VBRun60sp6.exe installerar Visual Basic 6.0 SP6-körningsfiler

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 290887 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

VBRun60sp6.exe är en självextraherande körbar fil som installerar de senaste versionerna av Microsoft Visual Basic-körningsfilerna som krävs för alla program som skapas med Visual Basic 6.0. I filerna ingår korrigeringsfilerna som ingår i Visual Studio 6.0 Service Pack 6.

Mer Information

Filen VBRun60sp6.exe kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7B9BA261-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C
Utgivningsdatum: 29 mars 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den. VBRun60sp6.exe installerar följande kärnfiler som ingår i Visual Studio 6.0 Service Pack 6. Dessa filer är nödvändiga för komponenter eller program som skapas i Visual Basic 6.0:

Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnVersionStorlek
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 kB (147 728 byte)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 kB (22 288 byte)
Msvbvm60.dll6.0.97.821,32 MB (1 386 496 byte)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 kB (598 288 byte)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 kB (164 112 byte)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 kB (17 920 byte)

VBRun60sp6.exe installerar även följande filer, som är stödfiler för den självextraherande filen VBRun60sp6.exe:

Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnVersionStorlek
Advpack.dll4.71.1015.073,2 kB (74 960 byte)
Vbrun60.infEj tillämpligt1,04 kB (1 069 byte)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 kB (2 272 byte)
W95inf32.dll4.71.16.04,5 kB (4 608 byte)

Om du vill veta vilka kommandoradsargument som är tillgängliga för VBRun60sp6.exe skriver du följande vid en kommandorad:
VBRun60sp6.exe /?
Obs! Du måste kanske ange den fullständiga sökvägen till VBRun60sp6.exe i kommandot.

Om du vill veta mer om kommandoradsargument för den här filen, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
189520 Kommandoradsalternativ för installation av ODK (Outlook Deployment Kit) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Behöver jag filen VBRun60sp6.exe?

VBRun60sp6.exe är inte avsedd som en ersättning för PDW (Package and Deployment Wizard) för distribution av Visual Basic-program. Om programmet till exempel innehåller komponenter som ActiveX-kontroller eller DLL-filer, använder du PDW eller ett installationspaket från ett annat företag för distribution. Om ditt Visual Basic-program däremot bara är beroende av filerna som ingår i VBRun60sp6.exe, kan du distribuera programmet genom att ge slutanvändare tillgång till den körbara filen (.exe) och VBRun60sp6.exe.

Du kan ta reda på om programmet kräver ytterligare filer för distribution genom att använda PDW för att skapa en uppsättning installationsfiler som ett test. När ett installationspaket skapas av PDW skapas även filen Setup.lst. Öppna Setup.lst i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Om avsnittet [Setup1 Files] i Setup.lst bara innehåller EXE-filen, bör slutanvändare kunna köra ditt program när de har kört VBRun60sp6.exe för att installera kärnkörningsfilerna. Om avsnittet [Setup1 Files] innehåller flera filer bör du emellertid överväga att använda PDW eller ett installationspaket från ett annat företag för distribution.

Förutom att distribuera enkla körbara filer kan du även använda VBRun60sp6.exe för följande syften:
  • För att minimera storleken av filer för Visual Basic-program som hämtas på Internet.

    Genom att först köra Vbrun60sp6.exe kan användare hämta ditt program snabbare från webben.
  • För felsökning när en installation av Visual Basic eller ett Visual Basic-program inte fungerar.

    Om installationen misslyckas med ett felmeddelande om en kärnfil, eller om registrering av en komponent misslyckas under installationen, passar kärnfilerna på måldatorn kanske inte ihop. Om filversionerna i VBRun60sp6.exe är nyare än versionerna på måldatorn, kan du kanske lösa problemet genom att köra VBRun60sp6.exe före installationen.
Om du vill veta mer om ett exempel på ett installationsproblem som kan lösas genom att VBRun60.exe eller VBRun60sp6.exe körs, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
194754 Filen Setup.exe är länkad till export, Oleaut32.dll:185, som inte finns (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Du kan hämta en självextraherande körbar fil som installerar de ursprungliga Visual Basic 6.0-körningsfilerna genom att extrahera VBRun60.exe från filen VBRun60.cab. VBRun60.cab finns på Visual Basic- och Visual Studio-CD-skivorna. VBRun60.cab finns i mappen \Common\Tools\Vb\Cabinets på Visual Basic 6.0-CD:n (skiva 1).

På CD-skivorna med Visual Studio 6.0 Professional finns VBRun60.cab i samma relativa sökväg på skiva 2. På CD-skivorna med Visual Studio 6.0 Enterprise finns den på skiva 3.

Obs! VBRun60sp6.exe-versionen som ingår i den här Knowledge Base-artikeln skiljer sig från versionen på installations-CD:n. Versionen som ingår i den här artikeln är den senaste versionen, som ingår i Visual Studio 6.0 Service Pack 6.

Du kan använda extraheringsverktyget för att extrahera VBRun60.exe från CAB-filen VBRun60.cab. Extract.exe finns i Windows-mappen eller på installations-CD:n för Microsoft Windows 95, Windows 98 och Windows NT. Extrahera filen i CAB-filen till den aktuella katalogen genom att köra följande kommando vid en MS-DOS-prompt:
Extract Vbrun60.cab
Om du vill veta mer om hur du använder extraheringsverktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129605 Extrahera ursprungliga komprimerade Windows-filer

Referenser

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
194022 Service Pack-uppdateringar för Visual Studio 6.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
194295 Så tar du reda på om en Service Pack-uppdatering för Visual Studio är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
180071 Msvbvm50.exe installerar Visual Basic 5.0-körningsfiler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Information om körningsfilerna utom filerna som uppdaterats med Service Pack-uppdateringen finns i följande artikel:
192461 VBRun60.exe installerar Visual Basic 6.0-körningsfiler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 290887 - Senaste granskning: den 26 februari 2008 - Revision: 4.2
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Nyckelord: 
kbinfo kbdownload kbtophit kbfile kbappsetup kbdeployment KB290887

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com