หมายเลขบทความ (Article ID): 290846 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ "การตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน)" และ "ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน"

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ที่หลายองค์กรใช้งาน ผู้ใช้ภายในบ้านโดยทั่วไปไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่ Exchange โปรดไปยังส่วนนี้: วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange

วิธีการเปิด “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” หรือ “ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน”

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2013 และ 2010

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิกแท็บ ข้อมูล ในเมนู

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2902104


 2. คลิก ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2902105

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange อยู่ โปรดไปยังส่วนนี้: วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ
 4. ถ้าคุณต้องการระบุช่วงเวลาและวันที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งในระหว่างช่วงเวลานี้เท่านั้น จากนั้นตั้งค่า เวลาเริ่มต้น แล้วตั้งค่า เวลาสิ้นสุด
 5. ในแท็บ ด้านในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งภายในองค์กรของคุณ และในแท็บ นอกองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งออกนอกองค์กรของคุณ
 6. คลิก ตกลง
 7. ถ้าคุณเลือก “ส่งในช่วงเวลานี้เท่านั้น” ในขั้นตอนที่ 4 คุณสมบัติ ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน) จะยังคงทำงานจนกระทั่งถึงวันที่และเวลาที่กำหนดสำหรับเวลาสิ้นสุดในขั้นตอนที่ 5
  ไม่เช่นนั้น ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน) จะยังทำงานจนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ไม่ส่งตอบกลับอัตโนมัติ”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2902106
 2. กล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เลือกกล่องโต้ตอบ ส่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน
 3. ถ้าคุณต้องการระบุช่วงเวลาและวันที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งในระหว่างช่วงเวลานี้เท่านั้น จากนั้นตั้งค่า เวลาเริ่มต้น แล้วตั้งค่า เวลาสิ้นสุด
 4. ในแท็บ ด้านในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งภายในองค์กรของคุณ และในแท็บ นอกองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งออกนอกองค์กรของคุณ
 5. คลิก ตกลง
 6. ถ้าคุณเลือกตัวเลือก “ส่งเฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้” ในขั้นตอนที่ 4 คุณสมบัติ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน จะยังคงทำงานจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่ตั้งค่าเป็นเวลาสิ้นสุดในขั้นตอนที่ 5
  ไม่เช่นนั้น ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะยังคงทำงานจนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ไม่ส่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2902107
 2. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้คลิก ฉันอยู่ในสำนักงานในขณะนี้
 3. ในกล่อง ตอบกลับอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวไปยังผู้ส่งแต่ละรายด้วยข้อความต่อไปนี้ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งขณะที่คุณไม่อยู่ในสำนักงาน
 4. คลิก ตกลง
 5. ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะยังคงใช้งานได้จนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ฉันอยู่ในสำนักงานในขณะนี้”
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange

คุณลักษณะ “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” หรือ “ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน” ไม่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange เช่น Outlook.com (คือ Hotmail ก่อนหน้านี้), POP3, IMAP

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมเท็มเพลตอีเมล Outlook กับกฎของ Outlook เพื่อจำลองการทำงานของคุณลักษณะ “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความต่อไปนี้:
Outlook 2013: ตอบกลับข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติโดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server
Outlook 2010: ส่งข้อความแจ้งเตือน Office ด้วยบัญชี POP3, IMAP และ Outlook.com
Outlook 2007 หรือ Outlook 2003: ส่งข้อความแจ้งเตือน Office ด้วยบัญชี POP3, IMAP และ Outlook.com


ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange อยู่หรือไม่

สำหรับ Outlook 2013, Outlook 2010 และ Outlook 2007

ใน Outlook ตรวจสอบแถบสถานะ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange แถบสถานะแสดง "เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange"

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2902108


สำหรับ Outlook 2003

บนเมนูเครื่องมือ คลิกบัญชีอีเมล คลิก ดูหรือเปลี่ยนบัญชีอีเมลที่มีอยู่ แล้วตรวจสอบประเภทของบัญชีซึ่งคุณกำลังใช้อยู่


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2902109


วิธีจัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ
Outlook 2013 และ Outlook 2010: จัดการข้อความโดยใช้กฎ

Outlook 2007: จัดการข้อความโดยใช้กฎ

Outlook 2003: เกี่ยวกับการจัดการข้อความที่มีกฎ

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290846 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbhowto kbcip KB290846

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com