Το VBRun60sp6.exe εγκαθιστά τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης του Visual Basic 6.0 SP6

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 290887 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το VBRun60sp6.exe ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής, το οποίο εγκαθιστά τις τελευταίες εκδόσεις των αρχείων χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Visual Basic, τα οποία απαιτούνται από όλες τις εφαρμογές που δημιουργούνται με τη Visual Basic 6.0. Τα αρχεία περιλαμβάνουν τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Visual Studio 6.0 Service Pack 6.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αποκτήσετε το αρχείο VBRun60sp6.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7B9BA261-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C (Αγγλική έκδοση)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Μαρτίου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο. Το VBRun60sp6.exe εγκαθιστά τα ακόλουθα αρχεία πυρήνα που περιλαμβάνονται στο Visual Studio 6.0 Service Pack 6. Τα αρχεία αυτά βασίζονται σε εξαρτήσεις που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο ή εφαρμογή που δημιουργείται στο πρόγραμμα Visual Basic 6.0:

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα αρχείουΈκδοσηΜέγεθος
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147.728 byte)
Comcat.dll4.71.1460.121.7 KB (22.288 byte)
Msvbvm60.dll6.0.97.821,32 MB (1.386.496 byte)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598.288 byte)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164.112 byte)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 KB (17.920 byte)

Το VBRun60sp6.exe εγκαθιστά επίσης τα ακόλουθα αρχεία. Τα αρχεία αυτά είναι συνοδευτικά αρχεία για το αρχείο αυτόματης εξαγωγής VBRun60sp6.exe:

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα αρχείουΈκδοσηΜέγεθος
Advpack.dll4.71.1015.073,2 KB (74.960 byte)
Vbrun60.infΔεν εφαρμόζεται1,04 KB (1.069 byte)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2.272 byte)
W95inf32.dll4.71.16.04,5 KB (4.608 byte)

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ορίσματα της γραμμής εντολών για το αρχείο VBRun60sp6.exe, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών:
VBRun60sp6.exe /?
Σημείωση Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε την πλήρη διαδρομή προς το αρχείο VBRun60sp6.exe στην εντολή.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ορίσματα γραμμής εντολών για αυτό το αρχείο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
189520 Επιλογές γραμμής εντολών για το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Outlook Deployment Kit (ODK)

Χρειάζομαι το αρχείο VBRun60sp6.exe;

Το αρχείο VBRun60sp6.exe δεν αντικαθιστά τον οδηγό Package and Deployment Wizard (PDW) για τη διανομή εφαρμογών της Visual Basic. Για παράδειγμα, εάν στην εφαρμογή σας περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ή DLL, χρησιμοποιήστε τον PDW ή ένα πακέτο εγκατάστασης άλλου κατασκευαστή για τη διανομή. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή της Visual Basic εξαρτάται μόνο από τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο VBRun60sp6.exe, μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας δίνοντας στους τελικούς χρήστες το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) και το VBRun60sp6.exe.

Για να καθορίσετε εάν η εφαρμογή σας απαιτεί πρόσθετα αρχεία για διανομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον PDW για να δημιουργήσετε ένα σετ από αρχεία εγκατάστασης ως τεστ. Όταν ο PDW δημιουργεί ένα πακέτο εγκατάστασης, δημιουργεί επίσης ένα αρχείο Setup.lst. Ανοίξτε το αρχείο Setup.lst σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Notepad. Εάν στην ενότητα [Αρχεία εγκατάστασης1] του αρχείου Setup.lst αναφέρεται μόνο το δικό σας αρχείο .exe, οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να εκτελέσουν την εφαρμογή σας μετά την εκτέλεση του VBRun60sp6.exe για την εγκατάσταση των αρχείων πυρήνα χρόνου εκτέλεσης. Ωστόσο, εάν η ενότητα [Αρχεία εγκατάστασης1] περιέχει πολλά αρχεία, εξετάστε την περίπτωση να χρησιμοποιήσετε τον PDW ή ένα πακέτο εγκατάστασης άλλου κατασκευαστή για τη διανομή.

Πέρα από τη διανομή απλών εκτελέσιμων αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο VBRun60sp6.exe για να κάνετε τα εξής:
  • Να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος των στοιχείων λήψης εφαρμογών της Visual Basic από το Internet.

    Εκτελώντας το αρχείο VBRun60sp6.exe έγκαιρα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής σας από το Web πιο γρήγορα.
  • Ως βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων όταν μια εγκατάσταση της Visual Basic ή μια εφαρμογή της Visual Basic αποτύχει.

    Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης αποτύχει με μήνυμα λάθους που αναφέρει ένα από τα αρχεία πυρήνα ή εάν η εγγραφή ενός στοιχείου αποτύχει στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης, τα αρχεία πυρήνα στον υπολογιστή στόχο μπορεί να μην συμφωνούν. Εάν οι εκδόσεις των αρχείων στο αρχείο VBRun60sp6.exe είναι νεότερες από τις εκδόσεις στον υπολογιστή στόχο, μπορεί να επιλύσετε το ζήτημα εκτελώντας το αρχείο VBRun60sp6.exe πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ζητήματος του προγράμματος Εγκατάστασης που επιλύεται με την εκτέλεση του VBRun60.exe ή του VBRun60sp6.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
194754 Αρχείο Setup.exe συνδεδεμένο σε εξαγωγή Oleaut32.dll:185 που λείπει
Μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής, το οποίο να περιέχει τα πρωτότυπα αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Visual Basic 6.0, με την εξαγωγή του VBRun60.exe από το αρχείο VBRun60.cab. Το αρχείο VBRun60.cab είναι διαθέσιμο στα CD των προγραμμάτων Visual Basic και Visual Studio. Το αρχείο VBRun60.cab βρίσκεται στο φάκελο \Common\Tools\Vb\Cabinets στο CD της Visual Basic 6.0 (Δισκέτα 1).

Στα CD της Visual Studio 6.0 Professional, το αρχείο VBRun60.cab βρίσκεται στην ίδια σχετική διαδρομή στη Δισκέτα 2. Στα CD της Visual Studio 6.0 Enterprise, βρίσκεται στη Δισκέτα 3.

Σημείωση Η έκδοση το αρχείου VBRun60sp6.exe η οποία περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης είναι διαφορετική από αυτήν του CD εγκατάστασης. Η έκδοση που περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο είναι η πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνεται στο Visual Studio 6.0 Service Pack 6.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα εξαγωγής (Extract utility) για να εξαγάγετε το αρχείο VBRun60.exe από την αρχειοθήκη, VBRun60.cab. Το αρχείο Extract.exe βρίσκεται στο φάκελο των Windows ή στο CD εγκατάστασης των Microsoft Windows 95, Windows 98, ή Windows NT. Από μια γραμμή εντολών του MS-DOS, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε το αρχείο από την αρχειοθήκη στον τρέχοντα κατάλογο:
Extract Vbrun60.cab
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Extract, κάντε κλικ στν αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129605 Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
194022 Service Pack της Visual Studio 6.0, τί, πού, γιατί
194295 Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης ενός Service Pack της Visual Studio
180071 Το Msvbvm50.exe εγκαθιστά αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Visual Basic 5.0
Για πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης χωρίς τα ενημερωμένα αρχεία του Service Pack, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο:
192461 Το VBRun60.exe εγκαθιστά τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Visual Basic 6.0

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 290887 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 4.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbdownload kbappsetup kbdeployment kbfile kbinfo kbtophit KB290887

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com