คุณไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ WSD หรืออุปกรณ์ที่ใช้สแกนในเซิร์ฟเวอร์หลักของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2908152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณไม่สามารถ usea เว็บเซอร์วิสบอุปกรณ์ (WSD) พิมพ์หรือสแกนหมายเลขที่แนบอยู่กับระบบปฏิบัติการ (ผ่านพอร์ต USB ตัวอย่าง) ในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์หลักใน Windows Server ภายในเครื่อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์หลักไม่สนับสนุนเครื่องพิมพ์ WSD หรือการสแกนของ Windows รูปซื้อ (WIA)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งคุณลักษณะเพิ่มเติมประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อปเพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับ printersand WSD ที่สแกนใน Windows Server การใช้ Windows PowerShell เพื่อติดตั้งคุณลักษณะประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ
 • ในตัวอย่างคำสั่งในขั้นตอนนี้ จะถูกสมมติว่า แฟ้มอิมเมจของ Windows จะอยู่ที่ d:\sources\install.wim
 • Complexities บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้แฟ้มอิมเมจของ Windows ที่อยู่บนเครือข่ายร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครื่องจักร และไม่เลียนแบบผู้ใช้เข้าสู่ระบบในขณะที่คุณกำลังใช้ cmdlet ของตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์อยู่ หากคุณพบความยุ่งยากในขณะที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คัดลอกแฟ้ม.wim ไปยังดิสก์ภายในเครื่อง แล้วลองอีกครั้ง
 1. ค้นหาแฟ้มอิมเมจของ Windows (*.wim) ที่มีอยู่ในสื่อการติดตั้ง Windows ของคุณ
 2. กำหนดหมายเลขดัชนีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีรูปแบบ GUI (ตัวอย่างเช่น SERVERDATACENTER, SERVERDATACENTERCORE ไม่) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้:
  Get-WindowsImage -ImagePath d:\sources\install.wim
  หมายเหตุ คุณต้องใช้อิมเมจของ Windows ที่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่ใช้อิมเมจของ Windows ใด ๆ ที่ลงท้าย ด้วย "หลัก" ได้เนื่องจากรูปภาพเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยแฟ้มที่จำเป็นในการติดตั้งประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป
 3. เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้:
  Install-WindowsFeature Desktop-Experience –Source wim:d:\sources\install.wim:4 –Restart
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ใส่-แหล่งพารามิเตอร์ Windows พยายามดาวน์โหลดลักษณะการทำงานผ่านทาง Windows Update ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ตเครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการสแกนอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ WSD ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์หลักยังป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์รับรองการทดสอบของอุปกรณ์สแกนเนอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2908152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2908152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2908152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com