Program VBRun60sp6.exe instaluje pliki wykonawcze programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem SP6

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 290887 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Plik VBRun60sp6.exe to samorozpakowujący się plik wykonywalny, który instaluje najnowsze wersje plików wykonawczych wymaganych przez wszystkie aplikacje utworzone w programie Visual Basic 6.0. W plikach są uwzględnione poprawki dostępne w dodatku Service Pack 6 dla programu Visual Studio 6.0.

Więcej informacji

Aby uzyskać plik VBRun60sp6.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7B9BA261-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C
Data wydania: 29 marca 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku. Program VBRun60sp6.exe instaluje następujące pliki podstawowe, które są dostępne w dodatku Service Pack 6 dla programu Visual Studio 6.0. Pliki te są wymagane przez wszelkie składniki lub aplikacje utworzone w programie Visual Basic 6.0:

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersjaRozmiar
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147 728 bajtów)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 KB (22 288 bajtów)
Msvbvm60.dll6.0.97.821,32 MB (1 386 496 bajtów)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598 288 bajtów)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164 112 bajtów)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 KB (17 920 bajtów)

Program VBRun60sp6.exe instaluje również następujące pliki. Są to pliki pomocnicze samowyodrębniającego się pliku VBRun60sp6.exe.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersjaRozmiar
Advpack.dll4.71.1015.073,2 KB (74 960 bajtów)
Vbrun60.infNie dotyczy1,04 KB (1 069 bajtów)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2 272 bajtów)
W95inf32.dll4.71.16.04,5 KB (4 608 bajtów)

Aby uzyskać informacje dotyczące argumentów wiersza polecenia dostępnych dla pliku VBRun60sp6.exe, należy wprowadzić następujące polecenie w wierszu polecenia:
VBRun60sp6.exe /?
Uwaga Konieczne może być określenie w poleceniu pełnej ścieżki do pliku VBRun60sp6.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące argumentów wiersza polecenia dla tego pliku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
189520 Outlook Deployment Kit (ODK) Setup command-line options

Czy potrzebuję pliku VBRun60sp6.exe?

Przeznaczeniem pliku VBRun60sp6.exe nie jest zastąpienie kreatora Package and Deployment Wizard (PDW) służącego do dystrybucji aplikacji napisanych w języku Visual Basic. Na przykład, jeśli aplikacja zawiera takie składniki, jak formanty ActiveX lub biblioteki DLL, do jej dystrybucji należy użyć kreatora PDW lub pakietu instalacyjnego innej firmy. Jeśli jednak aplikacja napisana w języku Visual Basic zależy wyłącznie od plików znajdujących się w pliku VBRun60sp6.exe, jej dystrybucja może sprowadzać się do przekazania użytkownikom końcowym pliku wykonywalnego (exe) i pliku VBRun60sp6.exe.

Aby określić, czy dystrybucja danej aplikacji wymaga dodatkowych plików, można za pomocą kreatora PDW utworzyć zestaw plików instalacyjnych przeznaczonych do testowania. Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego kreator PDW utworzy także plik Setup.lst. Otwórz plik Setup.lst w edytorze tekstów, np. w programie Notatnik. Jeśli w sekcji [Setup1 Files] pliku Setup.lst jest wymieniony tylko plik exe, użytkownicy końcowi powinni móc uruchomić tę aplikację po uprzednim uruchomieniu programu VBRun60sp6.exe w celu zainstalowania podstawowych plików środowiska wykonawczego. Jeśli jednak w sekcji [Setup1 Files] jest wymienionych wiele plików, warto rozważyć dystrybucję przy użyciu kreatora PDW lub programu instalacyjnego innej firmy.

Program VBRun60sp6.exe może być używany nie tylko do dystrybucji prostych plików wykonywalnych, ale i do następujących zadań:
  • Do minimalizowania wielkości pobieranych z Internetu aplikacji w języku Visual Basic.

    Uruchomienie pliku VBRun60sp6.exe przed przystąpieniem do pobierania aplikacji z sieci Web spowoduje przyspieszenie pobierania.
  • Jako krok w procedurze rozwiązywania problemów, jeśli nie powiedzie się instalacja programu Visual Basic lub aplikacji w języku Visual Basic.

    Niepowodzenie instalacji i wyświetlenie komunikatu o błędzie odnoszącego się do jednego z plików podstawowych lub niepowodzenie rejestracji składnika podczas instalacji może być spowodowane niezgodnością wersji plików podstawowych na danym komputerze. Jeśli wersje plików w programie VBRun60sp6.exe są nowsze niż wersje na komputerze docelowym, można rozwiązać ten problem przez uruchomienie pliku VBRun60sp6.exe przed uruchomieniem programu instalacyjnego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o przykładowym problemie z instalacją, który można rozwiązać, uruchamiając plik VBRun60.exe lub VBRun60sp6.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
194754 Setup.exe file linked to missing export Oleaut32.dll:185
Samorozpakowujący się plik wykonywalny, który instaluje oryginalne pliki wykonawcze programu Visual Basic 6.0, można uzyskać przez wyodrębnienie pliku VBRun60.exe z pliku VBRun60.cab. Plik VBRun60.cab jest dostępny na dyskach CD z programami Visual Basic i Visual Studio. Plik VBRun60.cab znajduje się w folderze \Common\Tools\Vb\Cabinets na dysku CD z programem Visual Basic 6.0 (Dysk 1).

Na dyskach CD z programem Visual Studio 6.0 Professional plik VBRun60.cab znajduje się w tej samej ścieżce względnej, ale na dysku 2. W przypadku programu Visual Studio 6.0 Enterprise ten plik znajduje się na dysku 3.

Uwaga Wersja pliku VBRun60sp6.exe dołączona do tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base różni się od wersji umieszczonych na instalacyjnych dyskach CD. Wersja z tego artykułu to najnowsza wersja dostarczana wraz z dodatkiem Service Pack 6 dla programu Visual Studio 6.0.

Do wyodrębnienia pliku VBRun60.exe z pliku VBRun60.cab można użyć narzędzia Extract. Plik Extract.exe znajduje się w folderze Windows na instalacyjnym dysku CD z systemem Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows NT. Z wiersza polecenia MS-DOS można uruchomić następujące polecenie, aby wyodrębnić plik z pliku cab do bieżącego katalogu:
Extract Vbrun60.cab
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Extract, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
194022 Visual Studio 6.0 service packs, what, where, why
194295 How to tell that a Visual Studio service pack is installed
180071 Msvbvm50.exe installs Visual Basic 5.0 run-time files
Aby uzyskać informacje dotyczące plików wykonawczych bez plików zaktualizowanych w dodatku Service Pack, zobacz następujący artykuł:
192461 Plik VBRun60.exe instaluje pliki czasu wykonywania programu Visual Basic 6.0

Właściwości

Numer ID artykułu: 290887 - Ostatnia weryfikacja: 17 października 2005 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kbdownload kbappsetup kbdeployment kbfile kbinfo kbtophit KB290887

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com