Minimaliseren van metagegevens in Word 2002

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 290945 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Zie voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel:223790.

Voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel Zie237361.

Voor een Microsoft Word 2003-versie van dit artikel Zie825576.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel beschrijft verschillende methoden die u kunt de metadata minimaliseren in Microsoft Word-documenten.

Wanneer u maken, openen of opslaan van een document in Word 2002, kan het document inhoud bevatten dat u niet wilt mag delen met anderen wanneer u het document verspreidt elektronisch. Deze informatie wordt metagegevens genoemd. Metagegevens worden gebruikt voor een verschillende doeleinden ter verbetering van het bewerken, weer geven, indien ing en het ophalen van Microsoft Office-documenten.

Sommige metagegevens zijn gemakkelijk toegankelijk via de gebruikersinterface van Word. Andere metagegevens zijn alleen toegankelijk via buitengewone betekent, bijvoorbeeld op een document wordt geopend in een low-level binair bestand Editor. Hieronder volgen enkele voorbeelden van metagegevens die zijn opgeslagen in uw documenten:
 • Uw naam
 • Uw initialen
 • De naam van uw bedrijf of organisatie
 • De naam van uw computer
 • De naam van de net werk server of vaste schijf waar u hebt opgeslagen het document
 • Andere bestands eigenschappen en samenvattings gegevens
 • Niet-zichtbare delen van ingesloten OLE-objecten
 • De namen van vorige auteurs van documenten
 • Document revisies
 • Document versies
 • Sjabloon gegevens
 • Verborgen tekst
 • Opmerkingen
Metagegevens worden op verschillende manieren in Word-documenten gemaakt. Als het resultaat is, er is geen enkele methode verwijderen dergelijke inhoud van uw documenten. De volgende secties wordt beschreven waar metagegevens worden opgeslagen in gebieden Word-documenten.

Dit artikel beschrijft verschillende methoden die u kunt gebruiken om de metagegevens in uw Word-documenten te minimaliseren.


DISCLAIMER

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder garantie of impliciete, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeer taal worden opgespoord en de hulp programma's en procedures voor fout opsporing. Microsoft support professionals kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar ze zal niet deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke behoeften aanpassen.
Als u zoveel program meer ervaring hebt, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner of Microsoft Advisory Services. Meer informatie vindt u op deze Microsoft-websites:

Microsoft Certified Partners-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft Advisory Services-http://support.Microsoft.com/gp/advisoryservice

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de ondersteuningsopties die beschikbaar zijn en hoe u contact kunt opnemen met Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSVoor meer informatie over het gebruik van de voorbeeldcode in dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer de artikel in de Microsoft Knowledge Base:
290140: Procedure voorbeeldcode uit Knowledge Base-artikelen uitvoeren

Automatisch persoonlijke gegevens verwijderen bij het opslaan

U kunt nu automatisch persoonlijke gegevens verwijderen uit een woord document wanneer u het document opslaat. Met deze optie inschakelt, voert u de volgende stappen:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties.
 2. Op deBeveiligingtab, selecteer deOpslaan van persoonlijke gegevens uit dit bestand verwijderenselectie vakje onderPrivacy-opties, en klik vervolgens opOK.
OpmerkingDit is de voorkeurs methode voor het verwijderen van persoonlijke gegevens Wanneer u een Word 2002-document opslaat.

Handmatig uw gebruikersnaam uit uw documenten verwijderen

Weer geven of wijzigen van uw gebruikersnaam, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deGebruikersgegevenstabblad.

  De volgende tekst vakken weer gegeven:

  Naam
  Initialen
  Mailing Adres
 2. Als u niet dat deze gegevens worden weer gegeven wilt in uw documenten, invoeren niet-identificerend teken reeksen of spaties in de tekst vakken en klikt u vervolgens opOKom de wijzigingen te accepteren.
OpmerkingAlle nieuwe documenten die u maakt, bevat deze informatie in plaats van de standaardwaarden die worden ingevoerd wanneer u Office installeert. Bestaande documenten kunnen al bevatten echter dit informatie.

Handmatig persoonlijke samenvattings gegevens verwijderen

Als u maken of opslaan van een document in Word, samenvattings gegevens kunnen worden opgeslagen in het document. Er zijn verschillende methoden die u kunt toegang tot deze informatie:
 • Open het document. Op deBestandmenu, klikt u opEigenschappen.

  HetSamenvatting,Statistieken,Inhoud, enAangepasteTabs kunnen alles bevatten verschillende eigenschappen zoals de naam, de naam van uw manager en de naam van uw bedrijf.
 • Rechter muis knop op het document in Microsoft Windows Verkenner en klik vervolgens opEigenschappen.

  De tab bladen in hetEigenschappenhet dialoog venster kan gegevens bevatten.
 • U kunt een Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) macro of andere programma code voor het lezen van de eigenschappen in deEigenschappenhet dialoog venster.
Om samenvattings gegevens wissen uit een bestaand document of sjabloon als volgt:
 1. Open het document of de sjabloon.
 2. Op deBestandmenu, klikt u opEigenschappen.
 3. Op deSamenvattingtabblad, schakel deAuteur,Manager,Bedrijf, en andere tekst vakken die u niet wilt verspreiden.
 4. Op deAangepastetabblad, verwijder alle eigenschappen die gegevens bevatten die u niet wilt verspreiden.
 5. Klik opOK.

  Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan, en klik vervolgens opSluiten.
Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, bevat het document geen samenvattings eigenschappen.

Handmatig persoonlijke samenvattings gegevens op een net werk verbinding verwijderen

Als u bent aangemeld met een net werk, kan uw net werk gebruikersnaam weer gegeven in deAuteurhet vak op deSamenvattingtabblad en in deLaatst opgeslagen doorop deStatistiekentabblad wanneer u een document opslaat. Dit probleem kan optreden zelfs als u hebt verwijderd alle andere persoonlijke gegevens van uw computer.

Samenvattings gegevens uit een document verwijderen wanneer u bent in een net werk, gaat u als volgt te werk:
 1. Als het document is opgeslagen op een net werk server, kopieert u het naar de lokale vaste schijf.
 2. Start de computer, maar welnietaanmelden bij het net werk. Wanneer u het aanmeldings dialoog venster net werk zien klikt u opAnnulerenof druk op ESCAPE.

  OpmerkingAls u Windows niet kunt starten door op ESC te drukken (bijvoorbeeld uw computer Microsoft Windows NT wordt uitgevoerd), kunt u niet doorgaan deze stappen.
 3. Open het document.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opEigenschappen.
 5. Op deSamenvattingtabblad, schakel deAuteur,Manager,Bedrijf, en andere tekst vakken die informatie bevatten die u niet wilt distribueren.
 6. Op deAangepastetabblad, verwijder alle eigenschappen die gegevens bevatten die u niet wilt verspreiden.
 7. Klik opOK.

  Op hetBestandmenu, klikt u opOpslaan, en klik vervolgens opSluiten.
Wanneer u zich aanmeldt bij het net werkopen het bestand niet. Als u dit doet, kan uw net werk gebruikersnaam in het bestand worden geschreven. Echter, kunt u Windows Verkenner naar het bestand kopiëren naar een net werk Server of een diskette.

Handmatig opmerkingen in documenten verwijderen

Word biedt de mogelijkheid om opmerkingen aan documenten toe te voegen. Normaal gesproken opmerkingen bevatten de naam van de persoon die ze worden gemaakt, zodat u zien kunt. wie ze heeft geschreven.

Opmerkingen verschijnen meestal als een gemarkeerd gedeelte van tekst; rechter muis knop op de opmerking en klik vervolgens opVerwijderen Opmerking.

Nieuwe opmerkingen die u maakt geen uw gebruikers naam, omdat u hebt verwijderd uit uwOptiesin het dialoog venster, zoals beschreven in "hoe uw gebruikersnaam uit handmatig verwijderen Uw documenten"sectie van dit artikel.

Handmatig kop teksten en voet teksten uit documenten verwijderen

Kop teksten en voet teksten in documenten kunnen bevatten identificeren informatie. Gegevens verwijderen van koptekst en voet tekst, voert u de volgende stappen:
 1. Op deWeergavemenu, klikt u opKop en Voet tekst.
 2. De koptekst en voet tekst worden weer gegeven aan de boven- en onderaan elke pagina in uw document.

  Deze wijzigen als u wilt.
 3. Op deKoptekst en voet tekstwerkbalk, klikt u opSluiten.

Handmatig revisie markeringen verwijderen

Documenten kunnen revisie markeringen bevatten. Revisie markeringen kunnen u vasts tellen wie bepaalde wijzigingen in een document aanbrengt. Wanneer u accepteren of weigeren revisie markeringen de gereviseerde tekst opgeslagen in het document en de herziening markeringen zijn verwijderd.

Accepteren of negeren van wijzigingen, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'shet menuBij houden Wijzigingen, en klik vervolgens opAccepteren of weigeren Wijzigingen.
 2. In deWijzigingen accepteren of negerendialoog venster de twee gebruiktZoekenknoppen om te zoeken naar specifieke wijzigingen afzonderlijk accepteren of afwijzen of opAlles accepterenofAlles negeren.
 3. Wanneer u klaar bent, klikt u opSluiten.
OpmerkingAls u de instellingen voor "Weer geven" op de werkbalk Redigeren wijzigingen worden niet verwijderd.

Snel opslaan uitschakelen

De functie Snel opslaan versnelt het opslaan van een document door alleen de wijzigingen die zijn aangebracht in een document opslaan.

Als gevolg van het ontwerp van de functie Snel opslaan, tekst die u uit een document verwijdert mogelijk blijven in het document, zelfs nadat u het document opslaat. Als u betrokken bent Verwijderde tekst in uw documenten blijven, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties.
 2. Klik op deOpslaantabblad.
 3. Schakel deSnel opslaanselectie vakje vak.

  Klik opOK.
Voor meer informatie over het snel opslaan, Klik op de volgende artikel nummers om de artikelen weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
290945Hoe metadata minimaliseren in Microsoft Word 2002
291181Word 2002: Veelgestelde vragen over "Snel opslaan toestaan"

Het zoeken en verwijderen van tekst die Is opgemaakt als verborgen

U kunt verborgen tekst opmaken in Word-documenten. Omdat verborgen tekst kan bevatten informatie die u niet verspreiden wilt mogelijk, kunt u zichtbaar maken en verwijderen. Alle tekst in een document dat is opgemaakt verwijderen verborgen, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deWeergavetabblad.
 2. Schakel deVerborgen tekstselectie vakje en klik vervolgens opOK.
 3. Op deBewerkenmenu, klikt u opVervangen.
 4. Klik opMeerhet dialoog venster uitvouwen vak.
 5. Klik in het tekstvak naastZoeken Wat.
 6. Klik op deIndelingknop en klik vervolgens opLetter type.

  Schakel deVerborgenhet selectie vakje en klik vervolgens opOK.
 7. Klik opAlles vervangen.
Alle verborgen tekst wordt uit het document verwijderd. Uitschakelen van de weer geven van verborgen tekst, als volgt:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deWeergavetabblad.
 2. Schakel deVerborgen tekstselectie vakje vak.

  Klik opOK.

Hyperlinks uit documenten verwijderen

Documenten kunnen hyperlinks bevatten naar andere documenten of webpagina's op een intranet of het Internet. Hyperlinks meestal weer gegeven als blauw onderstreepte teken reeksen.

Om een hyperlink handmatig uit een document verwijderen rechter muis knop op de hyperlink, wijsHyperlink, en klik vervolgens opHyperlink verwijderen.

Als u wilt verwijderen van alle de hyperlinks in een document, kunt u een VBA-macro om dit te doen. De volgende voorbeeld macro worden alle hyperlinks in een document verwijderd.

OpmerkingIn de volgende voorbeeld macro wordt alleen de koppeling verwijderd. De tekst van de hyperlink blijft in het document.

BelangrijkVoordat u de volgende voorbeeld macro gebruiken, eerst de vrijwarings verklaring eerder in dit artikel.
Sub RemoveHyperlinks()

  Dim oDoc As Document
  Dim oStory As Range
  Dim oHlink As Hyperlink

  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
     oHlink.Delete
   Next
  NextEnd Sub
				
Verwijderen van alle sporen van zowel de hyperlink en de tekst van de hyperlink uit het document kunt u in plaats daarvan de volgende voorbeeld macro gebruiken.
Sub RemoveAllHyperlinks()

  Dim oDoc As Document
  Dim oStory As Range
  Dim oHlink As Hyperlink

  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
     oHlink.Range.Delete
   Next
  Next

End Sub
				

Opmaak profielen uit documenten verwijderen

Documenten kunnen opmaak profielen metagegevens bevatten bevatten. U kunt Deze stijlen verwijderen of wijzigen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open het document met de opmaak profielen.
 2. Op deIndelingmenu, klikt u opStijl.
 3. Selecteer de stijl die u wilt verwijderen of hernoemen.

  Klik opVerwijderende stijl verwijderen of klik opWijzigente wijzigen.

Oude bestandsversies uit documenten verwijderen

Word bevat een functie voor bestands versies waarmee u kunt opslaan meerdere versies van hetzelfde document in hetzelfde bestand. U wilt verwijderen oudere versies van het document voordat u met anderen deelt.

Naar een of meer versies van een document verwijderen, volgt u deze stappen:
 1. Op deBestandmenu, klikt u opVersies.
 2. Selecteer de versie van het document dat u wilt verwijderen.

  U kunt meerdere versies selecteren door CTRL ingedrukt terwijl u Selecteer de versies.
 3. Klik opVerwijderen.
 4. Wanneer u bent klaar voor het verwijderen van oude versies van de document, klikt u opOpslaanop deBestandmenu.

Koppelingen verwijderen uit veld Codes

Gekoppelde afbeeldingen en andere objecten in Word-documenten kunnen bevatten koppelings informatie, zoals het pad naar de gekoppelde afbeelding of het object. U kunt koppelings gegevens uit uw document verwijderen door het veld bewerken codes.

Veld codes weer geven, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deWeergavetabblad.
 2. Schakel deVeld codesselectie vakje.

  Klik opOK.
Als veld codes zichtbaar zijn, kunt u controleren om te zien of een van Deze bevatten identificerende gegevens.

De koppeling verwijderen gegevens uit een gekoppelde afbeelding of ander object volgt:
 1. Selecteer de gekoppelde afbeelding of het object of Selecteer de veldcode voor de afbeelding of het object als veld codes zichtbaar zijn.
 2. Druk op CTRL + SHIFT + F9.
De afbeelding of het object is nu ontkoppeld. Wanneer u een image ontkoppelen of het object kan niet worden bewerkt.

De sjabloonnaam en locatie verwijderen

Alle documenten die zijn gemaakt in Word zijn gebaseerd op een sjabloon. Standaard is dit het sjabloonbestand Normal. dot, vindt u in de sjablonen map. U kunt echter een document dat is gebaseerd op een ander maken sjabloon op een andere locatie. Het pad en de naam van deze sjabloon worden opgeslagen in Eigenschappen van het document.

De sjabloonnaam en locatie weer geven Klik opEigenschappenop deBestandin het menu en Klik op deSamenvattingtabblad.

Zelfs als u niet verzenden de sjabloon aan het document bewaart het document de naam en locatie van de sjabloon. Wijzigen in de sjabloonnaam en locatie niet-identificerend waarden, Volg deze stappen:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opSjablonen en invoegtoepassingen.
 2. Klik opKoppelen.
 3. Selecteer een sjabloon met een naam en locatie niet vertrouwelijk of uniek.

  Bijvoorbeeld, omdat elke computer die is Word is geïnstalleerd op Normal. dot bevat, kunt u selecteren Normal. dot.
 4. Klik opOpen, en klik vervolgens opOK.
OpmerkingDe sjabloon kan macro's, AutoTekst-fragmenten, aangepaste opmaak profielen bevatten en aangepaste werk balken. Sjablonen wijzigt, mag u sommige van deze items beschikbaar voor uw document.

Circulatie lijst gegevens verwijderen

Als u een document via e-mail verzendt met een circulatie lijst routerings gegevens kan worden gekoppeld aan het document. Deze gegevens verwijderen uit het document, moet u het document opslaan in een indeling die niet behouden circulatie lijst gegevens.

Sla in Word een document in een Rich (RICH Text Format) of HTML-indeling. Sluit het document en Open de nieuwe bestand. Aangezien de circulatie lijst gegevens niet meer aanwezig is, kunt u nu uw document opslaan in de indeling van Word.

U kunt deze ook volgen stappen:
 1. UitschakelenSnel opslaanmet behulp van de instructies eerder in dit artikel.
 2. Op deBestandhet menuVerzenden naar, en klik vervolgens opAndere bewerkings plan Ontvanger.
 3. Klik opWissende circulatie lijst verwijderen en klik vervolgens opOK.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan.
Het document wordt nu opgeslagen zonder de circulatie lijst informatie.

E-mailadres gegevens verwijderen

Word 2002 behoudt de aan, CC en Bcc e-mailadressen als u verzendt een document met behulp van deVerzenden naarin deBestandin het menu en klik vervolgens opE-mailadresen de e-mailkop is voor een document ingeschakeld. De gegevens kan worden verwijderd. automatisch zoals beschreven in "hoe uw gebruikersnaam uit handmatig verwijderen Uw documenten"sectie.

Een Microsoft Visual Basic for Applications Macro (VBA) kan worden gebruikt om de "persoonlijke gegevens verwijderen uit bestand inschakelen eigenschappen bij het opslaan' instelling.

BelangrijkVoordat u de volgende voorbeeld macro gebruiken, eerst de vrijwarings verklaring eerder in dit artikel.

Sub RemoveInformation()
ActiveDocument.RemovePersonalInformaation = True
End Sub

De namen van vorige auteurs verwijderen

Word slaat de namen van de laatste tien personen hebben gewerkt op een document in het document. Dit is een automatische functie die u niet inschakelen uitschakelen.

U kunt de namen van de laatste tien auteurs uit een document verwijderen met behulp van een van de volgende methoden:
 • Het document opslaan in een indeling die niet zoals behouden informatie. Bijvoorbeeld, als u het document opslaat in RTF of HTML indeling van de ontwerp informatie gaat verloren. U kunt vervolgens sluit en opnieuw opent de RTF- of HTML-document en vervolgens opslaat in Word-indeling.
 • Maak een nieuw document en voeg vervolgens de inhoud van de bestaand document in het nieuwe document. Hiertoe klikt u opInvoegen, en vervolgensBestand.
 • Gebruik de optie persoonlijke informatie verwijderen beschreven eerder in dit artikel. Verwijdert u de optie persoonlijke gegevens verwijderen Deze namen.
OpmerkingDeze informatie wordt niet opgeslagen door Word 2003.

Uw naam verwijderen uit Visual Basic-Code

BelangrijkVoordat u de volgende voorbeeld macro gebruiken, eerst de vrijwarings verklaring eerder in dit artikel.

Wanneer u een VBA-macro in Word opneemt, de opgenomen macro begint met een header die vergelijkbaar is met het volgende:
' Macro1 Macro
' Macro recorded 3/11/1999 by <User Name>
				
Voer uw naam verwijderen uit macro's die u hebt opgenomen, deze stappen:
 1. Open het document dat de macro's bevat.
 2. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opVisual Basic-Editorof Druk op ALT + F11 te drukken.
 3. Dubbel klik in het venster project op de module die de macro's bevat.
 4. Uw naam verwijderen uit de opgenomen macrocode.
Druk op ALT + Q om terug te keren wanneer u uw naam hebt verwijderd aan het programma en klik opOpslaanop deBestandmenu.

Visual Basic-verwijzingen naar andere bestanden verwijderen

In de Visual Basic Editor kunt u een verwijzing naar een andere bestand. Als een gebruiker een document opent dat verwijzingen naar andere bestanden bevat de gebruikers kunnen zien de namen van de bestanden waarnaar wordt verwezen.

Deze verwijderen verwijzingen, volg deze stappen:
 1. Open het document dat verwijzingen bevat.
 2. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opVisual Basic-Editorof Druk op ALT + F11 te drukken.
 3. Op deHulp programma'smenu, klikt u opVerwijzingen.
 4. Schakel het selectie vakje in naast het bestand waarnaar wordt verwezen of bestanden.

  Wanneer u klaar bent, klikt u opOK.
 5. Druk op ALT + Q.
 6. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan.
OpmerkingAls u verwijzingen naar andere bestanden verwijdert, kan dit nadelige de macro's in uw document functie beïnvloeden juist.

Net werk of vaste schijf gegevens verwijderen

Wanneer u een document opslaat op de lokale vaste schijf of een net werk Server informatie waarmee de lokale vaste schijf of net werk server mogelijk in het document worden geschreven.

Om deze gegevens verwijderen uit de document, als volgt:
 1. Open het document.
 2. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan Als.

  Sla het document op uw diskette station (doorgaans station A).
 3. Op deBestandmenu, klikt u opSluiten.
 4. Verwijder de diskette uit uw diskette station station.
U kunt nu Windows Verkenner gebruiken om het document kopiëren van de de diskette naar de vaste schijf of net werk server.

OpmerkingWegens de ruimte beperkingen van een diskette station (meestal 1,44 megabytes [MB]) deze methode kan niet worden gebruikt als het document groter is dan de vrije ruimte op de diskette.

Ingesloten objecten in documenten bevatten mogelijk metagegevens

Als u een object in een document insluit, behoudt dit object de eigen eigenschappen, ongeacht welke u met het document bewerkingen. Bijvoorbeeld, als u kunt een Microsoft Excel-werkmap in een Word-document, het document insluiten en de elke werkmap heeft een eigen eigenschappen.

Het verwijderen van metagegevens uit een ingesloten object het object wordt geactiveerd, verwijdert u alle metagegevens zoals beschreven in de vorige gedeelten activeren het containerdocument en sla het containerdocument.

OpmerkingWanneer u een ingesloten object in een document, slechts een deel van activeren het ingesloten object wordt weer gegeven in het document. het object bevat mogelijk extra informatie die niet wordt weer gegeven. Als u wilt dat een document bevat alleen een weergave van het ingesloten object en niet de eigenlijke inhoud, gebruikt u deKnippenin deBewerkenmenu verwijderen van de object en gebruik vervolgens dePlakken speciaalopdracht plakken de object in het document met behulp van een Metafile-indeling. Nadat u dit doet, kunt u het ingesloten object, niet langer bewerken echter, deze bevat geen metagegevens.

Document variabelen bevatten mogelijk metagegevens

BelangrijkVoordat u de volgende voorbeeld macro gebruiken, eerst de vrijwarings verklaring eerder in dit artikel.

De document variabelen bevat verwijderen in het Word-document, gebruikt u de volgende voorbeeld macro:
Sub DeleteDocVars()

  Dim Response
  Dim myVar As Variable

  For Each myVar In ActiveDocument.Variables
   Response = MsgBox("The document variable: " & myVar.Name & vbCr & _
     "Value: " & myVar.Value & vbCr & vbCr & _
     "Do you want to delete the variable from this document?", vbYesNo)
      
   If Response = "6" Then
     ' Delete the variable.
     myVar.Delete
   Else
     End
   End If
  Next myVar
      
  MsgBox "There are no variables in the document."
  
End Sub
				
Voor meer informatie over variabelen in Visual Basic Editor, klikt u opMicrosoft Visual Basic Helpop deHelpin het menu typeVariabelen, eigenschapin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom het onderwerp weer te geven.

De eigenschap AdHocReviewCycleID uit documenten verwijderen

Wanneer u een Word 2002-document via e-mail verzendt deAdHocReviewCycleIDeigenschap wordt toegevoegd aan het document en de eigenschap is toegewezen een willekeurig gegenereerde GUID-waarde. Wanneer u een document opent eenAdHocReviewCycleIDwaarde is de waarde vergeleken met de GUID's van documenten die u al zijn op uw computer gemaakt. Als de GUID die overeenkomt met een GUID op uw computer, verschijnt het volgende dialoog venster:
Doen Voeg veranderingen inDocument naamterug naarBestands padDocument naam?
Naar Verwijder deAdHocReviewCycleIDeigenschap als volgt:
 1. Open het document.
 2. Klik opBestand, klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deAangepastetabblad.
 3. In het venster Eigenschappen onder deNaamkoppen, klikt u op_AdHocReviewCycleID, en klik vervolgens opVerwijderen.
 4. Klik opOK.

Algemene suggesties over beveiliging

Hier volgen enkele algemene suggesties die u gebruiken kunt om te vergroten het beveiligings niveau van uw computer omgeving:
 • Wanneer u zich niet bij uw computer beter beveiligen door een wacht woord beveiligde schermbeveiliging of, hoofd wacht woord met Windows NT vergrendelings functie.
 • Als uw computer geen gedeelde mappen heeft, moet u hieraan wacht woorden toewijzen zodat alleen bevoegde gebruikers toegang uw shares tot. Gebruik toegangsbeheer op gebruikers niveau voor nog betere beveiliging, zodat u kunt precies wie toegang heeft tot gedeelde mappen op uw computer.
 • Wanneer u een bestand verwijdert, de Prullenbak legen onmiddellijk. Mogelijk wilt u een hulp programma dat volledig worden gewist of overschreven bestanden wanneer ze worden verwijderd.
 • Wanneer u back-up van uw gegevens, de back-upbestanden worden opgeslagen op een veilige locatie, zoals een kluis, een storting beveiliging of een vergrendelde kast. Een kopie van uw back-ups op een veilige locatie opslaan als uw primaire locatie onbruikbaar is.
 • Controleer of de belangrijke documenten zijn beveiligd met een wacht woord zodat alleen bevoegde gebruikers deze openen kunnen. Bewaar uw wacht woorden op een veilige, locatie van elkaar scheiden. Als u een wacht woord bent vergeten, er is geen enkele manier de inhoud van een wacht woord beveiligd document herstellen.
 • Verspreid geen documenten in elektronische vorm. In plaats daarvan een afdruk. Gebruik geen identificeerbare elementen zoals unieke letter typen watermerken, logo's of speciaal papier, tenzij dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor een presentatie).
 • E-mailadres isnietanoniem. Een document niet per e-mail als u zich zorgen over uw identiteit wordt aangesloten op enigerlei wijze aan het document.
 • Verzend een document via Internet met behulp van het protocol HTTP of FTP (File Transfer Protocol). Informatie die via Deze protocollen wordt verzonden "gewone tekst". Dit betekent dat het technisch mogelijk (hoewel onwaarschijnlijk) is om te worden onderschept.

Eigenschappen

Artikel ID: 290945 - Laatste beoordeling: zondag 18 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbconfig kbdta kbhowtomaster kbmt KB290945 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:290945

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com