วิธีการสร้างป้ายจ่าหน้าแบบกำหนดเองหรือปรับเปลี่ยนป้ายจ่าหน้าที่มีอยู่ใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290966 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างป้ายชื่อกำหนดเองใหม่ หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มป้ายชื่อที่มีอยู่

Microsoft Word แสดงผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่แตกต่างกันจำนวนมากซึ่งคุณสามารถใช้เมื่อคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งการดำเนินการต่อไปนี้:
 • สร้างจดหมายเวียน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใน Microsoft Word 2002 หรือ Microsoft Office Word 2003 ชี้ไปที่ตัวอักษรและการส่งจดหมายในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกจดหมายเวียน.

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Microsoft Office Word 2007 คลิกเริ่มการทำงานของจดหมายเวียนในการเริ่มการทำงานของจดหมายเวียนจัดกลุ่มในการส่งเมล์แท็บ
 • สร้างหน้าเดียวหรือเต็มหน้าของป้ายชื่อเดียวกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใน Word 2002 หรือ Word 2003 ชี้ไปที่ตัวอักษรและการส่งจดหมายในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกซองจดหมายและป้ายผนึก.

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Word 2007 คลิกป้ายชื่อในการสร้างจัดกลุ่มในการส่งเมล์แท็บ
อย่างไรก็ตาม ผู้ขายของป้ายชื่อเฉพาะหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ของป้ายผนึกของคุณอาจไม่พร้อมใช้งานใน Word

ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ป้ายผนึกของคุณจะไม่พร้อมใช้งานใน Word คุณสามารถสร้างคำอธิบายป้ายชื่อกำหนดเองสำหรับป้ายผนึกของคุณ บทความนี้อธิบายว่า คุณสามารถสร้างป้ายชื่อใหม่ หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มป้ายชื่อที่มีอยู่

เมื่อต้องการสร้างป้ายชื่อใหม่ หรือปรับเปลี่ยนป้ายชื่ออยู่ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: สร้างป้ายชื่อกำหนดเองแบบใหม่

Word 2002 หรือ Word 2003

 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกซองจดหมายและป้ายผนึก.
 2. ในการป้ายชื่อแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ภายใต้ข้อมูลเครื่องพิมพ์เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ของคุณ (ใดเมทริกซ์จุดหรือแบบเลเซอร์และเจ็ตหมึก).
 4. คลิกสร้างป้ายชื่อ.
 5. ในการป้ายชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับป้ายชื่อกำหนดเองของคุณใหม่ หน่วยวัดแน่นอนของความสูงและความกว้างของป้ายชื่อเดียวในการพิมพ์ความสูงของป้ายชื่อและความกว้างของป้ายชื่อกล่อง และหมายเลขของป้ายผนึกข้าม และ ลงในหนึ่งหน้านั้นหมายเลขข้ามและหมายเลขลงกล่อง นอกจากนี้คุณอาจมีปรับระยะขอบบนสุด ระยะขอบกระดาษด้าน ระยะห่างแนวตั้ง และตั้งค่าระยะห่างแนวนอน ใช้แบบระยะขอบด้านบน,ระยะขอบด้านข้าง,ระยะห่างแนวตั้งและระยะห่างแนวนอนกล่องนี้
 6. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  ระยะขอบ ขนาดป้ายผนึก และหมายเลขข้าม หรือ ลงค่าสร้างเพจที่ใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของป้ายชื่อ
  จากนั้น ตรวจสอบว่า ขนาดป้ายผนึกของคุณและระยะขอบของหน้าจะไม่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่แท้จริง
 7. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ชื่อของป้ายชื่อที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏในนั้นหมายเลขผลิตภัณฑ์รายการ ในตอนท้ายของป้ายชื่อ "กำหนดเอง" จะถูกเพิ่มเพื่อบ่งชี้ว่า มีป้ายชื่อกำหนดเอง

word 2007

 1. ในการส่งเมล์แท็บ คลิกป้ายชื่อในการสร้างกลุ่ม
 2. ในการป้ายชื่อแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ในการตัวเลือกป้ายชื่อกล่องโต้ตอบ คลิกสร้างป้ายชื่อ.
 4. กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • ในการป้ายชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับป้ายชื่อกำหนดเองของคุณใหม่
  • ในการความสูงของป้ายชื่อกล่อง และในการความกว้างของป้ายชื่อกล่อง หน่วยวัดแน่นอนของความสูงและความกว้างของป้ายชื่อเดียวในการพิมพ์
  • ในการหมายเลขข้ามกล่อง และในการหมายเลขลงกล่อง พิมพ์หมายเลขของป้ายผนึกข้าม และ ลงหนึ่งหน้า
  หมายเหตุ:นอกจากนี้คุณอาจมีปรับระยะขอบบนสุด ระยะขอบกระดาษด้าน ระยะห่างแนวตั้ง และตั้งค่าระยะห่างแนวนอน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์ค่าที่เหมาะสมในแบบระยะขอบด้านบน,ระยะขอบด้านข้าง,ระยะห่างแนวตั้งและระยะห่างแนวนอนกล่อง
 5. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  ระยะขอบ ขนาดป้ายผนึก และหมายเลขข้าม หรือ ลงค่าสร้างเพจที่ใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของป้ายชื่อ
  จากนั้น ตรวจสอบว่า ขนาดป้ายผนึกของคุณและระยะขอบของหน้าจะไม่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่แท้จริง
 6. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ชื่อของป้ายชื่อที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 4 จะปรากฏในนั้นหมายเลขผลิตภัณฑ์รายการ ในตอนท้ายของป้ายชื่อ "กำหนดเอง" จะถูกเพิ่มเพื่อบ่งชี้ว่า มีป้ายชื่อกำหนดเอง

วิธีที่ 2: ปรับเปลี่ยนป้ายชื่อที่ที่มีอยู่

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดที่มีอยู่ของการตั้งค่าป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Word เมื่อคุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเพิ่มป้ายชื่อที่มีอยู่ คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อใหม่ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นป้ายชื่อกำหนดเองใหม่แล้ว

Word 2002 หรือ Word 2003

 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกซองจดหมายและป้ายผนึก.
 2. ในการป้ายชื่อแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ภายใต้ข้อมูลเครื่องพิมพ์เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ของคุณ (ใดเมทริกซ์จุดหรือแบบเลเซอร์และเจ็ตหมึก).
 4. ในการหมายเลขผลิตภัณฑ์รายการ เลือกที่ป้ายชื่อกับขนาดของป้ายชื่อกำหนดเองของคุณที่ใกล้เคียงที่สุด

  หมายเหตุ:ตรวจสอบว่า ขนาดหน้ากระดาษของป้ายชื่อมีขนาดเท่ากันเป็นแผ่นงานป้ายผนึกของคุณ
 5. คลิกรายละเอียด.
 6. เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อความสูงของการติดป้ายชื่อ,ความกว้างของป้ายชื่อ,หมายเลขข้าม,หมายเลขลง,ระยะขอบด้านบน,ระยะขอบฝั่ง,ระยะห่างแนวตั้ง,ระยะห่างแนวนอนและขนาดหน้ากระดาษการตั้งค่า
 7. ในการป้ายชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับป้ายชื่อกำหนดเองของคุณ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณจึงไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การป้ายชื่อbox will be unavailable.
 8. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:If you receive the following error message, clickตกลง:
  The margins, label size, and number across or down values produce a page that is larger than the label page size.
  Then, verify that your label dimensions and page margins are not larger than the actual paper size.

  The label name that you added in step 7 will appear in theProduct numberรายการ At the end of the label, "custom" will be added to indicate that it is a custom label.

word 2007

 1. On theส่งเมล์แท็บ คลิกLabelsในการสร้างกลุ่ม
 2. ในการLabelsแท็บ คลิกตัวเลือก.
 3. ในการProduct numberlist, select a label that has the closest dimensions to those of your custom label.

  หมายเหตุ:Verify that the label page size is the same size as your label sheet.
 4. คลิกรายละเอียด.
 5. Change the following settings if required:
  • Label height
  • Label width
  • Number across
  • Number down
  • Top margin
  • Side margin
  • ระยะห่างแนวตั้ง
  • ระยะห่างแนวนอน
  • ขนาดหน้ากระดาษ
 6. ในการป้ายชื่อกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับป้ายชื่อกำหนดเองของคุณ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณจึงไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การป้ายชื่อกล่องจะไม่พร้อมใช้งาน
 7. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  ระยะขอบ ขนาดป้ายผนึก และหมายเลขข้าม หรือ ลงค่าสร้างเพจที่ใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของป้ายชื่อ
  จากนั้น ตรวจสอบว่า ขนาดป้ายผนึกของคุณและระยะขอบของหน้ารวมจะไม่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่แท้จริง

  ชื่อของป้ายชื่อที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏในนั้นหมายเลขผลิตภัณฑ์รายการ ในตอนท้ายของป้ายชื่อ "กำหนดเอง" จะถูกเพิ่มเพื่อบ่งชี้ว่า มีป้ายชื่อกำหนดเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขั้นตอนที่ 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315749เกิดข้อผิดพลาด: การระยะขอบ ขนาดป้ายผนึก และหมายเลขข้าม หรือ ลงค่าสร้างเพจที่ใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของป้ายชื่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290966 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB290966 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290966

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com