไลบรารีนี้เมื่อคุณสร้างฟอร์มส่วนบุคคลใช้เอง เช่นฟอร์มข้อความอีเมลที่มาตรฐานที่มีการจ่าหน้าไว้ล่วงหน้าไปยังผู้รับ

นอกจากนี้ยังจะสามารถเก็บฟอร์ม Outlook เป็นแฟ้มในระบบแฟ้ม หรือ เป็นรายการข้อความในโฟลเดอร์ Outlook Microsoft แนะนำให้ คุณหลีกเลี่ยงใกล้เข้าเหล่านี้ ทั้งสองอย่างไรก็ตาม เนื่องจากแบบฟอร์มจะเป็นฟอร์มแบบใช้ครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290657 OL2002: ที่ทำงานกับข้อกำหนดของฟอร์มและฟอร์มแบบใช้ครั้งเดียว
คุณสามารถบันทึกฟอร์ม Outlook ไปยังระบบแฟ้มเป็นแฟ้มแม่แบบ Outlook (.oft) นี้ช่วยให้คุณสามารถแนบแบบฟอร์มข้อความอีเมล และจากนั้น ส่งแบบฟอร์มไปยังบุคคลอื่น คุณยังสามารถใช้แฟ้ม.oft เป็นสำเนาสำรองของฟอร์ม การบันทึกฟอร์มเป็นแฟ้ม.oft:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 2. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มนั้น
 3. ในกล่องเก็บเป็นชนิดคลิกแม่แบบ Outlookและจากนั้น คลิกบันทึก
คุณสามารถบันทึกฟอร์มเป็นรายการในโฟลเดอร์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แล้วใช้ Microsoft ไม่แนะนำให้ คุณทำเช่นนี้สำหรับเหตุผลต่อไปนี้:
 • เป็นการง่ายที่จะลบแบบฟอร์มโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • จะ tends การ blur แยกความแตกต่างระหว่างฟอร์มและรายการ และผลโดยทั่วไปคือ โฟลเดอร์ที่จะถูกกรอกข้อมูล ด้วยสินค้าอื่นที่ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ของแบบฟอร์มเดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้ดีเมื่อคุณออกแบบฟอร์ม Outlook
 • สินค้าที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์โดยทั่วไปจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน และคุณมักจะต้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มของคุณ ดังนั้น Microsoft แนะนำให้ คุณเปิดรายการในโฟลเดอร์ และจากนั้น เข้าสู่โหมดการออกแบบ เปิดอินสแตนซ์ใหม่ของฟอร์ม และจากนั้น ป้อนโหมดออกแบบ
 • ฟอร์มที่ถูกจัดเก็บเป็นรายการฟอร์ม "ใช้ครั้งเดียว" และมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
การบันทึกฟอร์มในโฟลเดอร์ปัจจุบัน คลิกบันทึกบนเมนูแฟ้ม

ข้อควรพิจารณาเมื่อคุณจะตัดสินใจที่จะประกาศฟอร์ม

มีหลายคำถามคำนึงคุณจะตัดสินใจที่จะประกาศฟอร์ม:
 • แบบฟอร์มที่ยึดตามโฟลเดอร์โซลูชัน หรือเป็นฟอร์มที่มีข้อความอีเมล์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งไปยังผู้รับหรือไม่
 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้อย่างไร ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server สามารถประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มองค์กร หรือองค์กรของคุณสามารถจัดเก็บข้อจำกัดที่วางบนฟอร์มชนิดใดมีได้
 • จำนวนคนต้องการเข้าถึงแบบฟอร์มหรือไม่
 • จะแบบฟอร์มมีการอัพเด มักจะทำให้ต้องมีสำเนาของแบบฟอร์มที่ปรับใช้จากส่วนกลางหรือไม่
 • แบบฟอร์มไม่จำเป็นต้องพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์หรือไม่
 • ถ้าเป็นฟอร์มข้อความอีเม จะให้ใช้เฉพาะภายในองค์กร หรือจะได้ถูกส่งไปยังผู้รับอื่นภายนอกองค์กรได้อย่างไร
 • วิธีจะใหม่สามารถเปิดฟอร์มนี้หรือไม่

การตัดสินใจที่จะประกาศฟอร์มตามโฟลเดอร์

เมื่อคุณสร้างโซลูชันตามโฟลเดอร์ที่โฟกัสหลักของแบบฟอร์มจะแสดงรายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์เดียว โดยทั่วไปแล้วประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เอง เมื่อคุณประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์ โฟลเดอร์เป็นเอนทิตีมีอยู่ด้วยตนเอง และแบบฟอร์มนี้จะพร้อมใช้งานในเมนูการกระทำ

อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ที่คุณอาจไม่ต้องการประกาศฟอร์มโดยทั่วไปตามโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์นี้ ถ้าคุณใช้ฟอร์มในโฟลเดอร์มากกว่าหนึ่ง และแต่ละโฟลเดอร์ใช้ฟอร์มรุ่นเดียวกันเสมอ ให้พิจารณาการประกาศฟอร์มลงในไลบรารีฟอร์มแบบองค์กรหรือไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล เมื่อคุณทำเช่นนี้ ไม่มีสำเนาของฟอร์มที่ถูกประกาศ และง่ายต่อการปรับปรุงถ้าคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ต้องการเข้าถึงแบบฟอร์มนี้ ประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล ถ้าคนอื่นจำเป็นต้องเข้าถึงแบบฟอร์ม และแบบฟอร์มทั่วไปในโฟลเดอร์สาธารณะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server ตรวจสอบหรือไม่คุณอาจไม่สามารถประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มองค์กร ข้อเสียอย่างหนึ่งที่อาจมีการใช้วิธีการนี้เป็นแบบฟอร์มจะไม่พร้อมใช้งานภายใต้เมนูการดำเนินการยกเว้นว่ามีการเผยแพร่ไปยังโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้ามี เป็นฟอร์มเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ เช่นโดยทั่วไปในกรณีนี้จะไม่ทำให้มากเกินไปของความแตกต่างเนื่องจากผู้ใช้หรือคุณสามารถใช้ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อเปิดรายการใหม่

การตัดสินใจที่จะประกาศฟอร์มที่ยึดตามข้อความ

ถ้าแบบฟอร์มจะขึ้นอยู่กับข้อความอีเมล และจากสองคนเท่านั้นและคุณได้ใช้ ประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังสร้างรายการใหม่โดยใช้แบบฟอร์มนี้ คุณอาจต้องการเผยแพร่ไปที่อินบ็อกซ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้บนเมนูการดำเนินการ ถ้าแบบฟอร์มจะถูกใช้ โดยผู้รับหลายคนภายในองค์กร งานในไลบรารีฟอร์มแบบองค์กรเพื่อให้มีสำเนาของแบบฟอร์มเพื่อรักษา และทุกคนสามารถเข้าถึง วิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม สามารถทำให้ฟอร์มยากต่อการเปิด

ข้อควรพิจารณาและตัวเลือกสำหรับการเปิดฟอร์ม

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีผู้ใช้โดยทั่วไปแล้วเปิดฟอร์มขึ้นอยู่กับที่จัดเก็บแบบฟอร์มของ Outlook:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดของแบบฟอร์มตำแหน่งที่จะเปิด
โฟลเดอร์ฟอร์มถ้าคุณเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแบบฟอร์ม แบบฟอร์มจะพร้อมใช้งานในเมนูการกระทำ
ไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กร

- และ -

ไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล
ฟอร์มที่เก็บอยู่ในไลบรารีฟอร์มองค์กรและไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม ในการเข้าถึงแบบฟอร์ม ชี้ไปที่สร้างบนเมนูไฟล์และจากนั้น คลิกแบบฟอร์มที่เลือก

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ฟอร์ม

เพิ่มคำสั่ง "เลือกฟอร์ม" ลงในแถบเครื่องมือ

เพื่อลดจำนวนของขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าถึงคำสั่งแบบฟอร์มเลือกความยาว เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือเพื่อให้คุณสามารถแสดงกล่องโต้ตอบ ด้วยการคลิกเมาส์หนึ่ง:
 1. บนเมนูมุมมองชี้ไปที่แถบเครื่องมือและจากนั้น คลิกกำหนดเอง
 2. คลิกที่แท็บคำสั่งในกล่องโต้ตอบกำหนดเอง
 3. ในกล่องประเภทโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกแฟ้ม
 4. ในกล่องคำสั่งคำสั่งเลือกแบบฟอร์มการค้นหา และลากจนถึงตำแหน่งที่ตั้งของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการ
 5. คลิกปิด

เปิดแบบฟอร์ม โดยการใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์หรือเป็น COM add-in

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่อเปิดแบบฟอร์มจากแถบเครื่องมือหรือเมนู คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290803 OL2002: วิธีการเปิดแบบฟอร์มจากปุ่มแถบเครื่องมือ

ประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์

ถ้าไม่ได้ประกาศฟอร์มในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลหรือไลบรารีฟอร์มแบบองค์กร คุณอาจต้องพิจารณาการประกาศฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เพื่อให้ปรากฏในเมนูการกระทำ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการปรับปรุงแบบฟอร์ม ให้แน่ใจว่า ฟอร์มถูกปรับใช้ใหม่เพื่อให้คุณไม่ได้สร้างปัญหากับแคชของฟอร์ม Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคชของฟอร์ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290806 วิธีแบบฟอร์มแคทำงานได้

บันทึกแฟ้ม.oft กับเครื่องเดสก์ท็อปหรือเมนู'เริ่ม'

แม้ว่า Microsoft ไม่แนะนำโดยทั่วไปแล้วให้บันทึกแฟ้ม.oft เดสก์ท็อป หรือเมนูเริ่มคุณสามารถบันทึกเป็นแฟ้มแม่แบบ Outlook (.oft) ไปยังตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง สินค้าที่สร้างขึ้น โดยการทำเช่นนี้ประกอบด้วยฟอร์ม "ใช้ครั้งเดียว" ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นอยู่กับการออกแบบของฟอร์มและวิธีการใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290657 OL2002: ที่ทำงานกับข้อกำหนดของฟอร์มและฟอร์มแบบใช้ครั้งเดียว

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่และ answersto คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาของ Microsoft Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
287530 OL2002: คำถามเกี่ยวกับฟอร์มแบบกำหนดเองและการแก้ไขปัญหาใน Outlook

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbforms kbhowto kbmt KB290802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com