ID článku: 290846 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sa popisuje používanie funkcie Automatické odpovede (mimo pracoviska) a funkcie Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len pri používaní konta Exchange, ktoré využívajú mnohé organizácie. Domáci používatelia konto Exchange zvyčajne nemajú. Ak chcete funkciu Automatické odpovede zapnúť v konte, ktoré sa nenachádza na serveri Exchange, prejdite do nasledujúcej časti: Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange.

Zapnutie funkcie Automatické odpovede (mimo pracoviska) alebo funkcie Asistent pre režim „Mimo pracoviska“

V programoch Microsoft Office Outlook 2013 a 2010

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
 1. Kliknite na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Informácie.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2906015


 2. Kliknite na položku Automatické odpovede (mimo pracoviska).

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2906016

  Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, nepoužívate konto Exchange. Prejdite do nasledujúcej časti: Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange.
 3. V dialógovom okne Automatické odpovede začiarknite políčko Posielať automatické odpovede.
 4. Ak chcete zadať určený rozsah času a dátumu, začiarknite políčko Odosielať len v tomto časovom rozsahu. Potom nastavte hodnoty v poliach Začiatok a Koniec.
 5. Na karte V rámci mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať v rámci organizácie, a na karte Mimo mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať mimo organizácie.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť Odosielať len v tomto časovom rozsahu, funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) bude pracovať, až kým sa nedosiahne dátum a čas nastavený v poli Koniec v kroku 5.
  V opačnom prípade bude funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Neposielať automatické odpovede.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

V programe Microsoft Office Outlook 2007

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2906017
 2. V dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ začiarknite políčko Posielať automatické odpovede pre režim „Mimo pracoviska“.
 3. Ak chcete zadať určený rozsah času a dátumu, začiarknite políčko Odosielať len v tomto časovom rozsahu. Potom nastavte hodnoty v poliach Začiatok a Koniec.
 4. Na karte V rámci mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať v rámci organizácie, a na karte Mimo mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať mimo organizácie.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť Odosielať len v tomto časovom rozsahu, funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ bude pracovať, až kým sa nedosiahne dátum a čas nastavený v poli Koniec v kroku 5.
  V opačnom prípade bude funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Neposielať automatické odpovede pre režim „Mimo pracoviska“.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

V programe Microsoft Office Outlook 2003

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo kancelárie“.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2906018
 2. V dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ kliknite na položku Momentálne som mimo pracoviska.
 3. Do poľa Automaticky odpovedať iba raz každému odosielateľovi použitím nasledujúceho textu napíšte správu, ktorá sa má odosielať, keď ste mimo pracoviska.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ bude pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Momentálne som na pracovisku.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange

Funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) ani funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ nie sú k dispozícii v iných kontách, než sú kontá Exchange. Takýmito kontami sú napríklad kontá Outlook.com (predtým Hotmail), POP3 a IMAP.

Funkciu Automatické odpovede (mimo pracoviska) však môžete napodobniť skombinovaním e-mailovej šablóny programu Outlook a pravidiel programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:
Outlook 2013: Automatické odpovedanie na e-mailové správy bez použitia konta na serveri Exchange Server
Outlook 2010: Odosielanie upozornení na nedostupnosť na pracovisku pri používaní kont POP3, IMAP a Outlook.com
Outlook 2007 alebo Outlook 2003: Odosielanie upozornení na nedostupnosť na pracovisku pri používaní kont POP3, IMAP a Outlook.com


Ďalšie informácie

Ako zistiť, či sa používa konto Exchange

V programoch Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook 2007

Pozrite sa do stavového riadka programu Outlook. Ak používate konto Exchange, v stavovom riadku sa zobrazuje text Pripojené k serveru Microsoft Exchange.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2906019


V programe Outlook 2003

V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá, kliknite na položku Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a skontrolujte typ konta, ktoré používate.


Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2906020


Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel
Outlook 2013 a Outlook 2010: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Outlook 2007: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Outlook 2003: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 290846 - Posledná kontrola: 31. októbra 2013 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Kľúčové slová: 
kbhowto kbcip KB290846

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com